Příprava stavby

Zajištění stavby

Zajištění stavebního pozemku proti vniknutí neoprávněných osob

Prázdný stavební pozemek je v první řadě potřeba z bezpečnostních důvodů uzavřít proti jednoduchému vstupu, například pletivem. Důvodů je několik. Na pozemek budete průběžně navážet stavební buňku, materiál a nářadí s dalším potřebným vybavením. A samozřejmě na něm bude růst již samotná stavba. Veškeré vybavení, materiál a provedené stavební práce bude postupně stát velké finanční částky. Proto je dobré alespoň nějakým způsobem znemožnit příliš jednoduchý přístup zlodějům nebo vandalům. 

Proč oplotit stavební pozemek

Stavba a její okolí je samozřejmě během stavebních prací nebezpečným prostředím, ve kterém by mohlo snadno dojít k větším či menším úrazům. Proto se musí také myslet na zvědavce a hlavně děti, které by mohlo napadnout jít prozkoumat nově rostoucí stavbu v sousedství.

Čím oplotit stavební pozemek

V tomto případě není důležité brát zřetel na kvalitu materiálu a jeho vzhled. Bude zcela dostačující, když si seženete třeba jen staré pletivo, dřevěné nebo ocelové sloupky, ocelový řetěz a visací zámek. Místo originálních plotových sloupků dobře poslouží jen trubky starého lešení. Dobře a celkem levně se dá tento materiál sehnat ve sběrných surovinách.

Na jakou dobu oplotit stavební pozemek

Celé oplocení bude jen provizorní a dočasné. Až bude dům kompletně postavený, tak prozatímní oplocení demontujete a zhotovíte takové, které je navrženo v projektové dokumentaci. Takže v tomto případě na přesnost a estetické provedení oplocení nemusíte brát vůbec zřetel. Jedinou podmínkou je, aby celé oplocení bylo dostatečně bytelné.

Jak oplotit stavební pozemek

 • Podle rozměru stavebního pozemku spočítejte množství sloupků a rozměr pletiva 
 • Nakupte a dopravte veškerý materiál pro oplocení na pozemek
 • Sloupky zatlučte přibližně tři metry od sebe
 • Sloupky mohou jít špatně zatlouct, protože je: zemina tvrdá, kamenitá, nebo naopak velmi měkká
 • V tom případě vykopejte jámy hluboké minimálně 300x200mm
 • Pořiďte si ještě písek s cementem
 • Také budete potřebovat vodu
 • Dopravte na pozemek míchačku
 • Umíchejte beton v míchačce
 • Pokud ještě nemáte přivedenou elektřinu na pozemek, tak beton umíchejte ručně v kolečku
 • Sloupky v připravených jámách zabetonujte
 • Po vytvrdnutí betonu natáhněte pletivo kolem celého stavebního pozemku 
 • Připevněte pevně pletivo na sloupky vázacím drátem
 • Připevnit pletivo bude stačit pouze bodově, alespoň na třech místech: v horní části, uprostřed a v dolní časti sloupku
 • Vyztužte sloupkem poslední část pletiva v místě určeném pro vjezd na pozemek 
 • Sloupek bude sloužit nejen jako výztuha pletiva, ale také jako protikus druhého pevně zabudovaného sloupku pro uzamčení vjezdu
 • Oba sloupky tedy k sobě připevněte ocelovým řetězem a uzamkněte visacím zámkem 
 • Tím také stavební pozemek uzavřete