Příprava stavby

Označení staveniště

Označení staveniště povolením ke stavbě

Před zahájením stavebních prací budete muset označit staveniště povolením ke stavbě. Na dobře viditelné místo stavebního objektu umístěte povolení od stavebního úřadu: STAVBA POVOLENA.
 

Jaké vybrat nejvhodnější umístění

Měli byste vybrat takové místo, ze kterého bude povolení vidět z příjezdové komunikace. V samém počátku stavby se nejspíše bude nabízet pouze stavební buňka nebo oplocení. Pokud umístíte stavební buňku na dobře viditelné místo, tak v první řadě doporučuji povolení umístit právě na některou její část. Až v druhé řadě bych povolení umístil na oplocení - to je spíše nouzová varianta kvůli snadnému poškození nebo odcizení připevněného povolení. Pokud by to ale byla jediná možná varianta, tak se samozřejmě nedá nic jiného dělat. Po dostavění hrubé stavby a instalování oken a dveří byste nalepili povolení zevnitř domu na okno.

Jak a čím ochránit povolení ke stavbě

Nejprve je dobré si povolení několikrát okopírovat. Během stavby totiž bude často docházet k jeho nechtěnému poškozování - ať vlivem počasí, nebo při manipulaci se stavebním materiálem. Proto je také dobré povolení dále nějak ochránit. Můžete ho vložit do nějakého čirého obalu, například do prospektového zakládacího obalu eurodesky. Také můžete ještě pro jistotu desky oblepit PVC lepenkou. Nic ale není věčné a obal i lepenka se časem poničí. Pro tyto případy budete mít již připravené kopie povolení ke stavbě.