Příprava stavby

Kancelářské potřeby

Pořízení kancelářských potřeb a doplňků

Během stavby budete mít málo času a energie na cokoli jiného, než je samotná stavba. Tím méně se pak ještě po večerech donutíte k úřadování. Připravte si dopředu všechny věci, které se budou hodit - budete vědět, kam sáhnout a i po dokončení stavby budete mít vše na jednom místě.

Jaké veškeré vybavení byste si měli pořídit

Pořiďte si s předstihem různé desky, šanony, euro obaly, kancelářské sponky, sešívačku a další kancelářské pomůcky pro archivaci veškeré papírové dokumentace ze stavby. Bude vás čekat zakládání různých plánů, smluv, potvrzení, faktur atd. Je dobré hned od samého začátku mít naprostý pořádek a dokonalý přehled ve veškeré dokumentaci týkající se stavby domu. Zcela určitě již během stavby oceníte precizně uloženou papírovou dokumentaci. Tím také budete mít jistotu, že veškerou dokumentaci máte bezpečně a přehledně uloženou na jednom místě k okamžitému nahlédnutí. Vše během ukládání také ihned třiďte podle významu. Třiďte zvlášť plány, smlouvy, potvrzení, faktury atd. Také zvlášť třiďte veškerou dokumentaci potřebnou k úspěšnému vyřízení kolaudace hotové stavby.