Příprava stavby

Stavební pozemek

Podle jakých kritérií nejlépe vybírat stavební pozemek

Před samotným hledáním nejvhodnější lokality byste měli mít již přibližnou představu o svém budoucím domě a pozemku. Především jakých by měl být pozemek rozměrů. Jestli by měl být dům patrový nebo přízemní. S plochou nebo sedlovou střechou. Zda bude garáž součástí domu a za jakých podmínek. Nebo zda by měla být garáž jako samostatná stavba. V jakém místě na pozemku by měl být dům umístěn. Popřípadě na jakém místě a v jaké vzdálenosti od domu by měla být umístěna samostatná garáž. Jaké by mělo být dispoziční řešení domu. Jak by měl být řešen vstup a vjezd na pozemek. Po důkladném promyšlení těchto několika základních bodů již můžete začít hledat vhodný pozemek.

Lokalita

Dalšími z mnoha kritérií při výběru stavebního pozemku jsou znalosti dané lokality a konkrétního místa. Nejdůležitějším hlediskem je, zda se pozemek nenachází v zátopové oblasti nebo v blízkosti řek a potoků hrozícím zatopení okolí při povodních. Není snad ani zde potřeba zmiňovat povodňové události, kterých je za poslední roky čím dál více. Představa zatopeného domu až po střechu není vůbec příjemná. A z takové oblasti potom není lehké utéci. Nemovitost se totiž stane v mnoha případech nepojistitelnou proti povodni nebo se výrazně zvedne měsíční částka na pojištění domu. V nejhorším případě se taková nemovitost stane téměř neprodejnou, nebo jen s velkou finanční ztrátou.

Domov je mimo jiné také hlavně místo pro relaxaci, odpočinek a načerpání nových sil. A podle toho je třeba k výběru lokality pro bydlení přistupovat. Mělo by tedy být základní prioritou pro duševní pohodlí každého člověka bydlet v klidném a tichém prostředí. Při hledání vhodného pozemku je tedy důležité zjistit maximum informací o vyhlédnutém městě či obci a především konkrétním pozemku.

Co v dané lokalitě ověřit

Nechci zde dopodrobna rozebírat tolik diskutované a samozřejmé téma, jako je dostupnost různých vzdělávacích institucí, obchodů a zdravotnických zařízení. Myslím si, že v dnešní době jsou již tyto podmínky bezpředmětné, možná kromě mateřské školky a základní školy. Lidé si totiž už pomalu zvykli dojíždět za prací a tím pádem si také veškeré nákupy a návštěvy různých institucí vyřizují před nebo po návratu ze zaměstnání.

  • Mateřská školka

  • Základní škola

  • Praktický lékař pro děti

  • Praktický lékař pro dospělé

  • Zubní lékař

  • Lékárna

  • Obchod s potravinami

  • Autobusové spojení

  • Vlakové spojení

Spíše ale chci zdůraznit možná trochu opomíjená specifika. Tím mám na mysli celkovou atmosféru lokality. Především klid v daném místě. Aby ve vybrané lokalitě život neznepříjemňovaly různé vlivy z blízkého či vzdáleného okolí. Proto je důležité předem tyto potencionálně rušivé vlivy ověřit. Například zdánlivě bezvýznamnou hlučnost vozidel z přilehlých pozemních komunikací. Firemní objekty typu autodoprava, chladírenské a klimatizační zařízení objektů. Parkoviště, autobusové a jiné zastávky. Ale taktéž bezprostřední blízkost mateřské školky, škol a různých institucí produkujících hluk. Zda a jakého charakteru jsou budoucí plánované stavby v okolí - ať již soukromé nebo státní stavby nevhodného charakteru by byly později nepříjemným překvapením. Konkrétně mám na mysli například letiště, dálnice, dopravní obchvaty a různé firemní objekty produkující hluk, smog a zvýšený provoz vozidel v okolí obydlí.

A samozřejmě nejdůležitější jsou přímo sousedící pozemky a objekty. Například takový hlučný soused s velkým množstvím domácího zvířectva asi také neprospěje pohodovému bydlení. Nebo soused, který má ze své garáže zhotovenou truhlářskou dílnu a celý víkend má puštěné hoblovací a jiné stroje na opracování dřeva. Tyto a mnoho dalších hlučných jevů může udělat ze života okolních sousedů menší peklo. Proto byste si měli ověřit vybranou lokalitu jak v denních tak nočních hodinách.

V neposlední řadě byste se samozřejmě měli ve vybraném místě cítit příjemně. Celková atmosféra lokality vás musí "oslovit". Měla by vás napadnout myšlenka typu "tak tohle je to pravé místo pro mě a mou rodinu!".