Příprava stavby

Stavební pozemek

Podle jakých kritérií nejlépe vybírat stavební pozemek

Ještě před samotným hledáním nejvhodnější lokality byste měli mít alespoň přibližnou představu, co je pro vás ideální. Jak by měl být pozemek velký? Bude vadit svah, nebo chcete rovinu? Dům bude patrový a bude mít plochou, nebo sedlovou střechu? Garáž chci u domu, nebo samostatně na pozemku? Kam dům umístím? Jak bych vyřešil vstup a vjezd na pozemek? Po důkladném promyšlení těchto základních bodů již můžete začít hledat vhodný pozemek.

Lokalita

Dalšími z mnoha kritérií při výběru stavebního pozemku jsou znalosti dané lokality a konkrétního místa. Nejdůležitějším hlediskem je, zda se pozemek nenachází v zátopové oblasti nebo v blízkosti řek a potoků hrozícím zatopení okolí při povodních. Představa zatopeného domu až po střechu není vůbec příjemná. A když už máte postaveno, těžko se utíká. Nemovitost se totiž stane v mnoha případech nepojistitelnou proti povodni nebo se výrazně zvedne měsíční částka na pojištění domu. V nejhorším případě se taková nemovitost stane téměř neprodejnou, nebo jen s velkou finanční ztrátou.
Domov je mimo jiné také hlavně místo pro relaxaci, odpočinek a načerpání sil. Podle toho je třeba k výběru lokality pro bydlení přistupovat. Základní priorita tak je najít klidné a tiché prostředí. Při hledání vhodného pozemku je tedy důležité zjistit maximum informací o vyhlédnutém městě či obci a především konkrétním pozemku.

Co v dané lokalitě ověřit

Pro rodinu s dětmi (nebo pokud děti plánujete) je zásadní dostupnost různých vzdělávacích institucí, obchodů a zdravotnických zařízení. Zjistěte si informace o naplněnosti škol a školek, abyste nemuseli daleko dojíždět za kvalitním vzděláním. Lidé si už ale pomalu zvykli dojíždět za prací, tak ani tohle nebývá nepřekonatalný problém. Nicméně, určitě se vyplatí si ověřit, jak funguje vaše budoucí:

  • Mateřská školka

  • Základní škola

  • Praktický lékař pro děti

  • Praktický lékař pro dospělé

  • Zubní lékař

  • Lékárna

  • Obchod s potravinami

  • Autobusové spojení

  • Vlakové spojení

Hlavně se ale zaměřte na celkovou atmosféru lokality. Především klid v daném místě. Aby vám ve vybrané lokalitě život neznepříjemňovaly různé vlivy z blízkého či vzdáleného okolí. Proto je důležité předem tyto možné rušivé vlivy ověřit. Například zdánlivě bezvýznamnou hlučnost vozidel z přilehlých pozemních komunikací. Firemní objekty typu autodoprava, chladírenské a klimatizační zařízení objektů. Parkoviště, autobusové a jiné zastávky. Ale taktéž bezprostřední blízkost mateřské školky, škol a různých institucí produkujících hluk. Zda a jakého charakteru jsou budoucí plánované stavby v okolí - ať již soukromé nebo státní stavby nevhodného charakteru by byly později nepříjemným překvapením. Konkrétně mám na mysli například letiště, dálnice, dopravní obchvaty a různé firemní objekty produkující hluk, smog a zvýšený provoz vozidel v okolí obydlí.
A samozřejmě nejdůležitější jsou přímo sousedící pozemky a objekty. Například takový hlučný soused s velkým množstvím domácího zvířectva asi také neprospěje pohodovému bydlení. Nebo soused, který má ze své garáže zhotovenou truhlářskou dílnu a celý víkend má puštěné hoblovací a jiné stroje na opracování dřeva. Tyto a mnoho dalších hlučných jevů může udělat ze života okolních sousedů menší peklo. Proto byste si měli ověřit vybranou lokalitu jak v denních tak nočních hodinách.
V neposlední řadě byste se samozřejmě měli ve vybraném místě cítit příjemně. Celková atmosféra lokality vás musí "oslovit". Měla by vás napadnout myšlenka typu "tak tohle je to pravé místo pro mě a mou rodinu!".