Příprava stavby

Stavební plán

Vypracování stavebního plánu pro stavbu rodinného domu

Důležitým a běžně opomíjeným průvodcem každé stavby domu svépomocí je stavební plán. Málokterý stavebník má předem vypracovaný podrobný plán. Nestačí mít plán jen v hlavě. Musí být také napsán na papíře. Plán je totiž základem. A při tak velkém projektu, jako je stavba domu svépomocí toto pravidlo platí stonásobně.

Proč mít vypracovaný stavební plán

Důvodů proč mít připravený plán stavebních prací je mnoho. Pomáhá držet správný směr a tempo stavby. Díky plánu máme vždy přehled o veškerých stavebních krocích, stavebním materiálu a nářadí. Je pak nepravděpodobné, abychom na něco zapomněli nebo něco zanedbali. Víme jaký materiál předem objednat a kdy dopravit na stavbu. Máme dokonalý přehled o nasmlouvaných řemeslnících. V jaký den a čas řemeslníci vykonají danou práci nebo službu.

Co by měl stavební plán obsahovat

Aby byl plán plně funkční, musí být v každé etapě stanoveno datum splnění stavebních prací. Zkompletování celého stavebního plánu předchází důsledné promyšlení stavebních činností, potřebného nářadí a propočítání stavebního materiálu. Součástí plánu je také seznam telefonních kontaktů potřebných během celé stavby domu.

Jak vypracovat stavební plán

Stavební plán pro rodinný dům jsem rozdělil do osmnácti etap. Jednotlivé etapy jsem nazval podle stavebních prací prováděných v dané kategorii. Každá etapa dále obsahuje tři podkategorie. Podrobný plán najdete v záložce: STAVEBNÍ PLÁN.

Stavební plán

Podkategorie stavebního plánu

Nářadí a příslušenství

 • Nářadí a příslušenství
 • Ostatní prostředky
 • Ochranné prostředky 
 • Úklidové prostředky

Stavební materiál

 • Stavební materiál
 • Množství, rozměry a barva stavebního materiálu 

Stavební kroky

 • Jednotlivé kroky stavebních prací 
 • Dohody a termíny sjednaných firem 
 • Objednávky a nákupy stavebního materiálu
 • Dovoz stavebního materiálu

Seznam kontaktů v plánu stavby

 • Městský nebo obecní úřad
 • Stavební úřad
 • Katastr nemovitostí
 • Autorizovaný projektant nebo architekt
 • Autorizovaný technik nebo inženýr pro požární bezpečnost staveb
 • Autorizovaný energetický specialista pro vypracování průkazu energetické náročnosti budovy
 • Stavební dozor
 • Firma zabývající se měřením přítomnosti radonu
 • ČEZ a.s. distributor elektrické energie
 • RWE a.s. distributor zemního plynu
 • VAK výrobce a distributor pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod
 • Vlastníci sousedních staveb a pozemků
 • Stavební úřad
 • Stavební firma
 • Specializované firmy
 • Dodavatelé stavebního materiálu
 • Prodejci nářadí, příslušenství a ochranných pomůcek
 • Pronajímatel mobilní toalety