Příprava stavby

Projektová dokumentace

Vytvoření projektové dokumentace autorizovaným projektantem

Vytvořením vlastního návrhu se vám již otevřela cesta za autorizovaným projektantem nebo architektem. Jakého však vybrat? Není zcela běžné, aby měl každý v okruhu svých přátel nějakého projektanta.

Jak vybrat autorizovaného projektanta

Nejlepším řešením je dát na doporučení od důvěryhodného stavitele, který má již osobní zkušenosti se stavbou domu a projektantem nebo architektem. Další možností bude najít projektanta na internetu nebo třeba i v odborných časopisech o stavbě rodinných domů. Ve druhé variantě je vhodné udělat si takové své výběrové řízení na autorizovaného projektanta. Po vytipování některého projektanta si prohlédněte jeho již vytvořené stavební projekty. V nejlepším případě pokud je to jen možné, navštivte zrealizované stavby a pohovořte si s majiteli o jejich spolupráci s projektantem na stavebním projektu. Pokud investor udělal dobrou zkušenost, často se podělí. Pokud byla zkušenost hrozná, řekne vám to ještě pravděpodobněji. Ptejte se také na průběh další spolupráce v případě dozoru nad stavbou domu stejným projektantem. Až si budete jisti, že máte toho pravého, konzultujte s vybraným projektantem své představy a potřeby o svém budoucím domě a předložte vámi vytvořený projekt rodinného domu. Pokud se dohodnete na spolupráci, tak už stačí jen několikrát zasednout a do nejmenších detailů prokonzultovat projektovou dokumentaci.

Jaký stavební materiál

V této fázi musíte být již rozhodnuti, z jakého stavebního materiálu budete dům stavět. Především jaký stavební materiál použijete na stavbu základů, obvodového a nosného zdiva, stropu, krovu, komínu a oplocení. Jakou použijete střešní krytinu a výplně otvorů. V projektu také bude muset být vypracovaný orientační rozpočet nákladů na stavbu domu, terénní úpravy a oplocení.

Vypracovaná projektová dokumentace je potřebná pro stavební řízení.

Projektová dokumentace pro stavební řízení obsahuje

 • Souhrnná technická zpráva
 • Situační výkresy
 • Zastavovací plán
 • Půdorys 1.NP
 • Půdorys 2.NP
 • Svislý řez A-A
 • Základy
 • Kladečský plán
 • Krov
 • Pohledy
 • Oplocení
 • Průvodní a technická zpráva TZB
 • Schématický rozvod kanalizace
 • Schématický rozvod vodovodu
 • Řez kanalizační přípojkou

Výkresy z projektové dokumentace autorizovaného projektanta 

Pro lepší představu uvedu několik výkresů autorizovaného projektanta Martina Tošnera z rodinné firmy TOVA. Tímto mu také děkuji za skvělou spolupráci jak při realizaci projektové dokumentace, tak též v průběhu celé stavby.
Obrázek8. Zastavovací plán

Obrázek 8. Zastavovací plán

Obrázek 9. Pohled jihozápadní

Obrázek 9. Pohled jihozápadní

Obrázek 10. Pohled jihovýchodní

Obrázek 10. Pohled jihovýchodní

Obrázek 11. Pohled severovýchodní

Obrázek 11. Pohled severovýchodní

Obrázek 12. Pohled severozápadní

Obrázek 12. Pohled severozápadní

Půdorysy vyznačují dispoziční řešení domu, garáže a terasy.

Obrázek 13. Půdorys 1. NP

Obrázek 13. Půdorys prvního nadzemního podlaží

 • 1.1 Zádveří
 • 1.2 Koupelna
 • 1.3 Toaleta
 • 1.4 Chodba + šatna
 • 1.5 Pracovna
 • 1.6 Obývací pokoj + jídelna
 • 1.7 Kuchyň
 • 1.8 Spíž
 • 1.9 Garáž
 • 1.10 Terasa
Obrázek 14. Půdorys 2. NP

Obrázek 14. Půdorys druhého nadzemního podlaží (podkroví) 

 • 2.1 Schodiště
 • 2.2 Hala + chodba
 • 2.3 Ložnice
 • 2.4 Šatna
 • 2.5 Toaleta
 • 2.6 Koupelna
 • 2.7 Dětský pokoj
 • 2.8 Dětský pokoj