Příběh

Jsem manžel a otec dvou malých dětí, který chtěl pro svou rodinu hezký dům se zahradou. Jediná možná volba jak toho dosáhnout, byla postavit si dům vlastními silami. Nejsem však vyučený zedník, ale naštěstí mám trochu té manuální zručnosti, ale to asi naštěstí každý. Téměř veškerý volný čas teď trávím právě se svoji rodinou a malými dětmi v již pár let postaveném domku. V letních mesících také v naší okrasné zahradě, která se každým rokem mění tím, jak stromy dosahují většího vzrůstu a tvaru. Mezi mé záliby právě patří nikdy nekončící budování okrasné zahrady, stavebnictví, cestování, sport a fotografování, kterému se aktivně věnuji.

Rozhodnutí

Koncem roku 2006 jsem se konečně rozhodl postavit si svůj dlouho vytoužený dům. Vlastně by se dalo říct, aniž bych si to tenkrát uvědomil, že rozhodnutí padlo o spoustu let dříve. Jelikož jsem žil od narození do mých 24 let v panelovém domě, tak jsem vždy toužil po vlastním domě. V představách o domě samozřejmě nesměla chybět velká zahrada plná různých stromů, keřů, jezírek a mezi tím vším pobíhající domácí zvířata. Mezi pouhým sněním a současnou realitou uběhlo několik dlouhých let a mnoho událostí v mém životě, než jsem svůj sen o vlastním domě mohl konečně zrealizovat.

Plánování

Jak by měl dům vypadat jsem nosil v hlavě posledních pár roků. Ještě dávno před tím, než jsem poprvé navštívil odborného projektanta. Mou vizualizaci ale ještě bylo potřeba převést na papír. Nejprve jsem různě čmáral a kreslil své představy na čisté listy papíru. Po dosažení uspokojivého výsledku jsem si pořídil milimetrový papír, abych projekt přesně narýsoval. Díky přesnému rýsování projektu na milimetrový papír jsem získal ještě lepší představu o domě a hlavně o jeho rozměrech a dispozičním řešení. Tím se také dá mimo jiné ihned zjistit, zda představy a nápady jsou reálné, nesmyslné anebo také zbytečné. Amatérský projekt domu jsem tedy po pár pokusech a několika úpravách úspěšně také narýsoval. A konečně jsem s projektem mohl vyrazit za odborným projektantem na konzultaci o budoucí projektové dokumentaci mého domu. Po konzultaci a předložení mého návrhu souhlasil autorizovaný projektant s vytvořením odborné projektové dokumentace.

Pátrání po informacích

Nejsem odborně vzdělaný v oboru, a proto jsem intenzivně začal pátrat po veškerých informací o stavbě domu v knižní podobě, na internetu a nebo od lidí mající osobní zkušenosti se stavbou domu. Publikací bylo dramaticky málo, nesystematicky a velmi obecně psaných nebo byly zaměřeny pouze na pár konkrétních řemeslných prací. Myslím, že dnes není situace o moc lepší. Téměř vždy však těch pár knih opomíjelo hlavní aspekt stavby a to systematický a podrobný popis průběhu celé stavby domu. Veškeré informace jsem tedy musel průběžně čerpat z mnoha zdrojů a tím jsem ztratil spoustu drahoceného času. Kéž bych tehdy měl co nejvíce informací z jednoho zdroje s podrobným popisem a fotodokumentací. Stavělo by se mnohem lépe a  hlavně rychleji!

Zahájení stavby

Vyřízením veškerých náležitostí pro úspěšné zahájení stavby jsem na jaře roku 2007 začal stavět. V mém případě jsem musel vyřídit téměř třicet povinných a nezbytných náležitostí. O těchto povinnostech se podrobněji rozepisuji v záložce přípravy. Vzhledem k mé stavební premiéře byly začátky stavebních prací a koordinace celé stavby poměrně stresující. Ale polevovaly postupně s nabývajícími znalostmi, řemeslnými dovednostmi a hlavně postupným růstem stavby. Průběh stavby jsem měl celkem bezproblémový a během stavebních prací se mi nevyskytly žádné velké nebo neřešitelné potíže. 

Úspěšné dokončení stavby

Stavbě jsem věnoval veškerý svůj volný čas. Celkem 3500 hodin. Dům jsem postavil téměř celý sám kromě tesařských, instalatérských a elektrikářských prací. Musím říct, že to byl nejlépe investovaný čas v mém životě. Ta několika tisícihodinová dřina a pot stály za ten luxus bydlet ve svém vlastním domě. Kdybych měl vrátit čas, tak bych rozhodně v této záležitosti nic neměnil. Možná jen jednu věc a tou je velmi důležitý a potřebný odpočinek. Stavěl jsem téměř v jednom kuse bez plnohodnotné pauzy na odpočinek, relaxaci a nabraní potřebných sil do dalšího pokračování budování stavby. Stavbu jsem úspěšně dokončil bez jakékoliv újmy na zdraví. A to je velmi důležité, jinak bych si nové bydlení nemohl plnohodnotně užít.

Sousedův dům

Během dokončovacích prací v létě roku 2009 mě požádali vlastníci sousedního stavebního pozemku o pomoc při stavbě jejich rodinného domu. Využil jsem tudíž nabytých zkušeností ze stavby mého domu a pustil jsem se do stavby druhého. Výhodou bylo, že jsem měl už praktické zkušenosti a předem vypracovaný podrobný plán stavebních prací. Stanovené časové termíny etap a jednotlivých kroků, seznamy a výpočty stavebního materiálu a rozpis potřebného nářadí. Díky předem pečlivě a podrobně připravenému stavebnímu plánu jsem druhou stavbu domu zrealizoval mnohem rychleji.

Inspirace

Stavba mého domu mezi léty 2007 až 2009 mě inspirovala k sepsání a publikování veškerých znalostí ze stavby domu svépomocí. A to byl také hlavní důvod mého souhlasu ke stavbě druhého domu, abych si ověřil mé praktické zkušenosti a doplnil fotodokumentaci stavebních prací pro budoucí web o stavbě domu svépomocí. Ikdyž jsem si původně myslel, že jsem u konce svých sil. Ale stavby na sebe časově nenavazovaly a tak jsem měl více jak jeden rok na odpočinek, regeneraci a nabrání nových sil. A především hlavně na vytvoření stavebního plánu. To bych zde chtěl zdůraznit. Protože mít předem vypracovaný plán stavebních prací, rozpis stavebního materiálu a nářadí je pro úspěšný průběh stavby domu velmi důležitý. Veškeré stavební práce jsem tudíž pečlivě zaznamenával během stavby fotograficky a také písemně. Postupně jsem pořídil během obou staveb přibližně 17 tisíc fotografií, sepsal mnoho důležitých stavebních postupů a tipů a to všechno Vám zde postupně předkládám.

Webový projekt

Často mě žádali lidé z okolí v průběhu staveb nebo úprav zahrad o pomoc či radu s realizací jejich různých stavebních prací nebo okrasných zahrad. A to mě ještě více utvrdilo v potřebě pomoct všem, kteří mají zájem dozvědět se velké množství praktických informací publikováním mých těžce nabytých zkušeností v tomto webovém projektu o stavbě domu svépomocí a realizací okrasné zahrady. 

Osvědčený návod

Netvrdím však, že je to jediný a nejlepší návod jak si postavit dům, ale určitě jeden z možných, který se již osvědčil při realizaci dvou rodinných domů a několika zahrad. K publikování veškerých informací o stavbě domu svépomocí jsem zvolil internet. Protože díky internetu může každý získat ihned a na jednom místě veškeré mé publikované informace jak v psané, tak v obrazové podobě.

Vize

Mou vizí je, aby tento příběh a celý web o stavbě domu svépomocí byl inspirací pro každého, kdo plánuje, anebo již realizuje stavbu domu. Také hlavně pro stavbu bez zbytečného stresu a finančních výdajů navíc. Dávám k dispozici svůj příběh a veškeré své praktické znalosti a zkušenosti ze všech oblastí stavby domu a realizací okrasné zahrady svépomocí. Inspirujte se, přemýšlejte a diskutujte. Budu moc rád, když mnohým z Vás můj webový projekt pomůže změnit život tím, že zlepší nebo zcela změní kvalitu bydlení. A to je přesně to, co od svého projektu očekávám.