Příprava stavby

Úrazové pojištění

Uzavření úrazového pojištění

Posledním bodem příprav před stavbou je zvážení uzavření úrazového pojištění. Tím myslím především, pokud se do stavby domu pustíte vlastními silami. Celkem běžným, ale nevítaným doprovodem každé stavby domu svépomocí totiž bývají menší úrazy. O ty by zase až tolik nešlo. Ošetří se a můžete ihned dál pokračovat ve stavbě. Pro tyto případy je důležité mít na stavbě stále při ruce vždy kompletní lékárničku. Občas ale také může jednoduše dojít k nějakému většímu úrazu. Při neopatrnosti nebo nepozornosti se můžete třeba ošklivě pořezat, potlouci nebo v horším případě si zlomit nějakou končetinu. To by znamenalo pozastavit stavbu na několik dní nebo týdnů až měsíců. Záleželo by na charakteru a závažnosti úrazu. A přerušení stavebních činností na delší dobu by mohlo zkomplikovat celý průběh stavby. Znamenalo by to posunout veškeré nasmlouvané řemeslníky, specializované firmy a dovoz stavebního materiálu. A samozřejmě také datum kolaudace stavby, zařizování domu a následné nastěhování. Proto je vhodné před stavbou domu uzavřít úrazové pojištění a tím alespoň trochu vykompenzovat případné finanční ztráty.
 
 

Jak minimalizovat nebo zcela předejít úrazům

Samozřejmě tím prvním a hlavním opatřením, jak předejít úrazům, je vždy dodržovat bezpečnost práce. Hlavně používat ochranné pracovní pomůcky jako pracovní rukavice, ochranné brýle, vhodné oblečení, chrániče kolen, respirátor prachu, ochranná pracovní sluchátka a vhodnou pracovní obuv. Také být velmi pozorný a opatrný při pohybování na stavbě a při manipulaci se stavební materiálem, pracovních činnostech s nářadím a mechanizační technikou. Je nutné dodržovat pracovní postupy s nářadím udávaným výrobcem, především s nářadím na elektrický pohon jako jsou různé pily, řezačky, stavební míchačka a podobně.
 
A samozřejmě celou dobu trvání stavby udržujte na staveništi a na celém stavebním pozemku naprostý pořádek! Vždy na konci každého pracovního dne řádně ukliďte celou stavbu. Zbylý odpad vytřiďte do pytlů určených na tříděný odpad. Stavební suť odvezte na předem určené místo na stavebním pozemku. Pokud budete mít na stavbě vždy pořádek a uklizeno, snížíte tím také šanci přivodit si nějaký úraz.

Dodržujte pauzy na odpočinek

Dalším velmi důležitým opatřením je dodržovat odpočinek na regeneraci a nabrání nových sil, jak fyzických tak psychických. K úrazu byste totiž jednoduše mohli dojít také kvůli únavě a nedostatečnému odpočinku. Období a délku odpočinku si však každý musí určit sám tak, jak bude cítit a potřebovat. Já pokračoval vždy až do vyčerpání veškerých sil. Jen obrovskou náhodou se mi nestal žádný větší úraz, ale jen běžné menší odřeniny, naraženiny nebo řezné ranky. Takže vřele nedoporučuji jet až na doraz bez jakékoli pauzy na odpočinek Mohlo by se vám to právě nepříjemně vymstít ještě delší pauzou, než by vám původně stačila na běžný a krátký odpočinek.

Pozor na přehřátí

Ještě bych chtěl zmínit zdánlivě banální záležitost. Během vysokých letních teplot hrozí nebezpečí úpalu. Proto dodržujte pitný režim - nejvhodnější je čistá voda, občas proložená nějakou minerální vodou, nebo šťávou či ředěným džusem. Určitě nedoporučuji jakýkoli alkoholický nápoj. Mohl by zvýšit pravděpodobnost nějakého úrazu a také by vám ubral drahocennou energii, které už tak bude velký nedostatek po celý průběh stavby. Jako ochranu proti úpalu dále používejte vždy pokrývku hlavy. Myslím si, že nejvhodnější pokrývkou v tomto případě je nějaký slaměný klobouk pro jeho dobrou prodyšnost. Oproti různým látkovým čepicím se vám v klobouku nebude zapařovat hlava. Proto také vyberte klobouk s většími otvory po jeho obvodě. Určitě také nebude na škodu, ale mnohdy i nutností, používat sluneční brýle.

Používejte vhodné oblečení a doplňky

Opět zde musím připomenout, že stavba rodinného domu svépomocí je velmi namáhavá fyzická činnost. O tom není žádný pochyb. Tím pádem se také budete během stavebních prací téměř vždy více či méně potit. Proto je nutné používat vhodné oblečení, zejména funkční doplňky, které pomáhají držet tělo v optimálních podmínkách a dále pomáhají dobře odvádět právě tělesný pot z povrchu těla do dalších vrstev oblečení. Zároveň udržují tělo v teple. Zmiňuji se zde i o této maličkosti, protože stavební činnosti budete vykonávat téměř za každého počasí. To znamená i v zimním obdobíPoužitím vhodného oblečení také můžete předejít případnému nachlazení. 

Používejte vhodnou obuv

To samé platí i pro používání vhodné obuviPoužívejte po celou dobu stavby pevnou kotníčkovou obuv, která v zimním období bude udržovat společně s vhodnými ponožkami chodidla v teple. A především budou pevné boty chránit před vyvrknutím kotníku a před pádem těžkých věcí na nohy. Během letních období budete mít možná potřebu pevné boty vyměnit za nějaké lehčí a prodyšnější, například sportovní obuv nebo dokonce za páskové boty či pantofle. Doporučuji však ze zmíněných důvodů vydržet nosit i v parném létě vhodnou, tedy pevnou kotníčkovou obuv. Nebo si raději dejte krátkou pauzu na těch pár tropických dnů, které tu máme.