Příprava stavby

Toaleta

Obstarání toalety na stavební pozemek

Nepostradatelnou součástí každé stavby je také přítomnost toalety. Pokud stavíte nový dům v těsné blízkosti současného bydlení, tak vám samozřejmě tento problém odpadá. Ale pro většinu stavebníků je tato varianta velmi nepravděpodobná. V tom případě si tedy provizorní suchou toaletu musíte postavit.

Z jakého materiálu zhotovit suchou toaletu

Ze stejného stavebního materiálu jako popřípadě stavební buňku, tedy z dřevěných trámků a prken, střechu můžete pokrýt plechem nebo jen hydroizolačním asfaltovým pásem. Myslím si, že se zde nemusím podrobněji rozepisovat, jak si takové zařízení postavit. V tomto případě také platí stejné pravidlo, jako při případné stavbě stavební buňky. A to, že není vůbec důležité brát zřetel na kvalitu použitého materiálu a už vůbec ne na jeho vzhled. Toaleta bude také jen dočasná, stejně jako oplocení a stavební buňka. 

Kam umístit suchou toaletu

Pro umístění toalety vyberte zvlášť precizně vhodné místo na pozemku. Vybrané místo musí být vhodné vzhledem k charakteru tomuto zařízení. Asi nejlepší volbou bude umístit toaletu do nejzazšího koutu pozemku. Toaleta samozřejmě nesmí během celé stavby překážet. Další a poměrně nákladnější variantou je si mobilní toaletu pronajmout.