Stavební plán

Stavební plán je rozdělený do osmnácti etap. Jednotlivé etapy jsou pojmenované podle základních stavebních prací prováděných v dané etapě. Každá etapa dále obsahuje tři podkategorie: nářadí, materiál a kroky. Podkategorie nářadí obsahuje soupis veškerého nářadí a příslušenství potřebného v dané stavební etapě. Podkategorie materiál obsahuje soupis stavebního materiálu a příslušenství. A v podkategorii kroky jsou strukturovaně a stručně rozepsané jednotlivé stavební kroky bez detailního popisu a ilustračních obrázků. Stavební plán je vhodný jako předtištěný pomocník přímo na místě stavby pro kontrolu a možné odškrtávání splněných stavebních kroků.