Příprava stavby

Stavba rodinného domu je časově, finančně, fyzicky, ale také psychicky velmi náročný projekt. Proto je nezbytné důkladně promyslet, připravit a zajistit mnoho náležitostí již několik měsíců před zahájením samotné stavby. Především zajistit veškeré náležitosti pro zahájení stavby týkající se stavebního řízení. A také vyhledat, koupit a připravit stavební pozemek, stavební materiál a nářadí.

Kdy předem vše zajistit

Správné načasování je padesát procent úspěchu. Pokud se rozhodnete stavět dům svépomocí, tak vám pravděpodobně stavební činnosti potrvají déle, než stavební firmě. Samozřejmě bude záležet na několika důležitých okolnostech. Hlavně na pečlivém písemném naplánování celé stavby. Jaký zvolíte stavební materiál na hrubou stavbu. Dále na vašich schopnostech, kterými jsou: disciplinovanost, zručnost, pečlivost a přímo úměrná rychlost. Ale v neposlední řadě také na příznivém počasí. Například období krátké zimy s mírnými teplotami, pokračování ve stavbě i přes zimní období jen přeje.

Vyřizování veškerých náležitostí pro stavbu domu trvá několik měsíců. I zde záleží na několika faktorech. Časově nejnáročnějším je zařizování stavebního pozemku Jeho výběr, koupě a popřípadě další náležitosti, týkající se umožnění stavby domu na pozemku. Pro některé stavitele bude dalším velkým zdržením vyřízení hypotečního úvěru. Nedá se přesně předem určit, jak dlouho vyřízení veškerých náležitostí bude trvat. Počítejte raději s tím, že vám zařizování veškerých náležitostí bude trvat minimálně od tří měsíců výše.

Nejideálnějším ročním obdobím pro zahájení stavby domu je jaro. Proto je dobré naplánovat a vyřídit veškeré potřebné náležitosti tak, abyste mohli zahájit stavbu hned, jak pomine zima. Důvodem je nepřerušení stavebních prací přes zimu a tím také úspora času a rychlejší průběh celé stavby. Pokud totiž stihnete postavit a uzavřít hrubou stavbu dříve, než přijdou první mrazy a sníh, tak budete moct pokračovat ve stavebních pracích uvnitř domu také během zimního období. Pokud tedy budete stavět dům svépomocí, vaším prvořadým cílem bude stihnout postavit a uzavřít hrubou stavbu do zimy. Uzavřenou hrubou stavbou se rozumí: základy domu, obvodové a nosné zdivo, kompletní střecha, okna, dveře a případně komín. V uzavřené stavbě jsou přece jen o něco lepší pracovní podmínky, než pod širým nebem. Při stavbě se tak vyhnete větší zimě, nepříjemnému a mrazivému průvanu, sněhu, dešti ale i přímému letnímu slunci. A pokud vaše stavba bude disponovat komínem, tak nemalým zpříjemněním bude možnost instalování provizorních kamen na dřevo a uhlí. Jistě se vyplatí pořídit si nějaká stará kamna za pár korun. Touto zdánlivou maličkostí si zpříjemníte pracovní podmínky na několik zimních měsíců.

 • Nalézt vhodné místo pro váš nový domov;
 • Vložit vlastnické právo ke stavebnímu pozemku na katastru nemovitostí;
 • Zjistit v územním plánu, jaký typ stavby můžeme na pozemku stavět;
 • Vytvořit vlastní projekt domu;
 • Vybrat autorizovaného projektanta;
 • Vybrat autorizovaného technika nebo inženýra pro vypracování požárně bezpečnostního řešení;
 • Vybrat autorizovaného energetického specialistu pro vypracování energetického průkazu budovy;
 • Vybrat stavební dozor za účelem odborného dozoru nad stavbou domu svépomocí;
 • Sjednat firmu za účelem měření a stanovení radonového indexu stavebního pozemku;
 • Sjednat geodetickou firmu za účelem zaměření pozemku a stavby a dodání geometrických plánů;
 • Zažádat o sdělení o existenci podzemních sítí vlastníky veřejné a technické infrastruktury;
 • Zažádat o napojení stavby na distributora elektrické energie, zemního plynu a vodovodu a kanalizace;
 • Připravit sdružený pilíř pro rozvaděč elektrické energie a plynovodní přípojky;
 • Získat od vlastníků sousedních nemovitostí písemný souhlas o informování záměru provedení stavby;
 • Podat žádost o ohlášení stavby na stavební úřad;
 • Vypracovat plán stavebních prací do jednotlivých etap a kroků;
 • Vypracovat seznam stavebního materiálu, nářadí a příslušenství;
 • Pořídit si stavební deník a kancelářské potřeby;
 • Připravit si v počítači složky pro ukládání elektronické fotodokumentace;
 • Vybrat důkladně stavební a specializované firmy nebo řemeslníky;
 • Pořídit si stavební nářadí a příslušenství;
 • Vybrat dodavatele stavebního materiálu;
 • Zajistit stavbu oplocením proti vniknutí neoprávněných osob;
 • Označit staveniště povolením ke stavbě;
 • Umístit na vhodné místo na stavební parcele stavební buňku;
 • Umístit na vhodné místo na stavební parcele suchou toaletu;
 • Pojistit rozestavěnou stavbu;
 • Uzavřít úrazové pojištění.