Příprava stavby

Průkaz energetické náročnosti budovy

Vypracování průkazu energetické náročnosti budovy

Od prvního ledna 2013 je podle zákona č. 318/2012 Sb.  povinností při stavbě nového rodinného domu s plochou nad 50 m2 vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy (dále PENB). K čemu slouží a jaké údaje se dají z PENB vyčíst?

Co obsahuje PENB

Zjistíte, kolik dům při provozu spotřebuje energie na ohřev teplé vody, vytápění, osvětlení, větrání a chlazení. Pro vypracování PENB jsou potřeba z projektové dokumentace tyto podklady: Souhrnná technická zpráva, půdorysy jednotlivých podlaží, svislý řez a pohledy domu. Dále popis zdroje vytápění a ohřevu vody a případných technologií na zisk energie. Podle energetické náročnosti bude váš dům zařazený do jedné ze sedmi tříd. Domy splňující energetickou náročnost jsou zařazeny do tříd A až C. Sjednejte si tedy vypracování průkazu energetickým specialistou, který má autorizaci od Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vypracovaný průkaz energetické náročnosti budovy je potřebný pro stavební řízení.

Co obsahuje PENB

TŘÍDY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

A - Mimořádně úsporná
B - Úsporná
C - Vyhovující 
D - Nevyhovující 
E - Nehospodárná 
F - Velmi nehospodárná 
G - Mimořádně nehospodárná