Příprava stavby

Radonový průzkum

Obstarání průzkumu pozemku

Co je to radon

Radon je přírodní bezbarvý radioaktivní plyn, bez chuti a zápachu. Nachází se v půdě, proniká do ovzduší a následně se přeměnuje na radioaktivní prvky. Drží se pod domy a do interierů se dostává ruznými prasklinami, netěstnostmi a špatnou nebo žádnou protiradonovou izolační ochranou. Radonový průzkum je nutné provádět vždy před stavbou nového domu, ale také i při rekonstrukci staršího domu.

Jak, kdo a kdy provádí průzkum radonu na stavebním pozemku

Radonový průzkum provádějí specializované firmy na stavebním pozemku a přímo v místě, kde má rodinný dům stát. Firma následně vystaví protokol o stanovení radonového indexu pozemku. Stanoví se plynopropustnost zemin (nízká, střední, nebo vysoká) a dle hodnot z měření určí radonový index pozemku (nízký, střední, nebo vysoký). Podle výsledného měření zvolí architekt nebo projektant protiradonovou izolační ochranu.

Vypracovaný radonový průzkum je potřeba pro stavební řízení.