Příprava stavby

Stanoviska vlastníků veřejné a technické infrastruktury

Vyjádření stanoviska vlastníků veřejné a technické infrastruktury

Další dokumentace potřebná pro stavební řízení je Sdělení o existenci podzemních sítí. Jednoduše řečeno - jde o potvrzení od vlastníků veřejné a technické infrastruktury, že v podzemí vašeho pozemku nevede žádné jejich zařízení, které byste mohli poškodit. 

Jak by mohlo dojít k poškození a čeho

Například během výkopových prací při hloubení rýh pro základy domu. Zpravidla se může jednat o elektrické a jiné kabely nebo o různá potrubí pro plyn, vodovod nebo kanalizaci. Žádosti můžete vyřídit z pohodlí domova přes internet. Na níže uvedených odkazech najdete také kromě žádostí i výpisy dalších potřebných dokumentací. 

Stanoviska vlastníků veřejné a technické infrastruktury jsou potřebné pro stavební řízení.

Vlastníci veřejné a technické infrastruktury