Příprava stavby

Stavební dozor

Obstarání stavebního dozoru na stavbu domu

Veškeré stavební práce svépomocí musí být prováděny se STAVEBNÍM DOZOREM, podle ustanovení Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Na co vše dohlíží stavení dozor na stavbě

Stavební dozor je vaší prodlouženou rukou k tomu, aby váš dům stál tak, jak ho na papíře navrhl projektant/architekt. Dohlíží na správné provádění stavebních prací podle projektové dokumentace a podle platných norem a předpisů. Nejvhodnější volbou stavebního dozoru je samozřejmě stejný autorizovaný projektant, který vám vypracoval projektovou dokumentaci a zná nejlépe a do posledního detailu budoucí stavbu. Zvolit si můžete i jiného. Stavební dozor musí mít autorizaci stavbyvedoucího vydaný ČKAIT podle zákona ČNR č 360/1992 Sb.

Vypracované písemné prohlášení o provádění stavebního dozoru je potřeba pro stavební řízení.