Přípravy stavby

Přípravy před stavbou domu svépomocí obsahují veškeré základní náležitosti nutné promyslet a zajistit ještě před zahájením samotné stavby.

Co, jak a kdy zajistit

 • Nalézt vhodné místo pro váš nový domov;
 • Vložit vlastnické právo ke stavebnímu pozemku na katastru nemovitostí;
 • Zjistit v územním plánu, jaký typ stavby můžeme na pozemku stavět;
 • Vytvořit vlastní projekt domu;
 • Vybrat autorizovaného projektanta;
 • Vybrat autorizovaného technika nebo inženýra pro vypracování požárně bezpečnostního řešení;
 • Vybrat autorizovaného energetického specialistu pro vypracování energetického průkazu budovy;
 • Vybrat stavební dozor za účelem odborného dozoru nad stavbou domu svépomocí;
 • Sjednat firmu za účelem měření a stanovení radonového indexu stavebního pozemku;
 • Sjednat geodetickou firmu za účelem zaměření pozemku a stavby a dodání geometrických plánů;
 • Zažádat o sdělení o existenci podzemních sítí vlastníky veřejné a technické infrastruktury;
 • Zažádat o napojení stavby na distributora elektrické energie, zemního plynu a vodovodu a kanalizace;
 • Připravit sdružený pilíř pro rozvaděč elektrické energie a plynovodní přípojky;
 • Získat od vlastníků sousedních nemovitostí písemný souhlas o informování záměru provedení stavby;
 • Podat žádost o ohlášení stavby na stavební úřad;
 • Vypracovat plán stavebních prací do jednotlivých etap a kroků;
 • Vypracovat seznam stavebního materiálu, nářadí a příslušenství;
 • Pořídit si stavební deník a kancelářské potřeby;
 • Připravit si v počítači složky pro ukládání elektronické fotodokumentace;
 • Vybrat důkladně stavební a specializované firmy nebo řemeslníky;
 • Pořídit si stavební nářadí a příslušenství;
 • Vybrat dodavatele stavebního materiálu;
 • Zajistit stavbu oplocením proti vniknutí neoprávněných osob;
 • Označit staveniště povolením ke stavbě;
 • Umístit na vhodné místo na stavební parcele stavební buňku;
 • Umístit na vhodné místo na stavební parcele suchou toaletu;
 • Pojistit rozestavěnou stavbu;
 • Uzavřít úrazové pojištění.