Příprava stavby

Informování vlastníků sousedních nemovitostí

Písemné vyjádření vlastníků sousedních nemovitostí a staveb

Nedílnou součástí stavebního řízení je také informování vlastníků sousedních pozemků a staveb podle §104 odst. 1. STAVEBNÍHO ZÁKONA č. 183/2006 Sb.

Proč a jak informovat sousedy o stavebním záměru

Informování vlastníků sousedních nemovitostí a pozemků a jejich písemný souhlas vašeho stavebního záměru je nutné pro stavební řízení. Žádat je můžete dvěma způsoby. Můžete jim poslat doporučený dopis, nebo za nimi zajít osobně. Pokud je to jen trochu možné, tak doporučuji druhou variantu. Už v počátku se seznámíte s vašimi budoucími sousedy a také můžete hned začít budovat dobré sousedské vztahy. Také se představíte osobně a můžete jim popsat váš stavební záměr, takže rozeženete možné strachy hned na začátku. Sousedy určitě bude zajímat, co jim vyroste vedle jejich domu. 

Co vše musí obsahovat souhlas vlastníků sousedních pozemků a staveb

V obou variantách zasláním doporučeného dopisu nebo osobně musí vlastníci sousedních pozemků dostat do rukou několik náležitostí. Jsou to výkresy ze stavebního projektu: pohledy domu a zastavovací plán viz. obrázky níže. Tímto sousedi získají reálnou představu o vašem domě a také především jak bude na pozemku situován. Tak se mohou případně k celé věci vyjádřit, že k vaší stavbě nemají žádné připomínky nebo naopak.

Jelikož se budou k výkresům písemně vyjadřovat, tak z praktického důvodu bude vhodné půdprysy a zastavovací plán vytisknout na jeden velký formát. Pokud budete mít výkresů více, tak opatřete každý jednotlivý výkres aktuálním datem, místem podpisuprohlášením: S výše uvedeným stavebním záměrem souhlasím a nemám k němu žádné námitky. U tohoto prohlášení předepište pro každého souseda jeho celou adresu a hůlkovým písmem jméno a příjmení. Na stejném místě už jen zbývá, aby se každý podepsal a tím stvrdil celé prohlášení. Nezapomeňte, že pokud jsou vlastníci sousedních pozemků například manželé, tak se musí podepsat oba dva. 

Je také možné, že příslušný stavební úřad bude ještě vyžadovat zvlášť vyplněný formulář. Ten by měl obsahovat stejné náležitosti, jako jsem doporučoval v předchozím odstavci. Vzor prohlášení najdete na konci stránky. 

Písemné vyjádření vlastníků sousedních nemovitostí a staveb je potřeba pro stavební řízení.

Pohled domu jihozápadní
Pohled jihovýchodní
Pohled severovýchodní
Pohled severozápadní
Zastavovací plán
Prohlášení vlastníka sousedních nemovitostí