Příprava stavby

Katastr nemovitostí

Ověření vlastníka stavebního pozemku na katastru nemovitostí

Před pořízením jakékoliv nemovitosti je potřeba dát velký pozor na několik důležitých bodů. Tím nejdůležitějším je, zda prodávající je skutečným vlastníkem nemovitosti. Majitel nemovitosti je vždy uveden na výpisu z katastru nemovitostí (listu vlastnictví). Toto potvrzení si můžete za poplatek vyžádat na katastru nemovitostí

Jak zažádat o výpis z katastru nemovitostí

Pokud žádáte o výpis podle seznamu nemovitostí týkající se pozemku nebo stavební parcely, tak musíte znát katastrální území a parcelní číslo, nebo jméno a datum narození vlastníka. Poplatek za ověření a vydání výpisu z katastru nemovitostí v roce 2015 je 100,- Kč. Dále je nutné si ověřit, zda nemovitost nevlastní více majitelů. Zda majitel neručí nemovitostí za půjčky bance zástavním právem. Nebo jestli není nemovitost omezena věcným břemenem nebo předkupním právem.

Pořízení stavebního pozemku

Při koupi pozemku vždy uzavřete písemnou smlouvu. Abyste neopomenuli žádnou byť sebemenší drobnost, tak sepsání kupní smlouvy raději přenechte právníkovi nebo notáři. Tím předejdete případným a zcela zbytečným komplikacím v budoucnu. Také si ověřte před podpisem smlouvy, že prodávaná nemovitost opravdu patří prodávajícímu předložením čerstvého výpisu z katastru nemovitostí. Po uzavření písemné smlouvy ji pokud možno ihned doručte na katastr nemovitostí. Vklad vlastnického práva na katastrálním úřadě nějakou dobu trvá a proto je dobré do té doby peněžní prostředky uschovat u právníka, notáře nebo v bance. Po zapsání nového majitele (Vás) v katastru nemovitosti se převedou peněžní prostředky prodávajícímu. 

Výpis z katastru nemovitostí se změnou majitele nemovitosti a kopie katastrální mapy jsou potřebné pro stavební řízení.