2. ETAPA - Základy domu 

Etapy stavby

Zhotovení vodovodního a el. systému venkovního bazénu

1|Vybagrovat výkop

Zhotovení základní přípravy

Proč zhotovit základní přípravu pro podzemní kryt ovládání bazénu? V první řadě kvůli pohodlnému ovládání bazénu z jednoho promyšleně a dobře vybudovaného zázemí - napouštění vody, ovládání protiproudu a bazénových světel. Ale také proto, pokud nechcete mít po zahradě celé léto nevzhledně roztahané hadice, elektrické kabely s filtrací a čerpadlem. Navíc filtrace s čerpadlem není zcela tichá záležitost a takto vedené systémy mohou být příčinou úrazu. Ve většině případů se majitelé pokouší řešit tento problém zhotovením nějakého uzavřeného přístřešku z OSB desek a podobně. To je ale pouze částečné a neestetické řešení a problém s elektrickým kabelem a hadicemi stejně neřeší.

Proč na stavbě vždy myslet dopředu

Někteří majitelé levnějších nadzemních verzí bazénů mohou považovat zhotovení systémů za zbytečné. Je ale potřeba dbát především na bezpečnost a pořádek na zahradě nebo v okolí domu, podle umístění bazénu. Nehledě na to, že se za pár let můžete rozhodnout pořídit kvalitní bazén zapuštěný v zemi se všemi jeho náležitostmi a kompletním příslušenstvím. Potom jistě oceníte již připravené a přivedené veškeré systémy do podzemního krytu zároveň připraveného pro veškeré příslušenství - ovládací ventily, filtraci, čerpadlo a protiproud. 
 
O dokončení a zprovoznění vodovodního a elektroinstalačního systému pro bazén se budu dále zabývat v sedmnácté etapě. Následný postup při zhotovení obou systémů je téměř stejný jako v předchozích krocích.

Měření vzdálenosti bazénu od domu

Už v počátku stavby vyberte vhodné místo pro venkovní bazén a především pro jeho příslušenství. Nejvhodnější lokalita je bezpochyby místo skýtající dostatečné soukromí, na které celý den svítí slunce. Rozvedení vodovodního a elektroinstalačního systému si také raději poznačte do výkresu z projektové dokumentace - Zastavovací plán domu. Celý systém pro venkovní bazén promyslete společně s instalatérem.

Změřte si  vzdálenost od místa pro příslušenství bazénu skrz základy domu až k přesnému umístění ovládacího vodovodního a elektroinstalačního zařízení. Bude to stejné umístění jako ovládací systém studny, nebo vodovodního řádu, pokud studnu nemáte. Také zvolte pokud možno co nejkratší a nejpřímější cestu bez zbytečných ohybů, nebo jen s minimálními ohyby. V případě ostrého ohybu byste později při případném protahování kabelů skrz chráničku uloženou už v zemi mohli mít problémy. Pro každý případ počítejte navíc s rezervami minimálně jeden metr na každé straně.

Domluvení termínu a nákup stavebního materiálu

Dohodněte si s firmou na zemní a výkopové práce termín vybagrování výkopu, s elektrikářskou a instalatérskou firmou termín zhotovení elektroinstalačního a vodovodního systému a nákup veškerého materiálu s dovozem na stavbu. Stejně jako v předchozích krocích se nejedná o odborně náročnou práci, takže si oba systémy pro studnu můžete zhotovit svépomocí. Na závěr ale každopádně nechte zkontrolovat zhotovení systémů elektrikářem, instalatérem a také stavebním dozorem.

Bagrování výkopu pro vodovodní a elektroinstalační systém

Vybagrujte výkop do nezámrzné hloubky a zatím pouze u prostupu v základových pásech. Vybagrovanou zeminu odvezte na určené místo na stavebním pozemku.

2|Uložit potrubí do výkopu

Uzavření potrubí

Domluvte se s instalatérem na přípravě vodovodního systému. Pokud máte v plánu bazén a zázemí pro ovládání vybudovat, tak polyetylénové potrubí nezkracujte. Nejprve uzavřete víčkem nebo lepicí páskou oba konce potrubí, aby nemohlo dojít během stavby k jeho zanášení a tím k případnému zneprůchodnění. Na řádném uzavření konců potrubí si nechte opravdu záležet, protože k další kompletaci můžete přistoupit až za několik dlouhých měsíců.

Uložení potrubí do výkopu

Protáhněte potrubí příslušným prostupem v základových pásech až k přesnému umístění v garáži, nebo technické místnosti a ponechte na místě s dostatečnou rezervou smotané a svázané provázkem. Opačný konec potrubí prozatím nechte ve výkopu u základů také smotaný a svázaný provázkem.

3|Uložit chráničku s kabely do výkopu

Domluvte se s elektrikářem na přípravě elektroinstalačního systému. Pokud máte v plánu bazén a zázemí pro ovládání vybudovat, tak se především domluvte s instalatérem jaké kabely musíte protáhnout skrz chráničku. Připomínám, že kabely je lepší protáhnout chráničkou ještě před uložením do výkopu. V opačném případě protáhněte skrz základy pouze zkrácenou kabelovou korugovanou chráničku bez kabelů.

Protažení kabelů chráničkou

Roztáhněte na volném prostoru chráničku s kabely a pokuste se je co nejvíce narovnat. Pomocí již protaženého provázku v chráničce nebo elektrikářským perem protáhněte veškeré kabely skrz chráničku. Provázek nebo protahovací pero řádně připevněte ke kabelům, aby nedošlo během protahování k uvolnění nebo přetržení spoje.

Uzavření chráničky

Po protažení kabelů nechte přesahovat jejich konec alespoň o 300 mm. Tyto konce kabelů připevněte lepicí páskou k chráničce, aby nedošlo během stavby k jeho nechtěnému vytažení. Současně rovněž uzavřete lepicí páskou chráničky.

Uložení chráničky s kabely do výkopu

Protáhněte chráničku s kabely příslušným prostupem v základových pásech až k přesnému umístění v garáži, nebo technické místnosti a ponechte na místě s dostatečnou rezervou smotané a svázané provázkem. Opačný konec chráničky prozatím nechte ve výkopu u základů také smotaný a svázaný.

4|Zakrýt potrubí tříděným pískem

Po kontrole uložení chráničky (s kabely) elektrikářem můžete také ze stejného důvodu výkop prozatím zaházet tříděným pískem.
 
Před zakrytím nechte zkontrolovat stavebním dozorem celé provedení vodovodního a elektroinstalačního systému!