Etapy stavby

2. ETAPA - Základy domu 

Zhotovení vodovodního systému pro závlahový systém okolí domu a zahrady

1|Vybagrovat výkop

Jaký systém zhotovit

Ideální je zhotovit kompletní systém zahradní závlahy, který budete pohodlně ovládat pouze jedním spínačemněkolika kohoutyovládacího zařízení umístěného v garáži nebo v domě. Proto je důležité důkladně promysletzakreslit i s kótami do výkresu přesné vedení potrubí a hlavně rozmístění vhodného počtu vývodů pro zavlažovače v okolí domu a na zahradě. Plán zakreslení je důležitý pro případné další zemní práce na pozemku. Nahlédnutím do plánu můžete předejít případným poškozením a tím se vyhnout drahé nápravě.

Kam umístit vývody

Rozvedení potrubí a umístění vývodů pro napojení zavlažovačů a jejich počet je samozřejmě individuální záležitost. Záleží na tvaru a velikosti pozemku, výkonu ponorného čerpadla, druhu použitých zahradních zavlažovačů a popřípadě umístění bazénu a okrasného jezírka. Pro lepší promyšlení a zakreslení zavlažovacího systému můžete opět použít výkres z projektové dokumentace |Zastavovací plán domu. Celý systém závlahy promyslete společně s instalatérem.

Kdy závlahový systém zhotovit

I když studnu již máte nebo ji teprve plánujete, doporučuji v počátku stavby zhotovit pouze základní přípravu. Myslím tím protáhnout prozatím pouze zkrácené potrubí skrz prostup v základových pásech. Tím si zajistíte možnost kdykoliv napojit studnu na ovládání závlahového systému v garáži nebo v domě. Kompletní zhotovení celého systému je vhodné až po dokončení stavby domu a před terénními úpravami. Vyhnete se tím možným komplikacím. Přednější jsou v tomto okamžiku veškeré náležitosti týkající se samotné stavby domu. Mohlo by se například stát, že plánované umístění trativodů nebo i jiných náležitostí potřebujete z vážných důvodů změnit. Proto raději rozvedení potrubí pro zavlažování nechte až na závěr stavby.

O dokončení a zprovoznění systému zahradní závlahy se budu podrobněji dále zabývat v sedmnácté etapě. Také rozeberu rozdíl mezi zhotovením systému zahradní závlahy z instalatérského materiálu a přímo určených součástí specializovaných výrobců.

Kam umístit ovládací zařízení

Ovládací zařízení je dobré mít na dobře přístupném, čistém a suchém místě. Takové místo, ve kterém se vám bude pohodlně spouštět a ovládat celý systém závlahy. Doporučuji proto umístit veškeré napojení systémů a ovládání závlahy do garáže nebo technické místnosti v domě.

V této fázi stavby byste už také měli vědět, kam přesně v garáži, technické místnosti nebo jiného místa instalujete expanzní nádobu a vodovodní a elektroinstalační ovládání studny. Vhodné umístění je také velmi individuální záležitost a nedá se univerzálně určit. Záleží na dalším zařízení a vybavení garáže, technické nebo jiné místnosti.

Pro pohodlné ovládání závlahy je dobré umístit spínač a kohouty od čisté podlahy přibližně 1500 mm. Expanzní nádobu je dobré umístit na takové místo, kde pokud možno nikdy nebude překážet, protože její umístění bude pevné. Konkrétní umístění je dobré také nejprve promyslet společně s instalatérem.

Měření vzdáleností

Změřte si vzdálenost od studny skrz základy domu až k přesnému umístění expanzní nádoby a ovládacího vodovodního a elektroinstalačního zařízení. Zvolte co nejkratší a nejpřímější cestu bez zbytečných ohybů. Pro každý případ počítejte navíc s rezervami minimálně jeden metr na každé straně.

Domluvení termínů

Dohodněte si s firmou na zemní a výkopové práce termín vybagrování výkopu a s instalatérskou firmou termín zhotovení přípravy závlahového systému a také nákup veškerého materiálu s dovozem na stavbu. Stejně jako v předchozích krocích se nejedná o odborně náročnou práci, takže si přípravu systému pro závlahu můžete zhotovit svépomocí. Na závěr ale nechte zkontrolovat zhotovení systému instalatérem.

Bagrování výkopu

Vybagrujte výkop u příslušného prostupu v základových pásech. Vybagrovanou zeminu odvezte na určené místo na stavebním pozemku. 

2|Uložit potrubí do výkopu

Uzavření potrubí

Nejprve uzavřete víčkem nebo lepicí páskou oba konce potrubí, aby nemohlo dojít během stavby k jeho zanášení a tím k případnému zneprůchodnění. Na řádném uzavření konců potrubí si nechte opravdu záležet, protože k další kompletaci můžete přistoupit až za několik dlouhých měsíců.

Uložení potrubí do výkopu

Protáhněte potrubí příslušným prostupem v základových pásech až k přesnému umístění v garáži, nebo technické místnosti a ponechte na místě s dostatečnou rezervou smotané a svázané provázkem. Opačný konec potrubí prozatím nechte ve výkopu u základů.

3|Zakrýt potrubí tříděným pískem, výstražnou fólií a zeminou

Po kontrole správného uložení potrubí instalatérem můžete výkop prozatím zaházet tříděným pískem, aby nemohlo dojít k případnému úrazu pádem do jámy.
 
Před zakrytím nechte zkontrolovat stavebním dozorem celé provedení závlahového systému okolí domu a zahrady.