Etapy stavby

2. ETAPA - Základy domu 

Zdění základů domu (druhá část)

1|Dokončit uzemnění rozvaděče a bleskosvodů

Dokončení uzemnění rozvaděče a bleskosvodů navazuje na stavební krok v první etapě - 1. ETAPA|zaměřovací a výkopové práce|Uložení uzemnění bleskosvodu. Doporučuji v této fázi kvůli lepší manipulaci provést přepojení zemnící pásoviny na hromosvodový drát určený pro uzemnění rozvodné skříně a bleskosvodů. Pokud jste tak již neprovedli v základových pásech, máte nyní ještě poslední možnost.

Přepojení zemnící pásoviny na hromosvodový drát

Přepojení ze zemnící pásoviny na hromosvodový drát doporučuji, protože se při dalších stavebních pracech určitě manipulaci s drátem nevyhnete. Během zdění základů se může například stát, že drát zrovna vyjde mezi dvě tvárnice, nebo z jakéhokoli důvodu budete muset s drátem manipulovat. V tomto případě můžete drát lehce ohnout a posunout o potřebné centimetry - kam potřebujete. Dobrou manipulovatelnost ještě více oceníte při přesném navedení ve zdivu do místa určeného pro uzemnění rozvaděče a bleskosvodů. Pokud změnu na hromosvodový drát neprovedete a budete dále vést pouze zemnící pásovinu, další manipulaci budete mít značně stíženou velkou nepoddajností pásoviny.

Spojení pásoviny a drátu zemnícími svorkami SR 02

 • Předem si spočítejte jaké délky hromosvodového drátu budete potřebovat pro uzemnění rozvaděče a bleskosvodů
 • Nezapomeňte opět na dostatečnou rezervu při měření drátu
 • Vždy je lepší obětovat jeden až dva metry navíc, než pracně a nákladně nastavovat
 • Také spočítejte přesné množství zemnících svorek
 • Na každý spoj se použijí dva kusy svorek
 • Vyvedenou zemnící pásovinu ze základových pásů nejprve narovnejte a zkraťte úhlovou bruskou s kotoučem na ocel na minimální rozměr 600 mm
 • Hromosvodový drát přiložte k zemnící pásovině s přesahem 500 mm
 • Zemnící pásovinu a drát připevněte zemnícími svorkami SR 02 umístěnými od sebe 400 mm
 • Ke svorkám už nebudete mít později přístup, proto je řádně, ale opatrně utáhněte
 • Drát poté smotejte, aby se nepletl a nemohlo dojít k úrazu během dalších stavebních prací|obrázek 129.
Obrázek 129. Napojení hromosvodového drátu na zemnící pásovinu svorkami

Natření zemnících svorek SR 02 gumoasfaltem

 • Postup je naprosto stejný jako v první etapě
 • Gumoasfaltem natřete dvěma vrstvami veškeré zemnící svorky
 • Nátěr musí pokrýt celou zemnící svorku, šrouby a matice
 • V tomto případě můžete natřít celé spojení pásoviny s drátem|obrázek 130.
Obrázek 130. Natření zemnících svorek SR 02 gumoasfaltem

2|Vyztužit tvárnice betonářskou výztuží

Zděné základy z tvárnic je také nutné zpevnit betonářskou výztuží. Jedná se o žebrovou ocel nebo také slangově - roxory. Armováním žebrovou ocelí se zpevní základy a docílí tak lepší pružnosti betonové směsi. Podle návrhu projektanta postupně ukládejte daný počet žebrové oceli během pokládání tvárnic do jednotlivých řad. Způsob ukládání a spojování žebrové oceli provádějte podle aktuálních platných norem. Před samotným ukládáním se každopádně poraďte s projektantem nebo stavebním dozorem. 

Základní pravidla uložení žebrové oceli

Ukládání ocelových prutů do základů není nahodilé, ale musí se dodržovat určitá pravidla. Důkladně tedy předem promyslete, jak budete pruty na tvárnice ukládat. 

 • Pruty se nesmí spojovat v rozích základů
 • Pruty musí být v rozích základů střídavě provázány (prostřídány)
 • Délka přesahů při spojování musí být podle platných norem - 50 krát průměr prutu (přesah prutů o průměru 10 mm bude činit 500 mm)

Kam přesně žebrovou ocel ukládat

Jsou dva druhy míst ve tvárnicích pro přesné uložení roxorů - záleží na výrobci stavebního materiálu. Jeden výrobce tvárnic má snížené celé boční strany o několik centimetrů|obrázek 131. Druhý výrobce má připravené pouze malé snížené výřezy pro roxory|obrázek 132.

Obrázek 131. Přesné uložení žebrové oceli
Obrázek 132. Přesné uložení žebrové oceli

Uložení žebrové oceli do první řady tvárnic

Mně se osvědčilo začít nejprve pokládat pruty do všech rohů základů|obrázek 133.  Teprve potom do rovných částí základů. Kvůli úspoře materiálu nejdřív promyslete a propočítejte podle délky roxorů v jakých místech je naohýbat do pravého úhlu. Připravené pruty můžete ohýbat třeba zapřením o paletu s materiálem. 

 • Ohnuté pruty uložte do rohů základů na první řadu tvárnic|obrázek 133.
 • V rozích základů pruty provažte (prostřídejte)|obrázek 134.
 • Potom uložte pruty do rovných částí základů s dostatečnou rezervou pro vázání
 • Pruty veďte velkými tvárnicemi ve dvou souběžných řadách
 • Pruty k sobě pevně připevněte vázacím drátem minimálně na dvou místech
Obrázek 133. Uložení žebrové oceli do rohu základů
Obrázek 134. Provázání žebrové oceli v rozích základů

Vyříznutí rýh ve tvárnicích

I když mají všechny tvárnice různé přípravy pro uložení žebrové oceli, tak se přesto nevyhnete ručního vyřezávání rýh. Jsou to místa styků vnitřních tvárnic pro nosné a obvodové zdivo, základy komína a podobná místa.

Rýhy vyřízněte před nebo během ukládání v patřičných místech na bocích tvárnic. Není nutné tužkou přesně značit místa řezů na okrajích tvárnic. Bude stačit, když od oka zhotovíte výřezy pomocí okružní pily s diamantovým kotoučem a část tvárnice vyklepnete kladívkem|obrázek 135 a 136.

Obrázek 135. Vyříznutí rýh ve tvárnicích
Obrázek 136. Vyklepnutí odříznuté části tvárnice
Obrázek 137. Provázání žebrové oceli uvnitř základů

Uložení žebrové oceli do první řady tvárnic pod budoucím komínem

Pečlivě vyztužte armaturou základy pod budoucím komínem. Bude se jednat o velmi těžké komínové těleso, které bude sedět celou svou vahou na malé části základů. Proto si nechte záležet na vyztužení příslušného místa. Využijte pro tento účel zbylé, ale samozřejmě patřičně dlouhé odřezky ocelových prutů. Vůbec nebude na škodu podobná místa raději trochu nadimenzovat|obrázek 138.

Obrázek 138. Uložení žebrové oceli do první řady tvárnic pod budoucím komínem

Příprava základů pro další řadu tvárnic

Po uložení roxorů do celé první řady tvárnic máte připravené základy pro další pokračování. Druhá a další řady se vyskládávají na sucho. To znamená bez použití jakéhokoliv pojiva, lepidla nebo malty. 

Obrázek 139. Uložená žebrová ocel v první řadě tvárnic

3|Vyskládat základy tvárnicemi

Další průběh zhotovení základů bude záležet na výšce vyprojektovaných základů domu a garáže. Od toho se bude odvíjet kolik řad bednících tvárnic na sebe umístíte. 

Červený dům

V červeném domě jsem zhotovil základy ze čtyř řad tvárnic. Základy domu jsem totiž musel vyzdít výš než základy garáže, abych mohl pokračovat bez přerušení nebo lomu se střechou dále nad garáž.  

Žlutý dům

U žlutého domu je garáž a dům v jedné rovině, takže základy nemusí být vyšší, ale pouze jeden schod nad úroveň okolního terénu podle požadavku majitelů. To znamená, že jsem už druhou řadou zakončil zhotovení základů z tvárnic. Do poslední řady jsem použil užší tvárnice a nahradil jsem tak dřevěné šalování pro vylití základové desky. 

Založení rohů základů tvárnicemi

Počínaje druhou řadou se veškeré další tvárnice ukládají na sucho bez použití pojiva. Takto vyskládané základy se najednou vylijí betonovou směsí.

 • Uložte tvárnice do všech rohů základů|obrázek 140.
 • Zkontrolujte každou tvárnici zvlášť hmatem, jestli přesně sedí a lícuje se spodní řadou tvárnic
 • Zkontrolujte tvárnice vodováhou, jestli jsou usazené v rovině jak horizontální tak vertikální
 • Zkontrolujte rozměry základů pásmem (také rozměry úhlopříčně)

Tvárnice nejsou odlité v naprosté přesnosti a v kombinaci se zděním se může občas najít nějaká nepřesnost při usazení dalších tvárnic. Proto mějte připravené plastové klínky na vypodložení nepřesných tvárnic.

Po založení rohů tvárnicemi mezi ně pevně natáhněte zednický provázek stejným způsobem, jako při založení první řady. Opět natažené provázky na vnějších hranách tvárnic vždy zatěžkejte volnou tvárnicí, nebo jiným těžkým předmětem. 

Obrázek 140. Založení druhé řady tvárnic v základech

Vyskládání základů tvárnicemi

Po založení rohů vyskládejte celou druhou řadu tvárnic na sucho. 

 • Tvárnice ukládejte za stálého kontrolování vodováhou a pomocí nataženého zednického provázku
 • Případné nerovnosti vyřešte vložením plastového klínku mezi dvě tvárnice
 • Také dbejte na precizní přeložení každé spodní spáry následující řadou
 • Spáry nemusí být přesně uprostřed následující tvárnice v horní řadě jako na obrázku 141., ale nesmí na sebe navazovat spáry dvou a více řad
 • V rozích základů tvárnice překládejte přes sebe vždy v každé řadě naopak|obrázek 142. 

Stejným způsobem vyskládejte na sucho požadovaný počet řad z širokých tvárnic, dokud se nedostanete na úroveň šalování základů. Odřezky tvárnic uložte do vnitřního prostoru základů.

Obrázek 141. Přesné uložení tvárnice
Obrázek 142. Překládání tvárnic v rozích základů

Uložení žebrové oceli do dalších řad základů

Ukládání žebrové oceli provádějte stejným způsobem, jako do první vyzděné řady tvárnic. Množství žebrové oceli uložte do základů podle navržení v projektové dokumentaci, nebo se poraďte s projektantem. 

Obrázek 143. Vyskládání základů z více řad tvárnic

Příprava tvárnic pro šalování

Žebrovou ocel uložte do každé další řady stejným způsobem jako do první řady základů. Opět dodržujte přesahy ve spojích, které pevně stáhněte vázacím drátem. 

Počet uložení žebrové oceli do základů zkonzultujte s projektantem, nebo stavebním dozorem. 

Obrázek 144. Připravení tvárnic pro šalování

4|Zhotovit šalování základů

Šalování se připravuje na každé stavbě kvůli následnému zhotovení základové desky. Bez šalování by nešlo základovou desku vůbec zhotovit. Tvárnice nebo dřevěné bednění slouží jako hradba během vylévání betonovou směsí. Ukončit základy musíte tedy tak, aby byly připravené pro vylití základové desky. Příprava se zhotovuje několika způsoby. 

Způsoby zhotovení šalování základů 

 • Na základové pásy se rovnou připraví dřevěné šalování a deska se vylije betonovou směsí
 • Na základové pásy se vyzdí tvárnicemi základy, poté se zhotoví dřevěné šalování a deska se vylije betonovou směsí
 • Na základové pásy se vyzdí tvárnicemi základy a šalování se zhotoví vyskládáním poslední řady z užších tvárnic - tuto variantu budu popisovat. 
Obrázek 145. Připravení jednořadých základů pro šalování

Při zhotovení dřevěného šalování musíte pořídit další materiál - dřevěné kolíky, prkna, vruty do dřeva a zkonstruovat přesné bednění v celých základech. Jedná se o pracnější variantu.

U obou domů jsem raději zvolil variantu zhotovení šalování z bednících tvárnic. Je mnohem jednodušší pouze pokračovat s vyskládáním další řady tvárnic, než pracně konstruovat dřevěné šalování. Samozřejmě za předpokladu, že zhotovení základů přesně propočítáte, tak jak jsem popisoval v 1. ETAPĚ|Zaměření a vytyčení stavby do terénu|Zaměřovací a výkopové práce.

Bednící tvárnice se používají užší než předchozí, protože základová deska musí sedět na bytelném loži. Pro první řadu základů jsem použil tvárnice široké 400 mm a na ně jako bednící jsem použil šíři 200 mm. Do základů pro vnitřní nosné zdivo jsem použil tvárnice široké 150 mm. Jakých rozměrů a na jaká místa v základech použít bednící tvárnice zkonzultujte s projektantem nebo stavebním dozorem. 

Zhotovení šalování z tvárnic

Zhotovení šalování z úzkých tvárnic probíhá téměř stejným způsobem jako ukládání tvárnic na sucho do více řad základů.

 • Nejprve vyskládejte úzké tvárnice po obvodě základů
 • Tímto způsobem vznikne schod do vnitřního prostoru základů|obrázek 146.
 • Potom vyskládejte tvárnice ještě užších rozměrů na řady tvárnic uvnitř základů pro budoucí nosné zdivo|obrázek 147.
 • Tvárnice uvnitř základů vyskládejte přesně na střed předchozích řad tvárnic
 • Tím docílíte vytvoření schodu na obě strany vnitřních prostor základů, takže bude základová deska po celém obvodě sedět na předposlední řadě tvárnic
 • Detail vzniklého schodu uvnitř základů můžete vidět také na obrázku 146.
Obrázek 146. Uložení úzkých tvárnic po obvodě základů
Obrázek 147. Uložení úzkých tvárnic do základů
Obrázek 148. Šalování základů

Uložení žebrové oceli do šalování základů

Žebrovou ocel uložte do poslední (šalovací) řady tvárnic stejným způsobem, jako do první řady základů. Tentokrát ale pouze jednořadě. Nejprve opět vyřízněte do tvárnic prostory pro roxory a dodržujte přesahy ve spojích, které pevně stáhněte vázacím drátem. 

Obrázek 149. Uložení žebrové oceli do poslední (šalovací) řady tvárnic
Obrázek 150. Uložení žebrové oceli do poslední řady tvárnic uvnitř základů

5|Protáhnout veškeré systémy tvárnicemi

Během zhotovování základů průběžně vyřezávejte do tvárnic prostory pro protažení veškerých systémů vedených ze základů nad povrch základové desky. Odřezky tvárnic uložte do vnitřního prostoru základů.

 • Podle velikosti otvoru nařežte tvárnice na několika místech|obrázek 151.
 • Nařezané části tvárnice vyklepněte kladívkem|obrázek 152.
 • Chráničky, odpadní a vodovodní potrubí veďte vyřezanými otvory nad povrch základů|obrázek 152 a 153.
 • Chráničky a vodovodní potrubí pevně připevněte k tvárnicím nebo roxorů vázacím drátem, aby nedošlo k jejich nechtěnému pohybu během vylévání základů betonovou směsí|obrázek 152.
Obrázek 151. Řezání otvorů do tvárnic v základech
Obrázek 152. Uložení chrániček a potrubý do otvorů v tvárnicích
Obrázek 153. Protažení odpadního potrubí skrz tvárnicev základech

Uzavření vyřezaných prostorů ve tvárnicích

Aby nedocházelo během vylévání základů k vytékání betonu z otvorů pro chráničky a potrubí, uzavřete veškeré otvory montážní pěnou|obrázek 154. Pěnou můžete vyplnit také otvory pro roxory ve tvárnicích uložených v rozích základů. Otvory můžete také vyplnit betonem, ale v tom případě musíte počítat s tím, že budete muset počkat do druhého dne na ztvrdnutí

Obrázek 154. Vyplnění otvorů ve tvárnicích montážní pěnou

6|Vylít tvárnice betonem

Před vyléváním základů betonem si ještě co nejpohodlněji připravte přístup do celých vnitřních částí základů. Podle členitosti základů promyslete, kudy se nejlépe dostanete zednickým kolečkem s betonem ke všem tvárnicím uvnitř základů. V určených místech budete muset demontovat některé roxory a vyndat pár tvárnic. Potom do těchto míst položte například OSB desky zkrácené na potřebné rozměry, které použijte jako nájezdy přes řady tvárnic. Pro lepší pochopení jsou nájezdy znázorněné na obrázku 155.

Po zhotovení nájezdů máte vše připravené k vylévání základů betonem.

Obrázek 154. Zhotovení nájezdů v základech

Odkud začít vylévat základy

Nejvhodnější je nejprve vylít betonem vnitřní a až potom vnější obvodové části základů. Postupuje se tímto způsobem, protože po vylití jedné části základů odstraníte nájezdy a vrátíte vyndané tvárnice s roxory, které opět připevníte vázacím drátem. Takto postupujte dokud nevylijete betonem veškeré vnitřní části a potom celý obvod základů.

Základy je potřeba vylít betonovou směsí v jednom dni. Napojování betonu v základech není vhodné z pevnostního a statického hlediska. Doporučuji vše důkladně promyslet, abyste stihli celé základy vylít naráz. Především velmi brzké započetí vylévání a podle velikosti základů sehnat také vhodný počet pomocníků. Pokuste se sehnat k sobě ještě minimálně dva pomocníky:

 • První míchá beton v míchačce
 • Druhý vozí beton v zednickém kolečku
 • Třetí vylévá základy

Jakou betonovou směs použít

Základy jsou většinou tvořeny z několika řad tvárnic a provázány žebrovou ocelí. Je velmi důležité, aby se betonová směs při vylévání dostala do naprosto každého sebemenšího prostoru v každé tvárnici. Proto po celou dobu vylévání základů míchejte betonovou směs řidčí konzistence než je běžné. Beton by Vám měl jít z fanky bez problémů dobře vylít, ale zase to nesmíte s vodou přehánět. Beton by měl být tzv. mazlavý.

Poměr písku a cementu je 3:1 - na tři lopaty písku jednu lopatu cementu. Písek použijte tříděný. Také můžete přidávat do betonu během míchání kamenivo pro zvýšení pevnosti betonu. Použil jsem v tomto případě levnější variantu: kačírek 16/22 mm. Lepší, ale dražší je použití štěrku 8/16 mm. Má ostré hrany a lépe se tak pojí s betonem. 

Nechte si dovézt tříděný písek, kamenivo, cement a složte materiál na vhodně zvolené místo ve vzájemné těsné blízkosti. 

Vylévání tvárnic v základech betonovou směsí

Betonovou směs vylévejte do základů od horních tvárnic a kontrolujte, zda se tvárnice zcela zaplňují betonem|Obrázek 155. Připravte si předem například část roxoru pro případ, že byste si nebyli jisti, nebo se Vám zrovna podaří umíchat hustší beton. Roxor použijte pro pěchování betonu ve tvárnicích|obrázek156. Používal jsem pěchování raději průběžně v celých základech z preventivních důvodů, kdyby se v některé části vytvořila vzduchová kapsa. 

Po navršení betonu až k horní části tvárnic přebytek stáhněte do roviny pomocí rovného prkna|obrázek 157. V předposlední řadě beton nestahujte do roviny, ale ponechte, tak jak bude postupně přibývat|obrázek 158.

Případný padající beton do vnější části základů vracejte zpět do tvárnic.

Obrázek 155. Vylévání tvárnic v základech betonem
Obrázek 156. Pěchování betonu ve tvárnicích tyčí
Obrázek 157. Stažení betonu do roviny
Obrázek 158. Betonování předposlední řady tvárnic

Vylévání předposlední řady tvárnic do výšky základové desky

Rozměr mezi horní hranou a předposlední tvárnicí bude vždy větší než bývají tloušťky základových desek. Tloušťky základových desek u rodinných domů bývají zpravidla 150 mm. Ani v mém případě tomu nebylo jinak a proto jsem musel tento rozdíl nějakým vhodným způsobem doplnit

 • Odměřte si po celých základech z vnitřní části a od horní hrany tužkou risku pro výšku dozdění betonu
 • Míchejte tentokrát trochu hustší beton a nanášejte ho na předposlední řadu tvárnic|obrázek 159
 • Nanášejte beton za stálého přeměřování správnosti výšky|obrázek 160
 • Snažte držet pomocí betonu stejný tvar a rozměry spodních tvárnic

Není to však úplně nejvhodnější varianta. Proto doporučuji pro tento účel zhotovit šalování z prken po celém vnitřním obvodě základů.

Po kompletním dozdění jsou základy připravené k zasypání veškerých chrániček a potrubí tříděným pískem|obrázek 161.

Obrázek 159. Dozdění předposlední řady tvárnic
Obrázek 160. Přeměřování dozděné předposlední řady tvárnic
Obrázek 161. Vylité základy betonem

7|Zakrýt veškeré systémy tříděným pískem

Pro zakrytí veškerých systémů budete potřebovat velké množství tříděného písku. Písek slouží k ochraně chrániček a potrubí před poškozením především při zasypávání obsahu základů kamenivem a při následném zhutnění. Proto také raději ještě zopakuji, že písek musí být tříděný bez kamenů.  

 • Nejprve zkontrolujte, jestli jste během zhotovování základů nikde nepoškodili chráničku ani potrubí
 • Případné poškození opravte nebo poškozenou část potrubí vyměňte
 • Abyste si ušetřili co nejvíce práce a času a samozřejmě pokud je to možné, nechte dovezený písek svrhnout přes vyzděné základy do místa s největší hustotou vedených systémů
 • Druhá varianta je složit písek do základů pomocí bagru
 • Až v poslední řadě nechte složit písek co nejblíže k základům a ručně ho lopatou přeházejte do základů
 • V základech ještě co nejprecizněji upravte písek, aby zakrýval veškeré systémy a také průběžně a opatrně lopatou zhutňujte

Pískem v tomto případě vůbec nešetřte. Důležité je, aby systémy byly chráněny dostatečnou vrstvou. Také počítejte s dalším ztenčením vrstvy po vyplnění základů kamenivem nebo sutí. V mém případě jsem veškeré systémy zasypal přibližně třiceti centimetry písku. 

Doporučuji poradit se se  stavbyvedoucím - ten také musí potom celé základy před vyplněním kamenivem zkontrolovat! Co se týče základů, nic nepodceňujte a neberte na lehkou váhu - do základů už totiž po vylití základové desky nebudete moci zasáhnout. 

Obrázek 162. Zakrytí veškerých systémů tříděným pískem
Obrázek 163. Zakryté veškeré systémy tříděným pískem

8|Vyplnit obsah základů kamenivem

Obsah základů je potřeba vyplnit nějakým vhodným materiálem. Někdo k tomu využije vybagrovanou zeminu ze základových pásů. To bych však nedoporučoval, protože zemina drží vlhkost a nikdy ji nezhutníte tak, aby si už dále nesedala.

Další používaná varianta je suť ze zbouraných staveb. Tato možnost je lákavá především z finančních důvodů. Ten kdo bourá nějaké staré stavení se suti rád zbaví a ještě mnohdy doveze zcela zdarma. Suť do základů bych také nedoporučoval, protože se ve většině případů jedná o směs všemožného odpadu. V odpadu se může nacházet třeba pískovec, který je velmi savý, stará omítka rozpadlá na prach a jiné další nevhodné materiály. V nejhorším případě může být odpad také ze starých chlívků, což nemusíte po dovozu vůbec zjistit a nemusím ani zdůrazňovat nevhodnost tohoto typu odpadu v základech Vašeho domu. 

Jako nejvhodnější materiál do základů doporučuji kamenivo - kačírek 60/120 mm. Označení velikosti kačírku může mít každý dodavatel trochu jiné. Pro představu - velikost jednotlivých kamenů by měla být zhruba jako pěst. Na rozdíl od suti je kačírek "čistý" nesavý materiál, který po řádném zhutnění dále nesedá. 

Spočítání a připravení kameniva

Vhodný systém ukládání kameniva je, že téměř celé základy vyplníte velkým kačírkem 60/120 mm a na závěr po celé horní ploše rozprostřete menší kačírek 16/22 mm. Takto se postupuje kvůli jednoduššímu a přesnějšímu upravení povrchu kameniva v základech. A také proto, aby betonová směs při vylévání základové desky zbytečně neprotékala mezerami mezi kameny. Protože se jedná pouze o zarovnání povrchu, tak vrstva může být tenká jen přibližně 50 mm.

 • Předem si spočítejte objem základů a objednejte obě velikosti kačírků i s dovozem
 • Raději objednejte o něco větší množství, protože během utemování základů si kačírek bude trochu sedat
 • Zbylý kačírek bez problémů ještě během stavby dále využijete
 • Dohodněte s bagristou termín ukládání kameniva do základů a jeho následné zhutnění
 • Po dovozu nechte kačírek složit na vhodné místo, aby ho bagrista mohl bez problémů nabírat a pohybovat se s bagrem kolem celých základů
Obrázek 164. Umístění kačírků na stavební parcele

Uložení velkého kačírku do základů

Během ukládání velkého kačírku do základů bagristovi asistujte s lopatou v ruce. I když odvede neskutečně velké množství práce, tak do míst jako jsou rohy základů se lžicí moc dobře nedostane. A proto bude Vaše práce tato problémová místa pomocí lopaty nebo hrábí rychle zahrnout kačírkem. V místech uložení systémů upozorněte bagristu na velkou opatrnost při ukládání kačírku. V těchto místech musí ukládat kačírek z malé výšky a pomalu, aby nepoškodil potrubí nebo chráničku s kabely.

 • Bagrista nejprve vyplní základy kačírkem na několika místech|obrázek 165.
 • Potom bude kačírek rozhrnovat lžicí|obrázek 166.
 • Na závěr velký kačírek pomocí lžíce bagru zhutní/zamáčkne co nejvíce to půjde s ohledem na vyzděné základy|obrázek 167.
 • Vaším dalším úkolem bude hlídat co nejpřesnější rovinu v základech
 • Kačírek vyplňte do přesné výšky jaká je stanovena v projektové dokumentaci
Obrázek 165. Ukládání bagrem velkého kačírku do základů
Obrázek 166. Rozhrnutí velkého kačírku v základech lžicí
Obrázek 167. Utemování velkého kačírku lžicí bagru

Uložení malého kačírku do základů

Během ukládání malého kačírku do základů také bagristovi asistujte s lopatou v ruce.

 • Bagrista uloží na několik míst v základech malý kačírek|obrázek 168.
 • Lžicí kačírek rozhrne|obrázek 169.
 • Na závěr kačírek pomocí lžíce zhutní|obrázek 170.
 • Stejným způsobem ukládejte kačírek do veškerých rohů základů
 • Uložte kačírek do základů přibližně o 50 mm více - po zhutnění si také sedne
 • A nakonec hráběmi rozhrňte kačírek do roviny
 • Rovinu kontrolujte nejprve pohledem a potom také velkou stahovací latí, kterou můžete také kačírek stáhnout do naprosté roviny|obrázek 171.
Obrázek 168. Ukládání bagrem malého kačírku do základů
Obrázek 169. Rozhrnutí malého kačírku v základech lžicí bagru
Obrázek 170. Zhutnění malého kačírku lžicí bagru
Obrázek 171. Uhrabaný malý kačírek do roviny v základech

Zhutnění kačírku v základech

Pohybujte se s vibrační deskou po celé ploše základů několikrát a ve všech směrech. Důkladně zhutněný kačírek poznáte, že si již po několikátém přejetí deskou dále nesedá. Pokud si v některých místech sedl pod danou úroveň, tak kačírek doplňte lopatou a místo opět několikrát zhutněte

Obrázek 172. Zhutnění kačírku vibrační deskou v základových pásech
Obrázek 173. Zhutněný kačírek v základech

Ometení základů smetákem

Po zhutnění kačírku omeťte celé základy smetákem. Je potřeba odstranit veškerý prach, písek a kameny z tvárnic|obrázek 174.

Zhutněné základy nechte zkontrolovat stavebním dozorem!

Obrázek 174. Ometení základů smetákem