Etapy stavby

9. ETAPA - Systém odpadu, vodovodu, topení, plynu a centrálního vysavače

Instalování hydroizolace na podlahu v přízemí

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro natavení hydroizolačního asfaltového pásu na podlahu v přízemí domu. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně vypsané v záložce:

Stavební izolatérský hořákplynovou láhev s propan butanem byste měli mít již z třetí etapy - Instalování hydroizolace na základovou desku a osmé etapy - Instalování hydroizolace na základovou desku v přízemí. V případě prázdné láhve zajistěte její výměnu za plnou. Smeták pro roztírání asfaltového penetračního nátěru budete muset pořídit nový, protože ho po každém natírání znehodnotíte.

Pro přesné určení natavení hydroizolačních asfaltových pásů na podlahu v přízemí domu, budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy:

 • Schématický rozvod kanalizace|obrázek 859.
 • Schématický rozvod vodovodu|obrázek 860.
 • Schématický rozvod ústředního topení|obrázek 861.
 • Schématický rozvod centrálního vysavače|obrázek 862.
 • Schématický rozvod elektrických kabelů (Standardně nebývá součástí stavební dokumentace)
Obrázek 859. Schématický rozvod kanalizace (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 860. Schématický rozvod vodovodu (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 861. Schématický rozvod ústředního topení (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 862. Schématický rozvod centrálního vysavače (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Spočítání stavebního materiálu pro instalaci hydroizolace podlahy

V této fázi stavby ještě není potřeba tavit hydroizolaci v celém přízemí. Důvod je stále stejný, abyste ji během dalších stavebních prací nepoškodili, jako jsem uváděl ve třetí etapě - Instalování hydroizolace na základovou desku. Do betonování finálních podlah ještě zbývá několik stavebních kroků a zcela jistě by došlo k poškození hydroizolace především od malého lešení nebo štaflí během instalace vnitřních systému. K poškození a znečištění by také docházelo během tahání vnitřních omítek. V některých místech přízemí ale budete muset části hydroizolace natavit už v tomto stavebním kroku. Jedná se o konkrétní místa podlah, po kterých jsou vedeny různé vnitřní systémy. Pokud povedete některý vnitřní systému na podlaze v malých místnostech, jako například toaleta, tak samozřejmě nemá cenu instalovat hydroizolaci pouze na malý kousek plochy, ale můžete natavit hydroizolaci na celou plochu podlahy. 

Jsou to především systémy: odpadní, vodovodní, ústředního topení, centrálního vysavače a elektrických kabelů. Některé části vnitřních systémů povedou přímo po podlaze a proto byste dodatečně nemohli podlahu opatřit hydroizolací. V některých místech by nebylo vůbec možné hydroizolační pás natavit a nebo by hrozilo poškození některého vedení systémů plamenem plynového hořáku. 

S přesným určením vedení vnitřních systémů na podlaze vám poradí podle výkresů ze stavebního projektu odborná firma na instalaci vodovodu, ústředního topení a plynovodního napojení. Vedení potrubí a elektrického kabelu centrálního vysavače poradí zase firma zabývající se instalací v domech. Nebo si vyznačíte vedení centrálního vysavače sami podle svého vypracovaného výkresu, jehož návrh a celkový postup jsem popisoval ve čtvrté etapě: Zkompletování stropního systému. Celkový postup vypracování vedení centrálního vysavače a veškeré náležitosti zopakuji pro stavitelé, kteří by se rozhodli pro centrální vysavač až v této fázi stavby. I když dodatečné vysekání rýh případně v železobetonovém věnci na obvodovém nebo vnitřním nosné zdivu by mohl být problém. V každém případě je nutné tuto stavební práci konzultovat se stavebním dozorem nebo stavebním architektem, který vypracoval stavební projekt domu!  

Veškeré vedení systémů na podlaze si vyznačte zednickou tužkou. Pro hydroizolaci některých částí podlahy v přízemí, budete potřebovat asfaltový penetrační nátěrasfaltový hydroizolační pás.

Jak spočítat množství asfaltového penetračního nátěru

Nejprve použijte zbylý asfaltový penetrační nátěr ze třetí etapy - Instalování hydroizolace na základovou desku. Popřípadě dokupte další velké balení. Zbylé množství opět použijete v dalších stavebních etapách a krocích.

Jak spočítat délku asfaltového hydroizolačního pásu

Potřebný počet metrů hydroizolačního pásu propočítejte podle projektové dokumentace a výkresů:

 • Schématický rozvod kanalizace|obrázek 859.
 • Schématický rozvod vodovodu|obrázek 860.
 • Schématický rozvod ústředního topení|obrázek 861.
 • Schématický rozvod centrálního vysavače|obrázek 862.
 • Schématický rozvod elektrických kabelů (Standardně nebývá součástí stavební dokumentace)

 Podle výsledných metrů pořiďte správný počet hydroizolačních pásů. 

3|Vypracovat projekt centrálního vysavače

Proč rozvést v domě centrální vysavač

 

Přítomnost centrálního vysavače v novostavbě je dnes již standardem. Je velmi praktický už jen z důvodu, že se pohybujete při luxování pouze s lehkou sací hadicí. Hadici pouze podle jejího dosahu přemísťujete mezi jednotlivými zásuvkami sacího potrubí. Součástí centrálního vysavače jsou také podlahové nametací štěrbiny. Jsou určeny především do míst se zvýšeným výskytem větších nečistot, například do kuchyně nebo zádveří. Skvěle plní svoji funkci při nametení smetákem a následném vysátí nečistot. Tím se stává luxování mnohem pohodlnější a méně namáhavé.

Luxování s klasickými vysavači je méně praktické. Musíte je za sebou všude přetahovat do veškerých místností a popřípadě několika nadzemních podlaží. Během takového přesouvání vysavače běžně dochází k narážení do nábytku a tudíž k jeho poškozování. Také filtry motoru zcela nezachytí veškerý prach a dochází tím ke zpětnému prášení. V neposlední řadě jsou klasické vysavače také dost hlučné a při zahřívání motoru také zapáchají

Centrální vysavač má právě také tu výhodu, že sací agregát za sebou netaháte, protože je nastálo umístěný v příslušné místnosti: sklep, garáž, technická nebo hospodářská místnost. Tím jsou maximálně eliminované veškeré nežádoucí již zmíněné vlastnosti vysavače.

Základní přípravy a rozvedení centrálního vysavače musíte zhotovit už v počátku a během zdění hrubé stavby. Dodatečné instalování potrubí do zdiva a podlah v dokončeném domě už není možné. Někoho možná může odrazovat vyšší pořizovací cena sacího agregátu. Proto doporučuji už v počátku hrubé stavby zhotovit alespoň cenově výrazně méně nákladnou základní přípravu - rozvedení potrubí s instalováním vysavačových zásuvek

Již během plánování celého domu je potřeba počítat se všemi možnými variantami do budoucna. Při případném prodeji domu centrálním vysavačem také zcela jistě zvýšíte atraktivitu a hodnotu celé nemovitosti. 

Jak vypracovat projekt centrálního vysavače

K vypracování projektu centrálního vysavače potřebujete z projektové dokumentace výkresy: Půdorys prvního a případně dalších nadzemních podlaží - Schématický rozvod centrálního vysavače|obrázek 863. Na výkresu jsem znázornil rozvedení potrubí a umístění veškerého příslušenství pod číslicemi 1. až 12. Dále Vám bude velmi nápomocný již zmíněný: Montážní návod.

Nejdříve si nastudujte z montážního návodu veškerá pravidla potrubního rozvodu a umístění příslušenství centrálního vysavače. Následně důkladně promyslete trasu potrubního rozvodu a umístění příslušenství v celém domě. Po promyšlení a zvážení dispozičního řešení stavby zakreslete trasu a umístění příslušenství do výkresů půdorysů prvního a dalších nadzemních podlaží a popřípadě také sklepa|obrázek 863.

Zhotovení systému centrálního vysavače budete postupně realizovat ve následujících stavebních etapách: 12 a 15.

Obrázek 863. Schématický rozvod centrálního vysavače (Výkres M.Tošner - Tova)

Popis rozvedení centrálního vysavače v půdorysech 1. a 2. nadzemního podlaží

 1. Výfukové PVC potrubí - 1x (délka potrubí podle tloušťky zdiva), Krytka výfuku - 1x (pro ukončení na vnějším zdivu), Víčko na potrubí - 2x (pro prozatímní uzavření výfukového potrubí)
 2. Sací agregát - 1x, Oblouk 90° F/F - 2x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 3. Oblouk 90° F/F - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 4. Oblouk 90° F/F - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 5. Oblouk 90° F/F - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 6. Oblouk 90° F/F - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 7. Odbočka 90° jednosměrná - 1x, Oblouk 90° M/F - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 8. Odbočka 90° krátká T - 1x (pro napojení vysavačové zásuvky a pokračování potrubního rozvodu do 1. nadzemního podlaží), Vysavačová zásuvka - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby), Víčko na potrubí - 1x (pro prozatímní uzavření PVC potrubí)
 9. Oblouk 90° F/F - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 10. Odbočka 90° jednosměrná - 1x, Víčko na potrubí - 1x (pro prozatímní uzavření PVC potrubí), podlahová nametací štěrbina - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 11. Oblouk 90° F/F - 1x, Víčko na potrubí - 1x (pro prozatímní uzavření PVC potrubí), podlahová nametací štěrbina - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 12. Ostré koleno 90° F/F - 1x, Vysavačová zásuvka - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)

Zároveň také s PVC potrubím musí být veden ovládací kabel, který vzájemně paralelně propojuje zásuvky a podlahové štěrbiny se sacím agregátem. Délky a počet PVC potrubí zvolte podle vzdáleností mezi jednotlivým příslušenstvím - oblouky, koleny, zásuvkami a podlahovými štěrbinami. Jednotlivé PVC potrubí spojujte spojkou potrubí. Veškeré PVC příslušenství lepte příslušným lepidlem od dodavatele centrálního vysavače: Tetrahydrofuran a metyl etyl aceton. 

Vypracování projektu centrálního vysavače

Při promýšlení rozvedení centrálního vysavače v domě musíte důkladně zvážit:

 • Umístění sacího agregátu a výfukového potrubí
 • Nejkratší možné rozvedení potrubí
 • Minimální křížení potrubí s ostatními systémy
 • Umístění vedení potrubí do jednotlivých podlaží
 • Umístění zásuvek a podlahových štěrbin
 • Počet zásuvek a podlahových štěrbin
 • Dispoziční řešení garáže a jednotlivých podlaží
 • Umístění vnitřního nosného zdiva
 • Rozvedení odpadního potrubí
 • Rozvedení vodovodního potrubí
 • Rozvedení elektrických a datových kabelů
 • Rozvedení korugovaných chrániček
 • Rozvedení systému podlahového vytápění
 • Rozvedení jakýchkoli dalších systémů na podlaze

Sací agregát a výfukové potrubí

Při plánování a promýšlení zhotovení centrálního vysavače začněte nejprve nejvhodnějším umístěním sacího agregátu. Vycházejte z těchto parametrů sacího agregátu:

 • Velikost
 • Hlučnost
 • Nutnost připevnění na stěnu
 • Volný prostor na stěně o výšce 1200 mm a šířce 500 mm
 • Dostatečná vzdálenost od podlahy a stropu (podle typu sacího agregátu)
 • Nutnost výfukové potrubí o maximální délce šesti metrů (volte raději místo s možností krátkého potrubí)
 • Dobrá přístupnost při manipulaci s filtračním sáčkem
 • Elektrická zásuvka 230/16A vzdálená minimálně jeden metr od sacího agregátu

Z těchto důvodů jsou nejvhodnější prostory pro umístění sacího agregátu:

 • Garáž
 • Dílna
 • Sklep
 • Technická místnost
 • Hospodářská místnost

Další již méně vhodné prostory pro umístění sacího agregátu:

 • Prostor pod schodištěm
 • Vestavěná skříň v chodbě nebo zádveří
 • Komora
 • Šatna
 • Koupelna

Potrubní rozvody v jednotlivých podlaží

Rozvedení potrubí centrálního vysavače veďte pokud možno co nejkratší a nejpřímější trasou s minimálními ostrými ohyby. Také potrubí co nejméně křižte s ostatními systémy vedoucími na podlaze a ve zdivu. Během plánování se proto řiďte veškerými systémy, ale také dispozičním řešením celého domu:

 • Topenářské potrubí
 • Odpadní potrubí
 • Vodovodní potrubí
 • Elektrikářské kabely
 • Korugované kabelové chráničky
 • Vnitřní nosné zdivo

Propojení potrubních rozvodů mezi jednotlivými nadzemními podlažími

Při plánování centrálního vysavače musíte také najít v domě nejvhodnější místo pro vedení potrubí do jednotlivých podlaží v případě podsklepeného nebo více podlažního domu. Potrubí ve zdivu se nesmí křížit s žádným dalším systémem velkých rozměrů a také s důležitými stavebními součástmi stavby:

 • Odpadní potrubí
 • Vodovodní potrubí
 • Velké množství elektrických kabelů
 • Velké množství korugovaných chrániček
 • Nosný překlad
 • Ocelový překlad
 • Jakékoli ocelové nebo železobetonové vyztužení stavby
 • Železobetonové nosníky stropního systému

Hadicové zásuvky

Přesný počet a vhodné umístění hadicových zásuvek závisí na velikosti domu a délce sací hadice. Předem si vyberte výrobce centrálního vysavače a ověřte si délky poskytovaných sacích hadic. Nejideálnější je umístit vždy jednu zásuvku doprostřed každého podlaží, ze které by hadice dosáhla do všech místností. Tím docílíte co nejkratšího potrubního vedení a také finanční náklady. Zásuvky vždy umístěte na volně přístupné místoNeumísťujte je do problematických, nebo špatně přístupných míst: za dveře, nábytek a podobně. 

Podlahové nametací štěrbiny

Podlahové štěrbiny se umísťují do soklů kuchyňských linek, botníků a vestavěných skříní. Prostor soklu pro umístění podlahové štěrbiny musí být volný bez vestavěných elektrických spotřebičů: myčky nádobí, pračky, ledničky a mrazáku. Proto v této fázi stavby musíte již mít vypracovaný alespoň návrh kuchyňské linky a hlavně přesné rozmístění kuchyňských elektro spotřebičů.

Určení množství PVC potrubí a příslušenství centrálního vysavače

 

Po důkladném promyšlení a zakreslení celého systému centrálního vysavače do výkresů: Půdorys prvního a dalších nadzemních podlaží nebo sklepa, spočítejte a určete přesné množství veškerého příslušenství. 

Podle délky potrubních rozvodů spočítejte nebo určete:

 • Množství PVC potrubí
 • Množství spojek
 • Délku elektrického kabelu
 • Druh a množství: oblouků, kolen a odboček
 • Množství víček na prozatímní uzavření potrubí

Centrální vysavač budete muset zhotovit ve třech etapách, abyste nepoškodili potrubí během stavebních prací. Proto v první fázi instalujete potrubí pouze do zdiva a tím se vyhnete případnému poškození potrubí vedeného na podlaze. Otevřené konce potrubí budete muset uzavřít víčky proti vniknutí nečistot. Proto během plánování určete kolik potrubí instalujete do zdiva a spočítejte správné množství víček. 

4|Dovézt a uložit stavební materiál

Pořiďte a dopravte na stavbu potřebný stavební materiál pro instalování hydroizolace na podlahu v přízemí:

 • Asfaltový hydroizolační nátěr
 • Hydroizolační asfaltový pás

5|Odstranit nerovnosti na podlaze

Odstranění nečistot z podlahy

I když jste kontrolu povrchu základové desky provedli již v několika předchozích stavebních krocích, tak přesto opět doporučuji pečlivě zkontrolovat místa určená pro instalování hydroizolace. Zkontrolujte, zda v některých místech nevyčnívá kamenivo nebo hrbolek utvořený z betonové směsi během vylévání základové desky. Jakékoli ostré hrbolky odstraňte kladivem. Před natíráním asfaltové penetrace nesmí také být na desce nečistoty ani prach. Takže na závěr stejná místa na základové desce - podlaze pečlivě zameťte smetákem.

6|Vyznačit na podlahu vedení systémů vodovodního, topenářského, elektrikářského a centrálního vysavače

Jak široké pásy hydroizolace natavit

Jak jsem již popsal výše, ještě  není potřeba tavit hydroizolaci v celém přízemí, ale prozatím v místech vedení vnitřních systémů. V této fázi stavby je zbytečné natavit hydroizolaci v celém přízemí, protože s největší pravděpodobností byste během následujících stavebních prací hydroizolaci poškodili. A tím pádem byste museli samozřejmě opravit poškozená místa nebo natavit nové hydroizolační pásy. Tomu je lepší předejít natavením hydroizolace na podlahu pouze v místech vedení vnitřních systémů.

Velkou výhodou je, že převážná většina vnitřních systémů se vede podél zdiva. Proto není potřeba řezat role hydroizolačních pásů na užší rozměry. Natavte vždy celou šíři hydroizolačního pásu podélně od zdiva. V malých místnostech natavte hydroizolaci na celou podlahu. Nemá smysl například na toaletě natavit hydroizolaci pouze na poloviční část podlahy. Během následujících stavebních prací si samozřejmě budete muset v těchto místech počínat obzvlášť opatrně s ohledem na možné poškození hydroizolace. 

S řemeslníkem zhotovujícím vodovod, kanalizaci a ústřední topení zkonzultujte, kolik hydroizolačních pásů na konkrétních místech vedle sebe bude potřeba natavit. Protože v  některých místech třeba nebude šíře jednoho pásu hydroizolace zcela postačující. Přihlédněte také samozřejmě k objemu vedení elektrických kabelůpotrubí centrálního vysavače. Vždy myslete na dostatečný prostor při pokračování tavení zbylé hydroizolace na celou podlahu v přízemí domu. Je důležité brát v potaz vzájemné přesahy hydroizolačních pásů 100 mm. A hlavně také práci s plynovým hořákem, kterým byste mohli narušit nebo zcela poškodit vedení vnitřních systémů. Takže po rozvedení vnitřních systému na hydroizolaci myslete na dostatečnou vzdálenost od kraje vedených systémů k vnějším okrajům hydroizolačních pásů. Je potřeba, aby zbyl volný prostor pro pokračování tavení dalších hydroizolačních pásů minimálně 200 mm. Samozřejmě také raději s použitím ochranných desek, abyste zamezili možnému zasažení plamenem plynového hořáku některého z vnitřních systémů. 

Jak vyznačit vedení vnitřních systémů na podlahu

Před natíráním asfaltovou penetrací musíte nejprve vedení vnitřních systémů vyznačit na podlahu. Vyznačte bodově vedení veškerých vnitřních systémů. Veškeré body můžete nadále pro lepší viditelnost spojit v jedny celé přímky. Tak budete mít lepší přehled o vyznačených vnitřních systémech. Tímto zaměřením a vyznačením vnitřních systémů vedených na podlaze máte vše připravené pro natírání asfaltové penetrace. 
 
K vyznačení vedení vnitřních systémů budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy:
 • Schématický rozvod kanalizace|obrázek 859.
 • Schématický rozvod vodovodu|obrázek 860.
 • Schématický rozvod ústředního topení|obrázek 861.
 • Schématický rozvod centrálního vysavače|obrázek 862.
 • Schématický rozvod elektrických kabelů (Standardně nebývá součástí stavební dokumentace)

Vyznačení vedení vnitřních systémů na podlahu v přízemí

 
 • Vyznačte vedení vnitřních systémů na podlahu|obrázek 864.
Obrázek 864. Vyznačení vedení vnitřních systémů na podlahu

7|Natřít vyznačená místa na podlaze asfaltovým penetračním nátěrem

Před natavením asfaltového hydroizolačního pásu musíte nejprve vyznačená místa na podlaze natřít asfaltovým penetračním nátěrem, aby pás dokonale k betou přilnul. Natíraná místa musí být čistá a suchá.

 • Vyznačená místa na podlaze zameťte smetákem
 • Rozlijte po malých částech asfaltový penetrační nátěr na vyznačená místa
 • Rozetřete asfaltový penetrační nátěr kartáčem na dehet nebo malířským válcem
Obrázek 865. Natření vyznačených míst na podlaze penetračním nátěrem

8|Natavit na podlahu hydroizolační asfaltový pás

Jaké jsou nejlepší podmínky pro tavení hydroizolace

Během tavení hydroizolačního pásu musí být asfaltový penetrační nátěr zcela zaschlý a nesmí mrznout. Nejvhodnější je teplé počasí s teplotami alespoň nad deset stupňů Celsia. Nevhodné podmínky by zhoršovaly celou práci. Na mokrý povrch by hydroizolace velmi špatně nebo vůbec nepřilnula. Nízké teploty k bodu mrazu by znemožňovaly dostatečně roztavit asfaltový hydroizolační pás. 

Připravení asfaltového hydroizolačního pásu a nářadí

Vyjměte asfaltový hydroizolační pás z ochranného obalu. Připravte si stavební izolatérský hořákplynovou láhev s propan butanem. Během tavení nesmíte do pásu propálit díry, nebo ho zcela roztavit. Používejte vždy při tavení pásů ochranné rukavice.

Tavení asfaltového hydroizolačního pásu

Začněte tavit asfaltový hydroizolační pás vždy od obvodového nebo vnitřního nosného zdiva. Během tavení dodržujte vzájemné přesahy pásů 100 mm. Pásy velmi pečlivě tavte a následně roztírejte hrany zednickou lžicí. Tavení pásů je naprosto totožné jako ve třetí etapě - Instalování hydroizolace na základovou desku.  a také v osmé etapě - Instalování hydroizolace na základovou desku v přízemí.

 • Uložte roli pásu na vyznačené místo vedení vnitřních systémů
 • Rozmotejte přibližně jeden metr hydroizolačního pásu
 • Obraťte rozmotanou část hydroizolačního pásu zpět přes roli hladkou tavící stranou nahoru
 • Roztavte poloviční část odmotaného hydroizolačního pásu
 • Vraťte opatrně zpět roztavenou část hydroizolačního pásu na podlahu
 • Uhlaďte pečlivě hydroizolačního pás rukama s rukavicemi na podlahu
 • Tavte po částech stejným způsobem veškeré asfaltové hydroizolační pásy

Pokračujte v tavení tak, že hydroizolaci ponechanou ve srolovaném tvaru po malých částech nahřívejte. Dále za průběžného nahřívání roli rozmotávejterukama přitlačujte k podlaze.  

Obrázek 866. Natavení hydroizolačního asfaltového pásu na celou podlahu v technické místnosti

Napojování hydroizolačních asfaltových pásů

Okraje v místech napojení musíte po jejich částečném roztavení nejprve řádně uhladit zednickou lžicí|obrázek 867 . Napojování veškerých částí hydroizolačního asfaltového pásu musí být provedeno velmi precizně. Také je důležité dodržovat během tavení vzájemné přesahy minimálně 100 mm. Přesahy se provádí při napojování nového pásu a nebo v rozích

 • Roztavte a uhlaďte zednickou lžicí okraj ukončení již nataveného pásu|obrázek 867
 • Roztavte pás také na boční části v délce přesahu minimálně 100 mm.
 • Natavte přes spodní další pás s minimálním přesahem 100 mm.
 • Roztavte a uhlaďte okraje vrchního asfaltového pásu|obrázek 867.

Na závěr tavení asfaltového hydroizolačního pásu veškeré jeho okraje dostatečně roztavte a zednickou lžicí precizně uhlaďte|obrázek 866.

Obrázek 867. Natavení hydroizolačního asfaltového pásu na část podlahy v garáži

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Na závěr nechte veškeré tavení asfaltových hydroizolačních pásů zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenstv

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.