Etapy stavby

9. ETAPA - Systém odpadu, vodovodu, topení, plynu a centrálního vysavače

Instalování odpadního systému v celém domě

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro instalaci odpadního systému a montáž závěsného WC. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně vypsané v záložce:

Pro přesné určení instalování odpadního potrubí, montáž závěsného geberitu a odvětrání toalety v celém domě, budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy:

 • Schématický rozvod kanalizace|obrázek 868.
 • Schématický plánek vany (Pořídíte u prodejce koupelnového zařízení)

Vždy ale mějte  po ruce výkresy ostatních systémů, aby měl instalatér pod kontrolou vedení veškerých systémů vedených ve zdivu a na podlaze v celém domě. Jsou to výkresy:

 • Schématický rozvod vodovodu|obrázek 869.
 • Schématický rozvod ústředního topení|obrázek 870.
 • Schématický rozvod centrálního vysavače|obrázek 871. (Standardně nebývá součástí stavební dokumentace)
 • Schématický rozvod elektrických kabelů (Standardně nebývá součástí stavební dokumentace)
Obrázek 868. Schématický rozvod kanalizace (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 869. Schématický rozvod vodovodu (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 870. Schématický rozvod ústředního topení (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 871. Schématický rozvod centrálního vysavače (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Proč nechat instalaci vnitřních systémů na odborné firmě

V záložce PŘÍPRAVY - Specializované firmy popisuji, ve kterých případech se s největší pravděpodobností nevyhnete najmutí některých řemeslných firem. Jednoznačně to platí pro instalaci vnitřních instalatérských systémů - odpadu, vodovodu, ústředního topení a plynovodního potrubí. I kdybyste zvládli svépomocí některý z vnitřních systémů, tak budete potřebovat pro závěrečnou kolaudaci stavby písemné potvrzení s razítkem od odborné firmy. Jedná se o vystavení potvrzení o tlakových zkouškách veškerých potrubí, zapojení plynového kotle a tím pádem také revizi elektrické zásuvky pro připojení kotle.

Dalším důvodem proč si nechat zhotovit veškeré vnitřní systémy odbornou firmou, je případná reklamace. Protože veškeré vnitřní systémy jsou vedené v podlaze a ve zdivu a jejich případná oprava by byla velmi pracná a finančně nákladná.

Na závěr ještě připomenu najmout si odbornou firmu, která má odbornost na veškeré instalatérské a plynařské systémy. Pro stavitele i pro samotnou odbornou firmu je lepší, když veškeré tyto vnitřní systémy zhotovuje jedna firma, která má tím pádem o veškerých pracích dokonalý přehled a nemusí dále jednat s další odbornou firmou. Ušetří se tím spoustu času a především případných nedorozumění, kterými by se mohla celá stavba protáhnout nebo i také prodražit.

Spočítání stavebního materiálu pro instalaci odpadu a závěsného WC

S přesným určenímmnožstvím materiálu odpadního potrubí a veškerých doplňků vám poradí podle výkresů ze stavebního projektu odborná firma na instalaci odpadu, vodovodu, ústředního topení a plynovodního napojení. Respektive veškerý potřebný materiál zajistí a dopraví na stavbu instalatérská firma, pokud se nedomluvíte jinak. Zpravidla ale bývá, že si každá řemeslná firma obstarává téměř nebo zcela veškerý materiál sama. Výhodou právě bývá, že má firma u svého dodavatele díky velkému a stálému odběru nižší ceny. Po propočítání veškerého instalatérského materiálu si nechte instalatérskou firmou doložit písemně cenový návrh!

Jak spočítat množství instalatérského materiálu

Jak jsem již popsal výše, veškeré propočty a výběr instalatérského materiálu a doplňků provede instalatérská firma. Jedná se především o odpadní potrubí, kolena různých stupňů a příslušenství. U potrubí není co řešit ale zkonzultujte s instalatérem konstrukci závěsného WC, pokud budete instalovat závěsné WC na stěnu

Jak spočítat délku odpadního potrubí a veškerého příslušenství

Potřebný počet metrů odpadního potrubí, kolen a veškerého příslušenství instalatér propočítá podle projektové dokumentace a výkresů:

 • Schématický rozvod kanalizace|obrázek 868.

Podle výsledných metrů odpadního potrubí a přesném propočtu kolen instalatér pořídí a dopraví veškerý materiál na stavbu. Taktéž popřípadě obstará konstrukci závěsného WC. 

Co je konstrukce závěsného WC

Pokud nechcete mít v domě klasický stojící (kombinační) klozet připevněný k podlaze, ale klozet připevněný neboli zavěšený na stěně,  musíte předem připevnit kovovou konstrukci pro závěsný WC. Konstrukci závěsného WC připevňuje instalatér k podlazezdivu právě v této fázi stavby - současně s instalací odpadního potrubí. 

Proč, čím a jak zazdít konstrukci závěsného WC

Následně po připevnění musíte konstrukci závěsného WC zazdít tvárnicemi nebo cihlami. Tím si také zároveň připravíte zdivo před konstrukcí pro obložení obklady. Jaký stavební materiál použijete záleží na vzdálenosti mezi připevněnou závěsnou konstrukcí WC a zdivem. V přízemí domu instalatér připevní konstrukci závěsného WC na zdivo s minimální mezerou. Pro tento způsob je vhodné použít klasickou pálenou cihlu. Pálená cihla má totiž rozměry akorát dostačující pro zazdění celé hloubky závěsné konstrukce WC.

V podkroví instalatér musí konstrukci závěsného WC připevnit v dostatečné vzdálenosti od zdiva kvůli případnému úkosu šikmé střechy. Tím mám na mysli, aby byl přístup k toaletě pohodlnýnenaráželi byste hlavou o šikmý strop sedlové střechy.  Proto musí instalatér připevnit konstrukci v dostatečné vzdálenosti od nejnižšího místa šikmé střechy. Tím vznikne větší mezera mezi zdivem a konstrukcí závěsného WC. V tomto případě je potřeba pro zazdění závěsné konstrukce WC použít stavební materiál větších rozměrů. Nejvhodnější je použít zbylé nebo dokoupit nové Ytong tvárnice.

Pokud máte v podkroví dostatečně vysokou nadezdívku obvodového zdiva a šikmá střecha by nepřekážela v přístupu k WC, tak může být konstrukce závěsného WC připevněna také na zdivo s minimální mezerou. Totéž platí v případě připevnění konstrukce závěsného WC v určeném prostoru dostatečně vzdáleném od nízkého místa šikmého stropu. A pro zazdění konstrukce závěsného WC můžete použít také klasickou pálenou cihlu. V případě plnohodnotného druhého nadzemního podlaží je vzdálenostní umístění závěsného WC stejný  jako v přízemí.

Do jaké výšky připevnit konstrukci závěsného WC

Před samotnou montáží konstrukce závěsného WC je nejprve potřeba provést přesné zaměření. Instalatér musí nejprve znát čistou neboli nultou výšku podlahy. Je to finální výška podlahy po instalování hydroizolace, tepelné izolace, vylití podlahy betonovou směsí a položení podlahové krytiny. Od této budoucí čisté výšky podlahy musí instalatér zaměřit přesné umístění konstrukce závěsného WC na zdivo. 

V jakém případě je nutné mít již vybranou vanu

Pokud budete mít v koupelně u vany místo klasické nadomítkové takzvanou podomítkovou vodovodní baterii, tak je nutné již v této fázi stavby mít vybranou také vanu. Jak již její název napovídá, podomítková vodovodní baterie, přesněji její vnitřní mechanická část,  je zapuštěna ve zdivu a na povrchu je pouze ovládací páková část s přepínáním kohoutek - sprcha.

Podomítková vodovodní baterie musí být umístěna na přesně stanovené místo, do kterého v následujícím stavebním kroku instalatér ve zdivu přivede vodovodní potrubí. Také do přesně určeného místa v tomto stavebním kroku musí instalatér přivést odpadní potrubí. Proto je nutné již v této fázi stavby mít vybranou vanu, kvůli jejím rozměrůmumístění odtokového kanálku. Vanu nemusíte ihned pořizovat, ale postačí, když si obstaráte okótovaný plánek vany s jejími přesnými rozměry a umístěním odtokového kanálku.

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Pořiďte a dopravte (instalatérská firma) na stavbu potřebný stavební materiál pro instalování odpadního systému v celém domě a konstrukci pro uchycení závěsného WC. Dále stavební materiál pro zazdění konstrukce závěsného WC - tvárnice Ytong a pálené cihly.

Veškerý stavební materiálpříslušenství najdete rozepsané v záložce a příslušném stavebním kroku:

STAVEBNÍ PLÁN - 9.ETAPA - Systém odpadu, vodovodu, topení, plynu, a centrálního vysavače - Stavební materiál.

4|Vyřezat a vysekat rýhy ve zdivu

Zaměření a vyznačení vedení odpadního potrubí ve zdivu

Otvory ve stropním věnci máte připravené a hlavní velké rýhy ve zdivu máte vyřezané z předešlých stavebních etap, pokud jste dodržovali stavební postup. Doporučoval jsem během zdění obvodového a vnitřního nosného zdiva rovnou vyřezávat otvory do tvárnic, právě pro budoucí vedení kanalizačního systému. Postup vyřezávání otvorů ve tvárnicích pro kanalizační systém jsem popsal ve stavebních etapách:

Jaké jsou instalatérské zařízení napojené na odpadní potrubí

Instalatér dále v celém domě vyznačí zednickou tužkou na zdivo vedení od hlavního odpadního potrubí k veškerým koupelnovým a WC zařízením| obrázek 872.

 • Koupelnové umyvadlo
 • WC umývátko
 • Kuchyňský dřez a myčka nádobí
 • Sprchová vanička
 • Toaleta
 • Automatická pračka
 • Sušička  
 • Odtokový kanálek - koupelna, technická místnost, dílna a garáž
Obrázek 872. Vyznačení zednickou tužkou na zdivo vedení odpadního potrubí k umyvadlu

Čím a jak vyřezat a vysekat rýhy ve zdivu pro odpadní potrubí

Jaké použijete nářadí záleží na materiálu obvodového, vnitřního nosného a nenosného zdiva. Máte na výběr od Ytong drážkovače, přes kladivo se sekáčem, až po bourací kladivo. V případě pórobetonových tvárnic si můžete zlehčit a urychlit vyřezávání rýh pomocí právě Ytong drážkovače a nebo hliníkového unašeče s diamantovou korunkou (výkružníkem do betonu pro elektrické krabice)| obrázek 873.

Rýhy ve zdivu vyřezávejte a vysekávejte pokud možno přibližně jen o deset milimetrů větší, než je průměr odpadního potrubí. Nebudete tak zbytečně zmenšovat tloušťku zdiva. A také budete mít menší spotřebu montážní pěny, kterou použijete na závěr pro vyplnění okolí odpadního potrubí v rýhách. Správný rozměr rýh kontrolujte metrem nebo vždy patřičným odpadním potrubím. 

Veškeré vyřezané a vysekané rýhy ve zdivu očistěte smetákem od nečistot a prachu. Před instalováním odpadního potrubí a vyplněním montážní pěnou musí být rýhy suché a čisté. 

Vyřezání a vysekání rýh ve zdivu pro odpadní potrubí

Po vyznačení veškerého vedení odpadního potrubí zednickou tužkou na zdivo můžete přistoupit k vyřezávánívysekávání rýh. Veškeré rýhy zpravidla vyřezává a vysekává instalatérská firma sama, ale po dohodě a v rámci urychlení stavebních prací můžete s vysekáváním pomoci.

 • Vyznačte zednickou tužkou na zdivo vedení veškerého odpadního potrubí
 • Vyřežte nebo vysekejte veškeré rýhy a otvory ve zdivu 
 • Očistěte veškeré rýhy ve zdivu smetákem
Obrázek 873. Vyřezání rýh ve zdivu pro odpadní potrubí výkružníkem

5|Instalovat odpadní systém v celém domě

Rozvedení odpadního potrubí v celém domě

Rozvedení a instalování odpadního potrubí do zdiva a na podlahu provede instalatérská firma. Mějte pouze připravené velké stavební hřebíky pro zafixování odpadního potrubí ve zdivu| obrázek 874.

Obrázek 874. Instalování odpadního potrubí do rýhy ve zdivu

6|Instalovat konstrukci pro uchycení závěsného WC

Napojení odpadního potrubí pro odvětrání WC

Po napojení a rozvedení odpadního potrubí pro toaletu ještě musí instalatér napojit a pokračovat s odpadním potrubím pro odvětrání do nadstřešní části|obrázek 875 a 876. Ve střeše instalatér napojí odpadní potrubí na střešní tašku pro odvětrání WC|obrázek 878. Ukončení odvětrání WC musí být dostatečně vzdálené od střešních oken. Pokud nemáte umístění odvětrání WC zakreslené ve stavebním projektu,  poraďte se s přesným umístěním se stavebním dozorem

Obrázek 875. Napojení na odpadní potrubí odvětrání WC
Obrázek 876. Odvedení odpadního potrubí pro odvětrání WC ke střeše
Obrázek 877. Napojení odpadního potrubí na střešní tašku pro odvětrání WC

Příprava zdiva a instalování závěsného WC v podkroví

Jak jsem popsal výše, pokud máte podkroví s nízkou podezdívkou a umístěním závěsného WC hned pod šikmou střechou, tak budete muset přizdít potřebnou tloušťku zdiva, abyste měli bezproblémový přístup k toaletě. Přizdívku můžete vyzdít pomocí porotermových tvárnic potřebných rozměrů|obrázek 878. Způsob zdění je stejný jako zdění obvodového a vnitřního zdiva. Před zděním očistěte podlahu a zdivo od nečistot a prachu. Vyzděte tvárnice do stejné výšky a sklonu přesně podle vnitřního zdiva.

Obrázek 878. Přizdění zdiva pro připevnění závěsného WC

Obezdění odpadního potrubí pro závěsné WC v podkroví

Během zdění zdiva vyřízněte ve tvárnicích otvor pro napojení odpadního potrubí na závěsné WC. V otvoru mezi tvárnicemi a odpadním potrubím nechte dilatační mezeru minimálně 10 mm.|obrázek 879.

Obezdění odpadního potrubí pro umývátko na WC v podkroví

Pokud vede v místě zdění zdiva pro uchycení závěsného WC odpadní potrubí pro umývátko, tak ve tvárnicích pro vedení odpadního potrubí vyřízněte otvory. Po uložení odpadního potrubí vyplňte mezery v rýhách montážní pěnou|obrázek 879. Po řádném vytvrdnutí případnou přeteklou montážní pěnu odřízněte nožem a dozděte tvárnice do potřebné výšky.

Obrázek 879. Vyplnění rýh montážní pěnou

Připevnění konstrukce závěsného WC v podkroví

Připevněni konstrukce závěsného WC provede instalatérská firma. Umístění a připevnění musí instalatér provést do správné výšky podle stanovené normy a řádně připevnit ke zdivu. Během připevnění také zároveň instalatér napojí konstrukci závěsného WC na odpadní potrubí. Na závěr instalatér vyplní dilatační mezeru kolem odpadního potrubí montážní pěnou|obrázek 880. Po řádném vytvrdnutí montážní pěnu odřízněte nožem zároveň se zdivem.

Obrázek 880. Připevnění konstrukce závěsného WC a napojení na odpadní potrubí v podkroví

Připevnění konstrukce závěsného WC v přízemí

Připevnění konstrukce závěsného WC, napojení na odpadní potrubí a vyplnění dilatační mezery okolo odpadního potrubí provede instalatér stejným způsobem jako v podkroví.

Obrázek 881. Připevnění konstrukce závěsného WC a napojení na odpadní potrubí v patře

Napojení konstrukce závěsného WC na vodovodní potrubí

Po připevnění konstrukce závěsného WC a ještě před jeho zazděním pálenými cihlami musíte nejprve vodní nádrž napojit na vodovodní potrubí. Instalatér může prozatím napojit pouze vodovodní potrubí na vodní nádrž a po zazdění konstrukce závěsného WC a během rozvodů vodovodního potrubí dokončit napojení. 

Instalatérské práce se mohou samozřejmě provádět současně, ale pro lepší srozumitelnost popíší instalování vodovodního potrubí v dalším stavebním kroku.

7|Vyplnit rýhy ve zdivu montážní pěnou

Vyplnění rýh ve zdivu okolo odpadního potrubí montážní pěnou

Po rozvedení a instalování odpadního potrubí v celém domě  a montáži konstrukce závěsného WC vyplní instalatérská firma prostory v rýhách okolo odpadního potrubí montážní pěnou| obrázek 882. Po řádném vytvrdnutí odřízněte montážní pěnu zároveň se zdivem.

Obrázek 882. Vyplnění rýh ve zdivu okolo odpadního potrubí montážní pěnou

8|Vyplnit rýhy ve zdivu zdící maltou

Připravení tenkovrstvé zdící malty

Rýhy po instalování odpadního potrubí a vyplnění montážní pěnou je potřeba ještě vyplnit tenkovrstvou zdící maltou. Montážní pěna totiž ne zcela vyplní rýhy dokonale v plné hloubce a především z předních částí.  Umíchejte si elektrickým míchadlem v plastovém maltovníku tenkovrstvou zdící maltu a připravte si nerezové hladítko bez zubů. Můžete samozřejmě použít rovnou stranu nerezového hladítka se zubem. Před zamazáním rýh tenkovrstvou zdící maltou vyjměte stavební hřebíky ze zdiva, které drží odpadní potrubí v rýhách.

Vyplnění veškerých rýh v celém domě tenkovrstvou zdící maltou

Rýhy, které jsou řádně vyplněné v celém objemu a montážní pěna je odříznutá zároveň se zdivem, tak samozřejmě už nemusíte zamazávat tenkovrstvou zdící maltou. Veškeré ostatní rýhy vyplňte tenkovrstvou zdící maltou pomocí nerezového hladítka s rovnou stranou|obrázek 883.

Obrázek 883. Vyplnění rýh tenkovrstvou zdící maltou v celém domě

9|Zazdít konstrukci pro uchycení závěsného WC

Připravení nářadí a příslušenství

Připravte si do míst zdění pálené cihly s nářadím a veškerým příslušenstvím pro zdění. Dále budete potřebovat drátěnou konstrukci pro udržení maltové směsi na hladké ploše konstrukce závěsného WC. K tomuto účelu jsem použil část drátěného pozinkovaného plotu.

Připravení zdící malty

Cihly se zakládají a dále zdí do maltové směsi a proto si umíchejte v míchačce suchou maltu z Multibatu

Instalace tepelné izolace do střešního prostoru nad konstrukcí závěsného WC v podkroví

V případě zazdění konstrukce závěsného WC v podkroví pod šikmou střechou ještě před samotným zděním uložte předem tepelnou izolaci do prostoru šikmé střechy a stropního věnce|obrázek 884. Mohlo by se stát, že po zazdění konstrukce závěsného WC byste neměli vůbec žádný, nebo stížený přistup do prostoru pro uložení střešní tepelné izolace.

Obrázek 884. Instalování tepelné izolace do střešního prostoru nad konstrukcí závěsného WC v podkroví

Příprava podkladu pro zdění 

Nejprve je důležité zkontrolovat , zda máte v místě zdění na podlaze natavený asfaltový hydroizolační pás. Popřípadě opatřete podlahu v místě zdění hydroizolací. Nejprve natřete podlahu asfaltovým penetračním nátěrem s přesahem alespoň 150 mm. Potom zkraťte na požadovaný rozměr asfaltový hydroizolační pás. který po zaschnutí asfaltového penetračního nátěru natavte na podlahu s přesahem minimálně 100 mm. 

Příprava a samotné zazdívání konstrukce závěsného WC  je téměř stejné v podkroví nebo v přízemí. V podkroví samozřejmě nemusíte opatřovat podlahu asfaltovým hydroizolačním pásem. 

Jak zazdít konstrukci závěsného WC pálenými cihlami v podkroví

Po instalovaní hydroizolace na podlahu můžete hned konstrukci závěsného WC zazdít. Podlaha musí být čistá a ometená od prachu. Zdivo z pálených cihel zděte na maltovou směs z Bitalbitu. Malta z Bitalbitu zajistí lepší a pohodlnější práci během usazování a doklepávání pálených cihel na přesně určená místa. 

Začněte založením první řady pálených cihel. Naneste maltovou směs na podlahu do výšky dvacet milimetrů a s přesahem větší než jsou pálené cihly přibližně o padesát milimetrů|obrázek 885. Přesah maltové směsi je důležitý proti zhroucení zdiva. Po částečném vytvrdnutí přesah maltové směsi odkrojíte zároveň se zdivem. Maltovou směs na podlaze uhlaďte zednickou lžicí do přibližné roviny|obrázek 885

Na maltovou směs uložte pálenou cihlu pomocí gumové paličky. Za stálého přeměřování vodováhou doklepte pálenou cihlu do roviny|obrázek 886. Ukládejte další pálené cihly stejným způsobem. Pálené cihly zkracujte na požadované rozměry odseknutím pomocí zednického kladívka|obrázek 888

Na první řadu pálených cihel naneste stejným způsobem maltovou směs a pokračujte ve zdění stejným způsobem|obrázek 888. Přesnost zdění pálených cihel průběžně kontrolujte vertikálně a horizontálně vodováhou|obrázek 889 a 890. Take kontrolujte přesnost pravých úhlů stavebním úhelníkem|obrázek 891. Vyzděte pálené cihly do požadované výšky|obrázek 892 a 893. Po vyzdění nezapomeňte v ten stejný den odkrojit přesahující maltovou směs pod první řadou pálených cihel.

Ještě před samotným omítnutím celé stěny bude ještě potřeba nejprve omítnout plastovou nádrž konstrukce závěsného WC. Plastová nádrž je tenčí než vyzděná stěna a proto budete muset do těchto míst nanést větší množství matové směsi. Aby větší množství maltové směsi na hladkém povrchu plastové nádrže dobře držela, tak budete muset nejprve připravit nějaké pletivo pro udržení maltové směsi. Pro tento účel jsem použil část pozinkované plotové výplně. Zkraťte pletivo na potřebný rozměr a vyřízněte otvory pro ovládání splachování závěsného WC  a také pro napojení vodovodu|obrázek 894. 

Omítnutí plastové nádrže budete muset provést v několika fázích. Nejprve nahoďte okraje plastové nádrže a pletivo opatrně vmáčkněte do maltové směsi. Pletivo vmáčkněte přibližně doprostřed celé hloubky otvoru|obrázek 895.

V další fázi opatrně nahoďte po celé ploše maltovou směs na vodní nádrž. Vždy po mírném zaschnutí (zavadnutí) přidávejte další vrstvy altové směsi. Pokud dojde v některých částí o odloupnutí maltové směsi, tak vyčkejte delší dobu a nahození opakujte. Tímto způsobem vyplňte celý prostor vodní nádrže. Celou plochu nahoďte jen na hrubo a nijak neuhlazujte maltovou směs|obrázek 896. Tím docílíte lepšího přilnutí omítky při následném omítání celého zdiva. Než přistoupíte k omítání celého zdiva, tak vyčkejte na řádné vyschnutí nahozené vodní nádrže nejlépe do druhého dne

Zazdění pálenými cihlami konstrukce závěsného WC

 • Instalujte v přízemí, suterénu nebo sklepě asfaltový hydroizolační nátěr a pás 
 • Umíchejte v míchačce suchou maltovou směs z Multibatu
 • Navlhčete mokrým smetákem prostor na podlaze pro založení zdiva
 • Naneste vrstvu maltové směsi na podlahu do výšky přibližně 20 mm.|obrázek 885.
 • Uhlaďte vrstvu maltové směsi do přibližné roviny|obrázek 885.
 • Uložte od kraje na maltovou směs pálenou cihlu a doklepte gumovou palicí do roviny podle vodováhy|obrázek 886.
 • Uložte další pálené cihly do celé první řady za stálého přeměřování vodováhou|obrázek 887.
 • Zkracujte během zdění pálené cihly na potřebné rozměry|obrázek 888.
 • Naneste na první řadu pálených cihel další dvoucentimetrovou vrstvu maltové směsi a pokračujte ve zdění stejným způsobem|obrázek 888.
 • Kontrolujte vertikální a horizontální roviny zdění vodováhou|obrázek 889 a 890.
 • Kontrolujte pravé úhly v rozích zdiva pomocí stavebního úhelníku|obrázek 891
 • Zděte pálené cihly do požadované výšky|obrázek 892 a 893.
 • Odstraňte přesahující maltovou směs pod první řadou pálených cihel
 • Zkraťte na požadovaný rozměr část pletiva|obrázek 894.
 • Naneste malé množství maltové směsi na vodní nádrž konstrukce závěsného WC a uložte do ni pletivo|obrázek 894.
 • Omítněte po částech středový prostor závěsného WC
 • Nechte řádně vytvrdnou vyzděnou stěnu minimálně 24 hodin
 • Omítněte vyzděnou stěnu z pálených cihel maltovou směsí
 • Uhlaďte omítku polystyrenovým hladítkem do roviny
Obrázek 885. Nanesení maltové směsi na podlahu pro založení první řady pálených cihel
Obrázek 886. Uložení pálených cihel do maltové směsi a vyrovnání podle vodováhy a stavebního úhelníku
Obrázek 887. Založená první řada pálených cihel pro zazdění konstrukce závěsného WC
Obrázek 888. Zkracování pálených cihel na požadované rozměry během zdění
Obrázek 889. Kontrolování vertikální roviny zdění pálených cihel vodováhou
Obrázek 890. Kontrola horizontální roviny zdění pálených cihel vodováhou
Obrázek 891. Kontrolování pravých úhlů v rozích zdiva stavebním úhelníkem
Obrázek 892. Zazdívání konstrukce závěsného WC pálenými cihlamy
Obrázek 893. Zazdění konstrukce závěsného WC pálenými cihlami do stanovené výšky
Obrázek 894. Zkrácení pletiva na potřebný rozměr pro omítnutí vodní nádrže konstrukce závěsného WC
Obrázek 895. Nanesení malého množství maltové směsi na vodní nádrž konstrukce závěsného WC a uložení pletiva
Obrázek 896. Nahození vodní nádrže konstrukce závěsného WC maltovou směsí

Jak omítnou zdivo konstrukce závěsného WC

Po řádném vytvrdnutí nahozené vodní nádrže závěsného WC můžete přistoupit k omítnutí zdiva. K přesnému nahození celého zdiva budete potřebovat pomocné lišty na zdivo pro stahování maltové směsi. Můžete použít dřevěné latě nebo žebrovou ocel (roxory) o tloušťce 10 mm. Pomocné latě nebo žebrovou ocel zkraťte na potřebné rozměry a pomocí stavebních hřebíků je připevněte do spár mezi cihly a ve dvou řadách na zdivo. A dále budete potřebovat naprosto rovnou stahovací lať

Nejprve nahoďte maltovou směs po celé délce pomocných latí. Maltovou směs opatrně stáhněte a nechte jen částečně vytvrdnout, abyste mohli vyjmout stavební hřebíky, které by se pletli při stahování omítky. Po částečném vytvrdnutí vyjměte stavební hřebíky a začněte nahazovat zdivo od spodní části|obrázek 897

Zdivo nahazujte maltovou směsí odspoda a po několika částech. Vždy nahoďte kousek zdiva a pomocí rovné latě a posuvnými pohyby do stran a zároveň nahoru stahujte maltu do naprosté roviny. Po omítnutí celého zdiva opatrně zednickou lžící vyjměte pomocné latě z omítky. Zbylé rýhy po pomocných latí vyplňte maltovou směsí. Na závěr uhlaďte (zatočte) omítku namočeným polystyrenovým hladítkem

Omítnutí zdiva konstrukce závěsného WC

 • Zkraťte pomocné lišty na potřebné délky
 • Připevněte pomocné lišty stavebními hřebíky do spár ve zdivu
 • Zkontrolujte vertikální rovinu pomocných lišt vodováhou
 • Nahoďte pomocné lišty maltovou směsí|obrázek 897.
 • Stáhněte opatrně přebývající maltovou směs z pomocných latí|obrázek 897.
 • Nahoďte zdivo po částech maltovou směsí
 • Stáhněte po částech maltovou směs stahovací latí|obrázek 898.
 • Odřízněte pomocné latě od omítky zednickou lžící|obrázek 1000.
 • Vyplňte maltovou směsí rýhy po pomocných latí a ulaďte celé zdivo polystyrenovým hladítkem|1001
 • Zkontrolujte rovinu zdiva vodováhou|obrázek 1002.
Obrázek 897. Připevnění stahovacích latí na zdivo a omítnutí
Obrázek 898. Stahování omítky latí do roviny
Obrázek 899. Odříznutí pomocných latí z omítky
Obrázek 1000. Vyjmutí pomocných latí z omítky
Obrázek 1001. Vyplnění rýh maltovou směsí a uhlazení omítky polystyrenovým hladítkem
Obrázek 1002. Zkontrolování nahozené omítky vodováhou
Obrázek 1003. Omítnuté zdivo konstrukce závěsného WC

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Na závěr nechte veškeré instalatérské práce a zazděnou konstrukci závěsného WC zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenstv

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.