Etapy stavby

9. ETAPA - Systém odpadu, vodovodu, topení, plynu a centrálního vysavače

Instalování topenářského systému v celém domě

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro instalaci topenářského systému. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně vypsané v záložce:

Pro přesné určení instalování topenářského potrubí v celém domě budete potřebovat z projektové dokumentace výkres:

  • Schématický rozvod ústředního topení|obrázek 1015.

Vždy ale mějte  po ruce výkresy ostatních systémů, aby měl instalatér pod kontrolou vedení veškerých systémů vedených ve zdivu a na podlaze v celém domě. Jsou to výkresy:

  • Schématický rozvod vodovodu|obrázek 1016.
  • Schématický rozvod kanalizace|obrázek 1017.
  • Schématický rozvod centrálního vysavače|obrázek 1018. (Standardně nebývá součástí stavební dokumentace)
  • Schématický rozvod elektrických kabelů (Standardně nebývá součástí stavební dokumentace)
Obrázek 1015. Schématický rozvod ústředního topení (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1016. Schématický rozvod vodovodu (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1017. Schématický rozvod kanalizace (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1018. Schématický rozvod centrálního vysavače (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Proč nechat instalaci vnitřních systémů na odborné firmě

V záložce PŘÍPRAVY - Specializované firmy popisuji, ve kterých případech se s největší pravděpodobností nevyhnete najmutí některých řemeslných firem. Jednoznačně to platí pro instalaci vnitřních instalatérských systémů - odpadního, vodovodního, ústředního topení a plynovodního potrubí. I kdybyste zvládli svépomocí některý z vnitřních systémů, tak budete potřebovat pro závěrečnou kolaudaci stavby písemné potvrzení s razítkem od odborné firmy. Jedná se o vystavení potvrzení o tlakových zkouškách veškerých potrubí, zapojení plynového kotle a tím pádem také revizi elektrické zásuvky pro připojení kotle.

Dalším důvodem proč si nechat zhotovit veškeré vnitřní systémy odbornou firmou, je případná reklamace. Protože veškeré vnitřní systémy jsou vedené v podlaze a ve zdivu a jejich případná oprava by byla velmi pracná a finančně nákladná.

Na závěr ještě připomenu najmout si odbornou firmu, která má odbornost na veškeré instalatérské a plynařské systémy. Pro stavitele i pro samotnou odbornou firmu je lepší, když veškeré tyto vnitřní systémy zhotovuje jedna firma, která má tím pádem o veškerých pracech dokonalý přehled a nemusí dále jednat s další odbornou firmou. Ušetří se tím spoustu času a především případných nedorozumění, kterými by se mohla celá stavba protáhnout nebo i také prodražit.

Spočítání stavebního materiálu pro instalaci topenářských rozvodů

S přesným určenímmnožstvím topenářských měděných trubek a veškerých doplňků vám poradí podle výkresů ze stavebního projektu odborná firma na instalaci odpadu, vodovodu, ústředního topení a plynovodního napojení. Respektive veškerý potřebný materiál zajistí a dopraví na stavbu instalatérská firma, pokud se nedomluvíte jinak. Pravidlem ale bývá, že si každá řemeslná firma obstarává téměř nebo zcela veškerý materiál sama. Výhodou právě bývá, že má firma u svého dodavatele díky velkému a stálému odběru nižší ceny. Po propočítání veškerého instalatérského materiálu si nechte instalatérskou firmou doložit písemně cenový návrh!

Jak spočítat množství instalatérského materiálu

Jak jsem již popsal výše, veškeré propočty a výběr instalatérského materiálu a doplňků provede instalatérská firma. Jedná se především o topenářské měděné trubky, kolena různých stupňů, příslušenství a tepelné izolace pro trubky.

Jak spočítat délku topenářských měděných trubek a veškerého příslušenství

Potřebný počet metrů topenářských měděných trubek, kolen, veškerého příslušenství a izolace trubek instalatér propočítá podle projektové dokumentace a výkresů:

  • Schématický rozvod ústředního topení|obrázek 1015.

Podle výsledných metrů topenářských měděných, trubek, přesném propočtu kolen a izolace trubek instalatér pořídí a dopraví veškerý materiál na stavbu. 

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Pořiďte a dopravte (instalatérská firma) na stavbu potřebný stavební materiál pro instalování topenářského systému v celém domě. 

Veškerý stavební materiálpříslušenství najdete rozepsané v záložce a příslušném stavebním kroku:

STAVEBNÍ PLÁN - 9.ETAPA - Systém odpadu, vodovodu, topení, plynu, a centrálního vysavače - Stavební materiál.

4|Vyřezat a vysekat rýhy ve zdivu

Čím a jak vyřezat a vysekat rýhy a otvory ve zdivu pro topenářské trubky

Jaké použijete nářadí záleží na materiálu obvodového, vnitřního nosného a nenosného zdiva. Máte na výběr od Ytong drážkovače, přes kladivo se sekáčem, až po bourací kladivo. V případě pórobetonových tvárnic si můžete zlehčit a urychlit vyřezávání rýh pomocí právě Ytong drážkovače a nebo hliníkového unašeče s diamantovou korunkou (výkružníkem do betonu pro elektrické krabice)|obrázek 1020.

Rýhy ve zdivu vyřezávejte a vysekávejte přibližně o třicet milimetrů větší, než je průměr topenářských trubek. Protože před instalováním budete muset obalit topenářské trubky ještě tepelnou izolací - Mirelonem|obrázek 1023. Taktéž jako v předchozích stavebních krocích nevyřezávejte rýhy větší, abyste zbytečně nezmenšovali tloušťku zdiva. A také kvůli menší spotřebě montážní pěny, kterou použijete na závěr pro vyplnění okolí topenářských trubek v rýhách. Správný rozměr rýh kontrolujte metrem nebo vždy patřičnými topenářskými trubkami s obalenou tepelnou izolací - Mirelonem. 

Veškeré vyřezané a vysekané rýhy a otvory ve zdivu očistěte smetákem od nečistot a prachu. Před instalováním topenářských trubek a vyplněním montážní pěnou musí být rýhy suché a čisté

Zaměřte a vyznačte umístění kotle na zdivu 

V této fázi stavby byste měli již vědět,  jaké zařízení použijete na vytápění domu. Do míst, kde bude zařízení připevněno,  musí instalatér přivést topenářské trubky. Pro přesné zaměření a umístění musí proto instalatér znát především rozměry konkrétního kotle. Zaměřte a vyznačte zednickou tužkou umístění kotle na zdivo|obrázek 1019. 

Zaměření a vyznačení rýh ve zdivu pro umístění topenářských rozvodů 

Zaměřte a  vyznačte veškeré vedení topenářských trubek zednickou tužkou na zdivo. Po vyznačení přistupte k vyřezávánívysekávání rýh. Veškeré rýhy a otvory zpravidla vyřezává a vysekává instalatérská firma sama, ale po dohodě a v rámci urychlení stavebních prací můžete s vysekáváním pomoci.

Vyřezání a vysekání rýh ve zdivu pro umístění topenářských rozvodů 

  • Zaměřte a vyznačte zednickou tužkou umístění kotle na zdivo|obrázek 1019.
  • Zaměřte a vyznačte zednickou tužkou vedení veškerých topenářských trubek na zdivo
  • Vyřežte nebo vysekejte veškeré rýhy a otvory ve zdivu|obrázek 1020.
  • Očistěte veškeré rýhy ve zdivu smetákem
Obrázek 1019. Zaměření a vyznačení umístění kotle na zdivo
Obrázek 1020. Vyřezání rýh pro topenářské trubky výkružníkem

5|Instalovat topenářský systém v celém domě

Rozvedení topenářských trubek v celém domě

Rozvedení a instalování topenářských trubek do zdiva a na podlahu provede instalatérská firma|obrázek 1021. Veškerá místa na podlaze, kde povede instalatér topenářské trubky, musí být opatřena hydroizolací. O instalování hydroizolace jsem psal v deváté etapě - Instalování hydroizolace na podlahu v přízemí. Mějte pouze připravené velké stavební hřebíky pro zafixování topenářských trubek ve zdivu. Na závěr zkontrolujte, zda je veškeré topenářské potrubí opatřené tepelnou izolací - Mirelonem|obrázek 1022. Také zkontrolujte, zda v některých místech topenářské trubky nepřečnívají mimo rýhu.

Na závěr musí instalatér napustit celý topenářsky systém vodou a provést tlakovou zkoušku. Instalatér také zkontroluje bezchybnou těsnost celého topného systému. V žádném sváru ani nikde po celé délce topenářských trubek se nesmí objevit vlhkost. Případnou závadu netěsnosti musí instalatér ihned bezchybně opravit. 

Obrázek 1021. Rozvedení topenářských trubek v celém domě
Obrázek 1022. Napuštění topenářského systému vodou a provedení tlakové zkoušky pomocí měřícího přístroje

7|Vyplnit rýhy ve zdivu montážní pěnou

Vyplnění rýh ve zdivu okolo topenářských trubek montážní pěnou

Po rozvedení a instalování topenářských trubek v celém domě vyplní instalatérská firma prostory v rýhách okolo topenářských trubek montážní pěnou|obrázek 1023. Po řádném vytvrdnutí odřízněte montážní pěnu zároveň se zdivem.

Obrázek 1023. Vyplnění rýh ve zdivu okolo topenářských trubek montážní pěnou

8|Vyplnit rýhy ve zdivu zdící maltou

Připravení tenkovrstvé zdící malty

Rýhy po instalaci  topenářských trubek a vyplnění montážní pěnou je potřeba ještě vyplnit tenkovrstvou zdící maltou. Montážní pěna totiž ne zcela vyplní rýhy dokonale v plné hloubce a především z předních částí.  Umíchejte si elektrickým míchadlem v plastovém maltovníku tenkovrstvou zdící maltu a připravte si nerezové hladítko bez zubů. Můžete samozřejmě použít rovnou stranu nerezového hladítka se zubem. Před zamazáním rýh tenkovrstvou zdící maltou vyjměte stavební hřebíky ze zdiva, které drží topenářské trubky v rýhách.

Vyplnění veškerých rýh v celém domě tenkovrstvou zdící maltou

Rýhy, které jsou řádně vyplněné v celém objemu a montážní pěna je odříznutá zároveň se zdivem, tak samozřejmě už nemusíte zamazávat tenkovrstvou zdící maltou. Veškeré ostatní rýhy vyplňte tenkovrstvou zdící maltou pomocí nerezového hladítka s rovnou stranou|obrázek 1024.

Obrázek 1024. Vyplnění rýh tenkovrstvou zdící maltou v celém domě

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Na závěr nechte veškeré instalatérské práce zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenstv

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.