Etapy stavby

9. ETAPA - Systém odpadu, vodovodu, topení, plynu a centrálního vysavače

Instalování vodovodního systému v celém domě

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro instalaci vodovodního systému a zprovoznění vodovodního kohoutku. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně vypsané v záložce:

Pro přesné určení instalování vodovodního potrubí v celém domě budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy:

 • Schématický rozvod vodovodu|obrázek 1004.
 • Schématický plánek vany (Pořídíte u prodejce koupelnového zařízení)

Vždy ale mějte  po ruce výkresy ostatních systémů, aby měl instalatér pod kontrolou vedení veškerých systémů vedených ve zdivu a na podlaze v celém domě. Jsou to výkresy:

 • Schématický rozvod kanalizace|obrázek 1005.
 • Schématický rozvod ústředního topení|obrázek 1006.
 • Schématický rozvod centrálního vysavače|obrázek 1007. (Standardně nebývá součástí stavební dokumentace)
 • Schématický rozvod elektrických kabelů (Standardně nebývá součástí stavební dokumentace)
Obrázek 1004. Schématický rozvod vodovodu (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1005. Schématický rozvod kanalizace (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1006. Schématický rozvod ústředního topení (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1007. Schématický rozvod centrálního vysavače (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Proč nechat instalaci vnitřních systémů na odborné firmě

V záložce PŘÍPRAVY - Specializované firmy popisuji, ve kterých případech se s největší pravděpodobností nevyhnete najmutí některých řemeslných firem. Jednoznačně to platí pro instalaci vnitřních instalatérských systémů - odpadu, vodovodu, ústředního topení a plynovodního potrubí. I kdybyste zvládli svépomocí některý z vnitřních systémů, tak budete potřebovat pro závěrečnou kolaudaci stavby písemné potvrzení s razítkem od odborné firmy. Jedná se o vystavení potvrzení o tlakových zkouškách veškerých potrubí, zapojení plynového kotle a tím pádem také revizi elektrické zásuvky pro připojení kotle.

Dalším důvodem proč si nechat zhotovit veškeré vnitřní systémy odbornou firmou, je případná reklamace. Protože veškeré vnitřní systémy jsou vedené v podlaze a ve zdivu a jejich případná oprava by byla velmi pracná a finančně nákladná.

Na závěr ještě připomenu najmout si odbornou firmu, která má odbornost na veškeré instalatérské a plynařské systémy. Pro stavitele i pro samotnou odbornou firmu je lepší, když veškeré tyto vnitřní systémy zhotovuje jedna firma, která má tím pádem o veškerých pracech dokonalý přehled a nemusí dále jednat s další odbornou firmou. Ušetří se tím spoustu času a především případných nedorozumění, kterými by se mohla celá stavba protáhnout nebo i také prodražit.

Spočítání stavebního materiálu pro instalaci vodovodního potrubí

S přesným určenímmnožstvím materiálu vodovodního potrubí a veškerých doplňků vám poradí podle výkresů ze stavebního projektu odborná firma na instalaci odpadu, vodovodu, ústředního topení a plynovodního napojení. Respektive veškerý potřebný materiál zajistí a dopraví na stavbu instalatérská firma, pokud se nedomluvíte jinak. Pravidlem ale bývá, že si každá řemeslná firma obstarává téměř nebo zcela veškerý materiál sama. Výhodou právě bývá, že má firma u svého dodavatele díky velkému a stálému odběru nižší ceny. Po propočítání veškerého instalatérského materiálu si nechte instalatérskou firmou doložit písemně cenový návrh!

Jak spočítat množství instalatérského materiálu

Jak jsem již popsal výše, veškeré propočty a výběr instalatérského materiálu a doplňků provede instalatérská firma. Jedná se především o vodovodní potrubí, kolena různých stupňů a příslušenství

Jak spočítat délku vodovodního potrubí a veškerého příslušenství

Potřebný počet metrů vodovodního potrubí, kolen a veškerého příslušenství instalatér propočítá podle projektové dokumentace a výkresů:

 • Schématický rozvod vodovodu|obrázek 1004.

Podle výsledných metrů vodovodního potrubí a přesném propočtu kolen instalatér pořídí a dopraví veškerý materiál na stavbu. 

V jakém případě je nutné mít již vybranou vanu

Pokud budete mít v koupelně u vany místo klasické nadomítkové takzvanou podomítkovou vodovodní baterii, tak je nutné již v této fázi stavby mít vybranou také vanu. Jak již její název napovídá, podomítková vodovodní baterie, přesněji její vnitřní mechanická část,  je zapuštěna ve zdivu a na povrchu je pouze ovládací páková část s přepínáním kohoutek - sprcha.

Podomítková vodovodní baterie musí být umístěna na přesně stanovené místo, do kterého v následujícím stavebním kroku instalatér ve zdivu přivede vodovodní potrubí. Také do přesně určeného místa musí instalatér přivést odpadní potrubí. Proto je nutné již v této fázi stavby mít vybranou vanu, kvůli jejím rozměrům a přesnému umístění podomítkové baterie a odtokového kanálku. Vanu nemusíte ihned pořizovat, ale postačí, když si obstaráte okótovaný plánek vany s jejími přesnými rozměry a umístěním podomítkové baterieodtokového kanálku.

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Pořiďte a dopravte (instalatérská firma) na stavbu potřebný stavební materiál pro instalování vodovodního systému v celém domě. 

Veškerý stavební materiálpříslušenství najdete rozepsané v záložce a příslušném stavebním kroku:

STAVEBNÍ PLÁN - 9.ETAPA - Systém odpadu, vodovodu, topení, plynu, a centrálního vysavače - Stavební materiál.

4|Vyřezat a vysekat rýhy ve zdivu

Zaměření a vyznačení otvoru na zdivo pro umístění ovládacích kohoutů vodovodního potrubí

Pokud již tak nemáte stanovené ve stavebním projektu, tak s pomocí instalatéra vyberte nejvhodnější místnost a přesné umístění na zdivu pro systém ovládání vodovodních kohoutů. Jedná se o vysekání otvoru ve zdivu pro ukončení hlavního přívodu vodovodního potrubí a z tohoto místa rozvětvení vodovodního potrubí do celého domu a garáže. Nejvhodnějším umístěním pro systém kohoutů je technická nebo hospodářská místnost a také garáž, pokud je součástí domu. 

Zaměření a vyznačení rýh na zdivo pro vodovodní potrubí

Instalatér v celém domě vyznačí zednickou tužkou na zdivo vedení od hlavního vodovodního potrubí k veškerým koupelnovým a WC zařízením|obrázek 1008.

Jaká jsou nejčastější instalatérská zařízení napojená na vodovodní potrubí

Kromě standardního rozvedení vodovodního potrubí do kuchyně, koupelny, technické místnosti a na toaletu důkladně promyslete přivedení vodovodního potrubí i do jiných částí domu nebo garáže. Rozhodně stojí za zvážení mít přivedenou vodu například do garáže pro mytí vozu nebo zalévání zahrady. 

 • Koupelnové umyvadlo
 • Vana
 • WC umývátko
 • Garážové umývátko
 • Kuchyňský dřez a myčka nádobí
 • Sprcha
 • Toaleta
 • Automatická pračka
 • Kotel 
 • Boiler - ohřívač vody
Obrázek 1008. Vyznačení zednickou tužkou na zdivo vedení vodovodního potrubí

Čím a jak vyřezat a vysekat rýhy a otvory ve zdivu pro vodovodní potrubí

Jaké použijete nářadí záleží na materiálu obvodového, vnitřního nosného a nenosného zdiva. Máte na výběr od Ytong drážkovače, přes kladivo se sekáčem, až po bourací kladivo. V případě pórobetonových tvárnic si můžete zlehčit a urychlit vyřezávání rýh pomocí právě Ytong drážkovače a nebo hliníkového unašeče s diamantovou korunkou (výkružníkem do betonu pro elektrické krabice)|obrázek 1009.

Rýhy ve zdivu vyřezávejte a vysekávejte přibližně o třicet milimetrů větší, než je průměr vodovodního potrubí. Protože před instalováním budete muset obalit potrubí ještě tepelnou izolací - Mirelonem. Taktéž jako v předchozím stavebním kroku nevyřezávejte rýhy větší, abyste zbytečně nezmenšovali tloušťku zdiva. A také kvůli menší spotřebě montážní pěny, kterou použijete na závěr pro vyplnění okolí vodovodního potrubí v rýhách. Správný rozměr rýh kontrolujte metrem nebo vždy patřičným odpadním potrubím s obalenou tepelnou izolací - Mirelonem. 

Velikost otvoru pro umístění ovládacích kohoutů vodovodního potrubí instalatér vyseká podle množství vodovodního potrubí a ovládacích kohoutů|obrázek 1010. V tomto místě také instalatér napojí prozatímní vodovodní kohout, kterým si budete napouštět vodu během následujících stavebních prací|obrázek 1012.

Veškeré vyřezané a vysekané rýhy a otvory ve zdivu očistěte smetákem od nečistot a prachu. Před instalováním vodovodního potrubí a vyplněním montážní pěnou musí být rýhy suché a čisté. 

Vyřezání a vysekání rýh a otvoru ve zdivu pro umístění systému ovládacích kohoutů a vodovodního potrubí

Po vyznačení veškerého vedení vodovodního potrubí a umístění otvoru pro ovládací kohouty zednickou tužkou na zdivo můžete přistoupit k vyřezávánívysekávání rýh. Veškeré rýhy a otvory zpravidla vyřezává a vysekává instalatérská firma sama, ale po dohodě a v rámci urychlení stavebních prací můžete s vysekáváním pomoci.

 • Vyznačte zednickou tužkou na zdivo vedení veškerého odpadního potrubí
 • Vyznačte zednickou tužkou na zdivo umístění ovládacích kohoutů vodovodního systému
 • Vyřežte nebo vysekejte veškeré rýhy a otvory ve zdivu 
 • Očistěte veškeré rýhy ve zdivu smetákem
Obrázek 1009. Vyřezání rýh ve zdivu pro vodovodní potrubí výkružníkem
Obrázek 1010. Vyřezaný otvor ve zdivu v technické místnosti pro ovládací kohouty vodovodního potrubí

5|Instalovat vodovodní systém v celém domě

Rozvedení vodovodního potrubí v celém domě

Rozvedení a instalování vodovodního potrubí do zdiva a na podlahu provede instalatérská firma. Veškerá místa na podlaze, kde povede instalatér vodovodní trubky musí být opatřena hydroizolací. O instalování hydroizolace jsem psal v deváté etapě - Instalování hydroizolace na podlahu v přízemí. 

Mějte pouze připravené velké stavební hřebíky pro zafixování vodovodního potrubí ve zdivu. Na závěr zkontrolujte zda je veškeré vodovodní potrubí opatřené tepelnou izolaci - Mirelonem|obrázek 1011. Také zkontrolujte zda v některých místech vodovodní potrubí nepřečnívá mimo rýhu. 

Obrázek 1011. Rozvedení vodovodního potrubí v celém domě

Zkompletování a zprovoznění vodovodního systému v celém domě

Po rozvedení veškerého vodovodního potrubí zkontrolujte bezproblémovou funkčnost veškerých vodovodních kohoutů|obrázek 1012. Také zkontrolujte zda veškeré vodovodní potrubí je dobře spájeno a nikde neuniká voda

Obrázek 1012. Zkompletování a zprovoznění vodovodního potrubí

Přesné a pevné umístění vodovodních ventilů

Instalatér musí zakončit vyústění vodovodního potrubí pro teploustudenou vodu pomocí ventilů v přesně stanoveném místě pro napojení vodovodní baterie. Zakončení vodovodního potrubí instalatér provede nad vyústěním odpadního potrubí, které je zakončené přesně uprostřed pod ventily. Ventily vodovodního potrubí musí instalatér pevně připevnit do zdiva, aby při napojování vodovodní baterie nemohlo dojít k jejich vykroucení. Pro tento účel mají ventily po stranách otvory pro stavební hřebíky nebo vruty. Také během plnění rýh montážní pěnou vynechte prostory okolo vodovodních ventilů. Tyto prostory vyplňte pouze tenkovrstvou zdící maltou a tím ještě zvýšíte jejich pevnou fixaci ve zdivu. Na závěr instalatér uzavře každý ventil prozatímním červeným uzávěrem|obrázek 1013.

7|Vyplnit rýhy ve zdivu montážní pěnou

Vyplnění rýh ve zdivu okolo vodovodního potrubí montážní pěnou

Po rozvedení a instalování vodovodního potrubí v celém domě vyplní instalatérská firma prostory v rýhách okolo vodovodního potrubí montážní pěnou|obrázek 1013. Po řádném vytvrdnutí odřízněte montážní pěnu zároveň se zdivem. Rýhy okolo vodovodních ventilů nevyplňujte montážní pěnou ale pouze tenkovrstvou zdící maltou.

Obrázek 1013. Vyplnění rýh ve zdivu okolo vodovodního potrubí montážní pěnou

8|Vyplnit rýhy ve zdivu zdící maltou

Připravení tenkovrstvé zdící malty

Rýhy po instalaci  vodovodního potrubí a vyplnění montážní pěnou je potřeba ještě vyplnit tenkovrstvou zdící maltou. Montážní pěna totiž ne zcela vyplní rýhy dokonale v plné hloubce a především z předních částí.  Umíchejte si elektrickým míchadlem v plastovém maltovníku tenkovrstvou zdící maltu a připravte si nerezové hladítko bez zubů. Můžete samozřejmě použít rovnou stranu nerezového hladítka se zubem. Před zamazáním rýh tenkovrstvou zdící maltou vyjměte stavební hřebíky ze zdiva, které drží vodovodní potrubí v rýhách.

Vyplnění veškerých rýh v celém domě tenkovrstvou zdící maltou

Rýhy, které jsou řádně vyplněné v celém objemu a montážní pěna je odříznutá zároveň se zdivem, tak samozřejmě už nemusíte zamazávat tenkovrstvou zdící maltou. Veškeré ostatní rýhyprostory okolo vodovodních ventilů vyplňte tenkovrstvou zdící maltou pomocí nerezového hladítka s rovnou stranou|obrázek 1014.

Obrázek 1014. Vyplnění rýh tenkovrstvou zdící maltou v celém domě

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Na závěr nechte veškeré instalatérské práce zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenstv

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.