Etapy stavby

3. ETAPA - Komín a svislé nosné konstrukce v přízemí