Etapy stavby

5. ETAPA - Komín a svislé nosné konstrukce v patře

Založení rohů stavby na stropě

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Pro založení rohů stavby na stropě budete potřebovat z projektové dokumentace výkres Půdorys 2. NP.|obrázek 533.

Obrázek 533. Založení rohů stavby na stropě - Půdorys 2. NP (Výkres M. Tošner - Tova)

Připravení nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro založení rohů stavby na stropě.

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Spočítejte si podle výkresů z projektové dokumentace Půdorys 2.NP| obrázek 533, přibližné množství tvárnic do celého podkroví nebo patra pro obvodové a nosné zdivo. Kvůli prořezům vždy připočítejte několik tvárnic navíc. Zbylé použijete v dalším stavebním kroku a etapě.

Podle množství palet s tvárnicemi můžete také určit vhodný počet pytlů zdící malty. Orientačně vychází jeden pytel zdící malty na jednu paletu velkých tvárnic. Zdící maltu nedoporučuji objednávat ve velkém množství především v zimním období, kdy jsou pytle náchylné k navlhnutí a následnému ztvrdnutí

Množství stavebního materiálu spočítejte s dostatečným předstihem a dohodněte s dodavatelem termín dovozu na stavební pozemek. 

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Po dovozu můžete veškerý stavební materiál ihned uložit hydraulickou rukou z nákladního vozu rovnou na strop|obrázek 534. Vyberte vhodné místo, abyste materiál během následujících prací nemuseli několikrát přemísťovat. Tvárnice kvůli jejich velké váze uložte blíže k okraji a také na místo bez vnitřního nosného zdiva. Dejte také pozor, abyste neuložily palety s materiálem nad otvory ve věnci a stropním systému. Pokud byste měli velké množství palet, tak ihned tvárnice rozmístěte po celém stropě. Tím rozložíte váhu po celé ploše.

Obrázek 534. Uložení stavebního materiálu na strop

4|Zprůchodnit otvory ve stropním věnci

Odstranění polystyrenového bednění 

Odstraňte polystyrénové nebo jakékoli bednění z otvorů ve věnci a stropním systému pro vnitřní systémy - vodovodu, odpadu, topení, elektroinstalace, centrálního vysavače jiných vnitřních systémů. Polystyren vydloubejte sekáčem nebo zkráceným roxorem. Zbytky polystyrenu ihned uložte do pytle na tříděný odpad. Otvory očistěte od případné přeteklé betonové směsi a od veškerých nečistot.

Obrázek 535. Odstraněné polystyrenové bednění z otvoru ve věnci
Obrázek 536. Zprůchodněný otvor ve stropním věnci

5|Odstranit nečistoty ze stropu

Odstranění nečistot ze stropu

Pečlivě zkontrolujte celou plochu stropu, zda v některých místech nevyčnívá kamenivo nebo hrbolek utvořený z betonové směsi během vylévání. Jakékoli ostré hrbolky odstraňte kladívkem. Před dalším zděním nesmí být na desce nečistoty ani prach. Na závěr celý strop pečlivě zameťte smetákem.

6|Zaměřit nejvýše položený roh základů

Zaměření nejvýše položeného rohu základů

Zdění dalšího patra na stropě se provádí stále na tenkovrstvou zdící maltu. Tím je už jasné, že nebudete mít příliš velkou možnost pro vyrovnání nepřesností. Proto je nutné již od základů dodržovat velmi přesné zdění. Několika milimetrovým rozdílům se však neubrání žádný stavitel. Stejným způsobem, jako ve třetí etapě pomocí nivelačního přístroje zaměřte nejvýše položený roh stropu. Od nejvýše položeného rohu stavby začnete zakládat postupně tvárnice do veškerých rohů. Opět připomínám, že jsou přípustné pouze několika milimetrové výškové rozdíly

7|Založit rohy první řady tvárnic

Založení rohů první řady tvárnic

Jako první založte tvárnici v nejvýše položeném rohu stropu do tenkovrstvé zdící malty.

  • Umíchejte tenkovrstvou zdící maltu
  • Natáhněte zdící maltu hladítkem nebo ytong lžicí na spodní plochu tvárnice
  • Sklepávejte za stálého měření nivelačním přístrojem tvárnici na požadovanou úroveň
  • Uložte tvárnici do vodorovné polohy pomocí vodováhy
  • Stejným způsobem uložte veškeré tvárnice do rohů stropu
  • Přeměřte pásmem rozměry půdorysu podélně a úhlopříčně
  • Přeměřte vodováhou každou založenou tvárnici

Uložené tvárnice v rozích stavby musí přesně lícovat se spodním zdivem. Nepřesně založené nebo hnuté tvárnice opatrně doklepejte na přesné rozměry půdorysu.

Obrázek 537. Založení tvárnice v rohu stavby na stropě
Obrázek 537. Založení tvárnic v rozích stavby na stropě
Obrázek 538. Založené rohy stavby na stropě

Kdy pokračovat ve zdění první řady tvárnic

Po založení rohů na stropě budete moct pokračovat až po ztvrdnutí tenkovrstvé zdící malty. Protože opět budete muset do tvárnic zatlouct stavební hřebíky na které připevníte pevně natažené zednické provázky. Během zatloukání hřebíků a natažení zednických provázků, byste mohli s čerstvě založenými tvárnicemi hnout. Proto v dalších stavebních pracích pokračujtedruhý den

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Zakládejte tvárnice do rohů stropu za průběžné kontroly stavebního dozoru. Na závěr nechte založené rohy ještě jednou zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenství

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.