Etapy stavby

5. ETAPA - Komín a svislé nosné konstrukce v patře

Zdění železobetonového věnce v patře

1|Připravit plány, nářadí a stavební materiál

Během obezdívání, armování a betonování věnce v patře budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy: 

 • Půdorys 2. NP|obrázek 610.
 • Svislý řez|obrázek 611.
 • Řez krovu|obrázek 612.

Pro zdění komínového systému budete potřebovat od výrobce:

 • Montážní návod stavby komínového systému
Obrázek 610. Půdorys 2. NP - Zdění železobetonového věnce v patře (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 611. Svislý řez - Zdění železobetonového věnce v patře (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 611. Řez krovem - Zdění železobetonového věnce v patře (Výkres M.Tošner - Tova)

Připravení nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro obezdění, armování a betonování věnce v patře.

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Jak naplánovat dovoz stavebního materiálu

S plánováním rozpočtu stavebního materiálu je postup stále stejný, jako v prvních třech krocích páté etapy: Založení rohů stavby na stropěZdění první řady obvodového a nosného zdiva na stropě a Zdění obvodového a nosného zdiva na stropě.

Jak už jsem zmínil v těchto několika předešlých krocích, záleží na velikosti domu respektive patra nebo podkroví. Z finančních a časových důvodů je totiž nejvýhodnější dopravit veškerý materiál najednou. Pokud stavíte poměrně malý dům, veškerý stavební materiál dopravte a uložte rovnou na strop již v prvním kroku páté etapy: Založení rohů stavby na stropě.

V opačném případě budete muset dovoz stavebního materiálu důkladně rozplánovat zvlášť v každém kroku této páté etapy. V každém případě se snažte naplánovat dovoz stavebního materiálu tak, aby přijel nákladní vůz pokud možno zcela vytížený a co nejméně krát.

Samozřejmě musím opět zmínit, že si můžete dopravit veškerý stavební materiál pro celé podkroví najednou a složit ho na stavebním pozemku. Následně pak během stavebních prací veškerý materiál postupně podle potřeby ručně vynášet do patra, což by ale stálo zbytečně spoustu drahocenného času a především sil navíc!

Každopádně stavební nosné překlady opět nechte dopravit až na samý závěr zdění podkroví nebo patra, abyste je mohli pomocí hydraulické ruky nákladního vozu rovnou uložit na zdivo. Ušetříte tím další finanční náklady na objednání jeřábu. 

K čemu slouží železobetonový věnec na obvodovém zdivu v patře

Železobetonový věnec slouží především ke zpevnění obvodového zdiva v podkroví nebo patře. V dalším případě pro uložení a následnému připevnění pozednic k zabetonovaným závitovým tyčím ve věnci. Tímto způsobem je připevněná celá konstrukce střechy k obvodovému zdivu. Vyzdění železobetonového věnce na obvodovém zdivu v podkroví jsem znázornil červeně na Půdorys 2. NP|obrázek 613.

K obezdění věnce se nejčastěji používají bednící prvky jako například od společnosti YtongU-profil, které jsou zároveň opatřeny také tepelnou izolací. Pokud není tepelná izolace součástí bednících prvků, polystyrenové desky nalepíte do věnce dodatečně. Tepelná izolace slouží ve věnci pro zamezení vzniku tepelných mostů. Beton má totiž nejhorší tepelně izolační vlastnosti a lehce promrzá. 

Součástí železobetonového věnce je na místě stavby zhotovený výztužný koš z žebrové oceli stejný, jako ve čtvrté etapě: Armování věnce stropního systému.

Obrázek 613. Půdorys 2. NP - Vyzdění železobetonového věnec v patře (Výkres M.Tošner - Tova)

Spočítání a objednání stavebního materiálu pro železobetonový věnec

Spočítejte si nejprve veškerý potřebný stavební materiál. Správné množství bednících prvků U-profilů, distančníků, žebrové oceli ø 6 mm a ø 12 mm a tepelné izolace - polystyrenu - jestliže nejsou součástí bednících prvků U-profilů od výrobce. Pokud nezbyly z předchozích kroků, nezapomeňte ještě na tenkovrstvou zdící maltudrát vázací pozinkovaný.

Kvůli prořezům vždy připočítejte několik kusů materiálu navíc. Zbylý materiál využijete v dalších stavebních krocích a etapách. Spočítaný materiál s předstihem objednejte a dohodněte s dodavatelem termín dovozu na stavbu.

Spočítání bednících prvků U-profilů a tepelné izolace

Určení téměř přesného množství bednících prvků U-profilů je velmi jednoduché, protože stačí pouze sečíst délky jednotlivých stran obvodového zdiva v patře nebo podkroví. Pokud si však pořídíte bednící prvky bez tepelné izolace, tak nezapomeňte ještě propočítat, jaké množství polystyrenu budete potřebovat.

Spočítání tepelné izolace - polystyrenu

Pro správné množství budete muset znát vnitřní výšku bednících prvků U-profilů, kterou vynásobíte opět délkou jednotlivých stran obvodového zdiva v patře nebo podkroví. Podle výsledné cifry pořiďte potřebné metry čtvereční tepelné izolace - polystyrenu

Spočítání žebrové oceli pro zhotovení výztužného koše

Spočítání žebrové oceli pro zhotovení výztužného koše je také velmi jednoduché. Stejně jako při určení správného množství bednících prvku, také v tomto případě sečtěte jednotlivé délky obvodového zdiva v podkroví nebo patře. Pokud projektant neurčí jinak, výztužný koš se zhotovuje z žebrové oceli ve čtyřech souběžných řadách. Proto celkovou délku obvodového zdiva vynásobte čtyřmi. Musíte však zase počítat se vzájemnými přesahy minimálně 400 mm. Proto připočtěte několik kusů žebrové oceli navíc. Zbylé dále použijete v dalších etapách a stavebních krocích. 

Spočítání žebrové oceli pro zhotovení třmínků výztužného koše

Určení správného počtu žebrové oceli pro zhotovení třmínků, bude jednodušší pro stavitelé, kteří již mají zkušenost s montáží armokoše do UPA profilu - překladu nad vjezdem do garáže. Délku jednotlivých třmínků máte určenou projektantem v projektové dokumentaci domu. Další směrodatnou mírou je vzdálenost jednotlivých třmínků ve věnci, která podle pravidel činí 250 mm. Rozpočítejte kolik třmínků budete potřebovat do celé délky věnce. Výslednou míru vynásobte stanovenou délkou třmínku. Součtem získáte potřebnou celkovou délku žebrové oceli pro zhotovení veškerých třmínků. Délka bude také pouze orientační, takže připočítejte několik kusů žebrové oceli navíc.

Spočítání vázacího drátu

Pro vázání armokoše použijte zbylý vázací drát z předchozích stavebních kroků. Pokud máte veškerý drát zpracovaný, tak si pořiďte po vlastních zkušenostech odhadem několik nových balení

Spočítání kotvících závitových tyčí a příslušenství

Nejprve je důležité zmínit k čemu jsou závitové tyče potřeba a kam přesně se umísťují. Ve stanoveném počtu a délce se zabetonují do železobetonového věnce a slouží k připevnění pozednic k věnci. Tím se také zajistí celá střešní konstrukce k domu. Tento zdánlivý detail však není vyznačený a ani nijak znázorněný ve stavebním projektu domu. Proto se předem domluvte s tesařem na veškerých detailech. Především je důležité vědět přesný počet závitových tyčí, průměr a délku a jejich přesné umístění ve věnci obvodového zdiva. 

Závitové tyče musí vydržet ohromný tlak větru na střechu a jiné silné vlivy, proto se zpravidla používají tyče silné minimálně 16 mm. Délky jednotlivých závitových tyčí se odvíjejí od hloubky železobetonového věncevýšky pozednic. Výšku a umístění pozednic byste měli mít znázorněné ve výkresu z projektové dokumentace domu: Řez krovem|obrázek 612. 

Hloubka bednících prvku U-profilů je 175 mmvýška pozednic zpravidla bývá 150 mm, pokud stavební projektant neurčí jinak. Dále musíte počítat s vůlí pro podložku a matici minimálně 30 až 50 mm. Výsledná minimální délka závitových tyčí je 375 mm. Závitové tyče se prodávají dlouhé 1000 mm. Takže z každé jedné přeříznuté na půl budete mít dvě závitové tyče dostatečně dlouhé 500 mm

Po domluvě s tesařem přesně zakreslete stanovený počet závitových tyčí do výkresu: Půdorys 2. NP|obrázek 610. Ještě než začnete zdít bednící prvky pořiďte si a dopravte na stavbu veškeré závitové tyče, podložky a matice. 

Závitové tyče musíte ještě před samotným zabetonováním dodatečně upravit proti vykroucení. Protože během uložení pozednic a následném řádném utahování matic, by mohlo dojít k jejich vykroucení z věnce. Proto ve spodní části veškerých závitových tyčí přivařte ze zbytků žebrové oceli minimálně dva krátké kusy, které dostatečně poslouží proti jejich vykroucení|obrázek 614. Prostor ve spodní části závitových tyčí určete podle výšky železobetonového věnce.

Závitové tyče také lze instalovat dodatečně do již zhotoveného železobetonového věnce. Vyvrtají se do věnce otvory a závitové tyče se připevní pomocí chemické kotvy. Pokud ale stavíte dům nový, je jistější a levnější první varianta. Chemická kotva není totiž vůbec levná záležitost. A zbytky železobetonové oceli je na každé stavbě více než dost. 

Obrázek 614. Upravení závitových tyčí

Spočítání komínového systému a příslušenství

Druhou část komínového systému máte již na stavbě ze třetí etapy: Zdění komínového systému. Pouze si vynoste stavební materiál pro komín do patra. Zdící malty, tmely a malé součásti komínu ponechte prozatím ve stavební buňce do doby, než budete komín zdít.

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Po dovozu můžete veškerý stavební materiál ihned uložit hydraulickou rukou z nákladního vozu rovnou na strop|obrázek 615. Vyberte předem vhodné místo a v případě velkého množství bednících prvků rozmístěte palety do prostoru stropu, abyste rozložili jejich váhu a zbytečně tak nezatěžovali podepřený stropní systém. Tepelnou izolaci prozatím uložte do stavební buňky.

Obrázek 615. Dovezení a uložení stavebního materiálu na strop

4|Vyzdít bednící prvky pro železobetonový věnec 

Rozmístění bednících prvků U-profilů na stropě

Opět si pro urychlení a zjednodušení stavebních prací nejprve rozmístěte bednící prvky po obvodě celého stropu|obrázek 615. Mezi bednícími prvky a obvodovým zdivem si ponechte volný prostor alespoň jeden metr široký. Ve vyhrazeném prostoru se budete pohybovat, zkracovat bednící prvky a posouvat za sebou plastový maltovník se zdící maltou.

Obrázek 616. Rozmístění bednících prvků U-profilů na stropě

Připravení zdící malty

Pro zdění věnce stropního systému bude potřeba pouze malé množství zdící malty. Proto prozatím rozmíchejte pouze jeden pytel zdící malty elektrickým míchadlem v maltovníku.

Zdění věnce bednícími prvky U-profily 

Začněte zdít bednící prvky z libovolného rohu stavby. Nejprve v prvním rohu věnce vyřízněte část boční strany U-profilu pro napojení dalšího U-profilu|obrázek 617. Po uložení U-profilu na zdivo následně vyřízněte z dalšího U-profilu nebo příčkovky stejné tloušťky část pro uzavření U-profilu v rohu věnce. U-profilu v rohu věnce uzavřete předem připravenou a na přesnou míru seříznutou částí|obrázek 618. Stejným způsobem uzavřete veškeré U-profily v rozích věnce. 

Natahujte zdící maltu na tvárnice a boční části bednících profilů nerezovým hladítkem o velikosti zubů 5 mm. Bednící prvky musí také naprosto přesně lícovat s obvodovým zdivem. Během zdění stále kontrolujte přesnost zdění vodováhou. Bednící prvky zkracujte pilou na pórobeton. 

 • Umíchejte tenkovrstvou zdící maltu
 • Očistěte smetákem obvodové zdivo 
 • Navlhčete smetákem obvodové zdivo 
 • Vyřízněte boční části U-profilů v rozích věnce|obrázek 617.
 • Uzavřete U-profily v rozích věnce přesně zkrácenou částí U-profilu nebo příčkovky|obrázek 618.
 • Natáhněte zdící maltu na obvodové zdivo
 • Uložte bednící prvky U-profily na obvodové zdivo
 • Odstraňte důkladně přebytečnou tenkovrstvou zdící maltu z obou stran U-profilů
 • Kontrolujte přesnost zdění bednících prvků U-profilů vodováhou
 • Kontrolujte přesnost pravých úhlů v rozích věnce stavebním úhelníkem
Obrázek 617. Zdění upraveného U-profilu v rohu věnce
Obrázek 618. Uzavření U-profilu v rohu věnce zkrácenou částí U-profilu
Obrázek 619. Napojení U-profilů v rozích věnce
Obrázek 620. Zdění bednících prvků U-profilu v patře
Obrázek 621. Vyzděné bednící prvky U-profily v patře

Vkládání spojky zdiva mezi bednící prvky a tvárnice

Připomínám, že je stále potřeba pokračovat s vkládáním spojek zdiva pro ukotvení vnitřních nenosných příček k nosnému nebo obvodovému zdivu|obrázek 621. Výrobce stavebního materiálu Ytong má k tomu určené - spojky zdiva

 • Vkládejte spojky zdiva podle předchozích umístění v obvodovém zdivu
 • Natáhněte na tvárnici zdící maltu
 • Vmáčkněte do zdící malty poloviční část spojky zdiva|obrázek 622.
 • Uložte u-profil na zdící maltu

Po založení každou spojku zdiva hned ohněte, abyste se nezranili o její ostré hrany. Před zděním vnitřních nenosných příček spojky vrátíte do původní polohy.

Vkládání spojek zdiva je stále stejné jako ve třetí etapě: Zdění obvodového a nosného zdiva a v páté etapě: Zdění obvodového a nosného zdiva v patře.

Obrázek 622. Vložení spojky zdiva do zdící malty
Obrázek 623. Vložená spojka zdiva mezi tvárnici a U-profil

Vyřezávání bednících prvků pro vedení systémů

Během zdění bednících prvků U-profilů pokračujte ve vyřezávání prostorů pro vedení veškerých systémů z přízemí do patrapůdu nebo až na střechu. Výřezy provádějte přesně na místech určených podle stavebního projektu. Výřezy vyznačte a vyřízněte U-profilu ještě před uložením na obvodové zdivo. Systémy vedené z přízemí do patra, půdu a na střechu zpravidla bývají: Odkouření plynového kotle a odvětrání odpadního potrubí WC. Velikost otvoru vyřízněte podle vedeného systému s vůlí 10 mm.

 • Naměřte velikost výřezu svinovacím metrem 
 • Zakreslete výřez pomocí stavebního úhelníku na příslušný U-profil větší maximálně o 10 mm
 • Vyřízněte výřez v U-profilu ruční pilou na pórobeton
 • Přebruste výřez škrabákem na pórobeton
 • Uložte U-profil s výřezem na své místo do tenkovrstvé zdící malty
 • Odstraňte důkladně přebytečnou tenkovrstvou zdící maltu z obou stran u-profilů
Obrázek 624. Vyříznutý otvor v U-profilu pro vedení systémů

5|Nalepit tepelnou izolaci do bednících prvků

Připravení zdící malty

Pro lepení desek tepelné izolace do bednících prvků U-profilů bude potřeba malé množství zdící malty. Proto prozatím rozmíchejte pouze jeden pytel zdící malty elektrickým míchadlem v maltovníku. Zbývající množství zdící malty už lépe odhadnete během lepení desek. 

Připravení tepelně izolačních desek

Pokud si nepořídíte bednící prvky: YQ U Profil s tepelnou izolací, tak si izolační desky musíte zvlášť předem připravit a do bednících prvků vlepit.

Připravte si desky tepelné izolace ze stavební buňky na strop. Naměřte a vyznačte na izolační desky vnitřní výšku bednících prvků U-profilů pomocí svinovacího metru a stavebního úhelníku. Zkraťte izolační desky na stanovené rozměry ruční pilkou nebo nožem

Lepení izolačních desek do bednících prvků

Natahujte tenkovrstvou zdící maltu na izolační desky nerezovým hladítkem o velikosti zubů 5 mm. Zdící maltu můžete natahovat na polystyren pouze bodově. Vrchní hrany izolačních desek a bednících prvků U-profilů musí po nalepení naprosto přesně lícovat.

 • Naměřte a zkraťte izolační desky na stanovený rozměr
 • Natáhněte zdící maltu na izolační desky|obrázek 625.
 • Nalepte izolační desky z vnitřní části na U-profily|obrázek 625 a 626.
Obrázek 625. Natažení tenkovrstvé zdící malty na tepelnou izolaci
Obrázek 626. Nalepení izolační desky do U-profilu
Obrázek 627. Nalepení izolačních desek do U-profilů

6|Zhotovit výztužný koš ve věnci

Postup zhotovení výztužného koše do věnce v podkroví nebo patře je téměř stejný jako ve čtvrté etapě: Armování věnce stropního systému. Pouze s tím rozdílem, že výztužný koš ve věnci se zhotovuje pouze po obvodě stavby. Takže budu některé postupy pro zachování posloupnosti opakovat. 

Před samotným zhotovením výztužného koše do věnce si nejprve připravte dostatečný počet třmínků. Třmínky slouží k držení požadovaného tvaru výztužného koše z žebrové oceli. Můžete si je ručně zhotovit v zámečnickém svěráku nebo si pořídit již hotové. Třmínky si objednejte s dostatečným předstihem, pokud si je necháte zhotovit dodavatelsky. Doporučuji je ale zhotovit ručním způsobem, protože nevyžadují velkou zručnost a navíc tím ušetříte menší finanční výdaje

Zhotovení třmínků v zámečnickém svěráku

Nejprve zkraťte veškeré roxory na požadovanou délku. Potom je vyskládejte těsně vedle sebe do stejné roviny. Pomocí metru, stavebního úhelníku a fixu naměřte a vyznačte přesná místa ohybů. V těchto vyznačených místech třmínky naohýbejte v zámečnickém svěráku do požadovaného obdelníkového tvarupřesahy|obrázek 631 a 632.

 • Naměřte a zkraťte na požadované rozměry stanovený počet žebrové oceli|obrázek 628.
 • Vyznačte na žebrové oceli fixem rozměry třmínků|obrázek 629. a 630.
 • Naohýbejte třmínky v zámečnickém svěráku|obrázek 631. a 632.
Obrázek 628. Zkrácení žebrové oceli na požadovaný rozměr
Obrázek 629. Vyznačení fixem na žebrové oceli rozměry třmínků
Obrázek 630. Vyznačené rozměry třmínků na žebrové oceli
Obrázek 631. Ohýbání třmínku v zámečnickém svěráku
Obrázek 632. Naohýbaný třmínek v zámečnickém svěráku

Zhotovení výztužného koše ve věnci

Jak jsem již zmínil ve čtvrté etapě: Armování věnce stropního systému, zhotovení výztužného koše je po technické stránce náročnější stavební prací. Také musím opět zdůraznit, musíte dodržovat veškeré aktuální platné normy montáže. S tím především souvisí mít stálý přehled o vedení jednotlivých prutů, jejich spojování a správném rozmístění třmínků. 

Základní pravidla zhotovení výztužného koše

 • Žebrová ocel se nesmí spojovat v rozích věnce
 • Délka přesahů při spojování žebrové oceli musí být podle platných norem - 50 krát průměr vázaného prutu (přesah prutů o průměru 12 mm bude činit 600 mm)
 • Vzájemná vzdálenost třmínků musí být 250 mm
 • Spojování třmínků a žebrové oceli se musí vázat pozinkovaným vázacím drátem
 • Výztužný koš musí být po celé délce podložený distančníky
 • Výztužný koš se nesmí dotýkat žádné pevné části stropního systému - obezdění a zdiva
 • Musí být dodržen volný prostor pro vedení veškerých systémů z přízemí do patra

Jakým způsobem zhotovit výztužný koš

Důležité je nejprve si zvolit jakým způsobem pruty do věnce budete ukládat, abyste se v tak velkém množství vůbec vyznali. Ale také abyste si co nejvíce ulehčili práci při vázání pozinkovaným drátem, během kterého strávíte spoustu hodin ve stoje . 

Nejprve volně uložte předem naohýbanou žebrovou ocel do veškerých rohů a navlékněte na ně připravený počet třmínků. Potom uložte pruty do veškerých rovných částí věnce a také navlékněte třmínky. Třmínky rozmístěte v celém věnci do požadované vzájemné vzdálenosti 250 mm

Výztužný koš zdrátujte jen bodově na několika místech vzdálených od sebe přibližně 2000 mm. Zatím přidrátujte bodově pouze horní roxory k třmínkům. Tím výztužný koš získápožadovaný tvar a další drátování bude mnohem snadnější

Během ukládání a vázání žebrové oceli dodržujte volné prostory nad otvory ve věnci pro vedení systémů z přízemí do patra, půdu nebo na střechu. V příslušných místech nesmí být otvor překřížen žebrovou ocelí nebo třmínkem. Proto veďte žebrovou ocel v příslušných místech po okraji otvorů. Můžete v těchto místech výztužný koš roztáhnout vklíněním přesně zkráceného a ohnutého prutu. V žádném případě nesmíte jakýkoli prut výztužného koše přeříznout!

Zhotovení výztužného koše ve věnci

 • Naohýbejte příslušný počet žebrové oceli do rohů věnce
 • Naohýbanou žebrovou ocel uložte do rohů věnce|obrázek 633.
 • Uložte žebrovou ocel do rovných částí s dostatečnými přesahy pro vzájemné svázání|obrázek 634.
 • Uložte žebrovou ocel ve čtyřech souběžných řadách v celém věnci
 • Navlékněte na žebrovou ocel třmínky a rozmístěte je od sebe 250 mm|obrázek 635. 
 • Přidrátujte žebrovou ocel a třmínky prozatím na několika místech vzdálených od sebe přibližně 2000 mm
 • Přidrátujte veškeré spoje žebrové oceli a třmínky k žebrové oceli|obrázek 637.
 • Podložte výztužný koš ocelovými distančníky 
Obrázek 633. Uložení naohýbané žebrové oceli do rohu věnce
Obrázek 634. Uložení žebrové oceli do rovných částí věnce
Obrázek 635. Navléknutí a rozmístění třmínků na žebrovou ocel
Obrázek 636. Přidrátování žebrové oceli k třmínkům v rohu věnce
Obrázek 637. Přidrátování veškerých spojů žebrové oceli a třmínků k žebrové oceli
Obrázek 638. Zhotovení vyztužného koše ve věnci

Podložení výztužného koše distančníky

Výztužný koš musí být po celé své délce podložený, aby se v žádném místě nedotýkal zdiva. Podložte celý výztužný koš distančníky přibližně po každých dvou metrech, nebo podle potřeby. Po vypodložení zkontrolujte, jestli výztužný koš v žádném místě nepřečnívá nad budoucí výšku věnce po jeho vylití betonovou směsí.

V mém případě jsem použil jako distančníky kousky zkrácené žebrové oceli|obrázek 639. Ale doporučuji se držet předepsaných norem a používat distančníky k tomu speciálně určené. 

Obrázek 639. Podložení vyztužného koše distančníky

7|Uzavřít výřezy ve věnci

Po zhotovení výztužného koše nesmíte zapomenout na uzavření otvorů. S uzavřením otvorů zároveň vytvoříte bednění ve věnci pro systémy vedoucí z přízemí do patra, na půdu nebo až na střechu. Pokud byste otvory neuzavřeli a nezhotovili bednění, nemohli byste dále pokračovat protažením potřebných systémů z přízemí až na střechu. 

Čím uzavřít otvory ve stropním věnci

Předem je důležité zvážit veškeré důvody uzavření otvorů. Nejedná se totiž pouze o uzavření otvorů, ale také o zhotovení bednění ve stejné výšce jako je železobetonový věnecDalším kritériem je, že se často jedná o zhotovení rozměrově malých otvorů (prostupů) skrz věnec. Pokud byste použili dřevěné bednění, mohli byste mít s jeho následnou demontáží problém. Proto je potřeba zvolit takový materiál, který půjde po vylití a následném ztvrdnutí betonové směsi dobře jakýmkoliv způsobem vyjmout. Takové vlastnosti má a pro tento účel je nejvhodnější použít obyčejný polystyren

Zhotovení polystyrenového bednění

Pro zhotovení bednění nemusíte pořizovat nové desky polystyrenu. Pro tento účel můžete použít zbylý z předchozího kroku, nebo sehnat jakýkoliv starý polystyren. Bednění zhotovte přesně podle velikosti jednotlivých otvorů. Pro malé otvory můžete použít jeden kus desky pouze zkrácený na přesný rozměr. Bednění větší rozměrů budete muset v některých případech spojit z více kusů desek.

Zkraťte desky polystyrenu podle rozměrů jednotlivých otvorů. Desky navrstvěte na sebe dokud nedocílíte přesné výšky věnce. Desky také můžete zkrátit podle výšky věnce a spojit je vedle sebe na výšku. Bednění z více částí desek spojte dostatečně dlouhými stavebními hřebíky, nebo bude také stačit pevný vázací drát. Propíchněte navrstvené desky hřebíky nebo dráty v takovém množství, aby bednění bylo dostatečně bytelné

Uložení polystyrenového bednění do věnce

Polystyrenové bednění musí být uložené přesně nad otvory do věnce a pevně připevněné k výztužnému koši vázacím drátem. Během vylévání věnce betonovou směsí nesmí dojít k jakémukoliv pohybu bednění.

 • Vyplňte polystyrenovým bedněním výřezy a prostory ve věnci pro veškeré systémy: odkouření plynového kotle a odvětrání koupelny a WC 
 • Přidrátujte důkladně veškeré polystyrenové bednění k výztužnému koši vázacím drátem
 • Zkontrolujte připevnění veškerých polystyrenových bednění
Obrázek 640. Uložení polystyrenového bednění pro otvor odvětrání koupelny a WC a odkouření plynového kotle

8|Zabetonovat kotvící systém pozednic do věnce

Upravení závitových tyčí

K čemu slouží a jak upravit kotvící závitové tyče jsem také popsal v počátku tohoto kroku bod číslo: 2|Spočítat a objednat stavební materiál. Na začátku je ještě důležité vědět, že se jedná o velmi přesnou práci, kde bude záležet na každém milimetru. Proto předem veškeré detaily důkladně prokonzultujte s tesařem. Tesař musí stanovit přesné umístění veškerých závitových tyčí. Umístění se všemi mírami si předem zakreslete do výkresu z projektové dokumentace: Půdorys 2. NP|obrázek 641.

 • Zkraťte závitové tyče na požadovaný rozměr
 • Nařežte potřebný počet kusů žebrové oceli dlouhých přibližně 100 mm a minimálního průměru 10 mm.
 • Přivařte ke každé závitové tyči do spodní části dva kusy žebrové oceli

Žebrová ocel musí být přivařena k závitovým tyčím v takové hloubce, aby po uložení do věnce žádná navařená část žebrové oceli nepřesahovala přes horní okraj věnce|obrázek 614 a 642.

Obrázek 641. Půdorys 2. NP - Umístění závitových tyčí ve věnci v patře (Výkres: M. Tošner - Tova)
Obrázek 642. Přivaření žebrové oceli k závitové tyči

Zabetonování závitových tyčí do věnce

Před vylitím celého věnce betonovou směsí je vhodnější nejprve zabetonovat závitové tyče ve věnci a až potom pokračovat v dalších stavebních pracích. Protože závitové tyče musí být umístěny přesně podle stanovených vzdáleností s tesařem. A pokud byste je chtěli betonovat rovnou během vylévání věnce, tak by bylo velmi obtížné je udržet v naprosté kolmé rovině během vylévání betonovou směsí. 

 • Umíchejte v míchačce suchou betonovou směs
 • Zaměřte a vyznačte na horní část bednících prvků přibližné umístění veškerých závitových tyčí
 • Očistěte zaměřená místa od nečistot
 • Navlhčete zaměřená místa vodou
 • Uložte postupně do vyznačených míst malé množství betonové směsi|obrázek 643.
 • Uložte do betonové směsi závitové tyče podle stanovených vzdáleností tesařem|obrázek 644.
 • Vyrovnejte závitové tyče do roviny v obou směrech vodováhou|o