Etapy stavby

5. ETAPA - Komín a svislé nosné konstrukce v patře

Zdění obvodového a nosného zdiva v patře

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Během zdění obvodového a nosného zdiva v patře budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy Půdorys 2. NP|obrázek 550 a Svislý řez|obrázek 551.

Obrázek 550. Půdorys 2. NP - zdění obvodového a nosného zdiva v patře (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 551. Svislý řez - zdění obvodového a nosného zdiva v patře (Výkres M.Tošner - Tova)

Připravení nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro zdění tvárnic v obvodového a vnitřního nosného zdiva.

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Jak naplánovat dovoz stavebního materiálu

S plánováním rozpočtu stavebního materiálu je postup stejný jako v předchozích dvou krocích této páté etapy: Založení rohů stavby na stropěZdění první řady obvodového a nosného zdiva na stropě.

Abyste ušetřili čas a především náklady za dopravu, je důležité dovoz stavebního materiálu důkladně rozplánovat na několik částí. Nebudete totiž moct uložit veškerý stavební materiál najednou pro celé podkroví nebo patro domu z důvodu nedostatečného prostoru na stropě a velké váhy veškerého stavebního materiálu. Je třeba zohlednit pár důležitých parametrů: velikost stavby a množství stavebního materiálu, který můžete najednou uložit na strop. Naplánujte dovoz stavebního materiálu tak, aby přijel nákladní vůz pokud možno zcela vytížený a co nejméně krát s přihlédnutím k již zmíněnému prostoru na stropě.

Samozřejmě si můžete dopravit veškerý stavební materiál pro celé podkroví najednou a složit ho na stavebním pozemku. Jenže potom by vás čekalo ruční vynášení stavebního materiálu do patra, což by stálo zbytečně spoustu drahocenného času a především sil navíc.

Stavební nosné překlady opět nechte dopravit až na závěr zdění podkroví nebo patra, abyste je mohli pomocí hydraulické ruky nákladního vozu rovnou uložit na zdivo. Ušetříte tím další náklady na objednání jeřábu. 

Spočítání a objednání stavebního materiálu pro obvodové a nosné zdivo

Pokud jste si nespočítali a neobjednali veškerý stavební materiál pro zdění podkroví nebo patra v předchozích dvou krocích, proveďte veškeré výpočty a objednávky v tomto kroku.

Spočítejte si podle výkresů z projektové dokumentace Půdorys 2.NP| obrázek 550 a Svislý řez|obrázek 551, přibližné množství tvárnic do celého podkroví nebo patra pro obvodové a nosné zdivo. Kvůli prořezům vždy připočítejte několik tvárnic navíc. Zbylé použijete v dalším stavebním kroku a etapě.

Podle množství palet s tvárnicemi můžete také určit vhodný počet pytlů zdící malty. Orientačně vychází jeden pytel zdící malty na jednu paletu velkých tvárnic. Zdící maltu nedoporučuji objednávat ve velkém množství během zdění hrubé stavby v zimním období. Pytle jsou náchylné k navlhnutí a následnému ztvrdnutí

Spočítání a objednání stavebního materiálu pro železobetonový věnec

Pro vyzdění a vybetonování železobetonového věnce v podkroví nebo patře spočítejte přibližné množství bednících prvků U-profilů a tepelné izolace. Pro zhotovení výztužného koše železobetonového věnce spočítejte přibližné množství žebrové oceli ø 6 mm a ø 12 mm a distančníků. Kvůli prořezům vždy připočítejte několik kusů materiálu navíc. Zbylý materiál využijete v dalších  stavebních krocích a etapách

Množství stavebního materiálu spočítejte s dostatečným předstihem a dohodněte s dodavatelem termín dovozu první části na stavební pozemek. 

3|Dovézt a rozmístit stavební materiál

Rozmístění tvárnic z palet na stropě

Po dovozu první části můžete stavební materiál ihned uložit hydraulickou rukou z nákladního vozu na strop. Abyste si urychlili a zjednodušili práci během následujícího zdění podkroví nebo patra, je dobré mít vždy tvárnice předem vyskládané v těsné blízkosti k okamžitému použití.

Před samotným počátkem zdění nejprve tvárnice průběžně vyrovnávejte z palet podél založené první řady v několika vrstvách na sebe|obrázek 552. Vždy mezi zdivemvyskládanými tvárnicemi nechte minimálně jeden metr široký volný prostor pro dostatečný pohyb. Ve vyhrazeném prostoru se budete po celou dobu zdění pohybovat: zkracovat a vyřezávat tvárnice pro vedení systémů z přízemí a posouvat za sebou plastový maltovník se zdící maltou. Prostor proto musí být dostatečně široký pro pohodlné provádění veškerých stavebních prací.

Obrázek 552. Rozmístění tvárnic na stropě

Připravení tenkovrstvé zdící malty 

Pro připomenutí zopakuji správné rozmíchání tenkovrstvé zdící malty: Zdící maltu řádně namíchejte pouze s vodou a podle doporučení výrobce. Ředění malty vodou se mírně liší podle ročního období.

V letních měsících při teplotách pohybujících se kolem třiceti stupňů Celsia, míchejte zdící maltu řidší, než v ostatních měsících. Ve velkých vedrech totiž zdící malta v maltovníku rychle vysychá a houstne. To způsobuje následné špatné natahování a roztírání. V neposlední řadě vysoká hustota zdící malty způsobuje větší spáry mezi tvárnicemi a tím mohou vznikat nepřesnosti při zdění. Z tohoto důvodu po celou dobu zdění ve vysokých teplotách zdící maltu průběžně řeďte a rozmíchávejte. Také nezapomínejte právě především v letních měsících tvárnice vlhčit pomocí smetáku a vody.

V chladnějším období namíchaná zdící malta drží svou konzistenci po výrazně delší dobu. Během nízkých teplot pod bodem mrazu výrobci nedoporučují používat zdící malty pro jejich možné zhoršení pojivých vlastností. 

Obrázek 553. Příprava zdící malty

4|Vyzdít obvodové a nosné zdivo

Počínaje druhou řadou budete zdít tvárnice zase pouze na jednu tenkou vrstvu zdící malty nataženou hřebenovým hladítkem na spodní řadu tvárnic. Připomínám stálé dodržování velmi přesného zdění po celou dobu stavby podkroví nebo patra. 

Založení rohů stavby

Zdění každé další řady vždy nejprve začněte založením rohů tvárnicemi|obrázek 554 a 555. Před každým zděním nové řady zdiva budete muset totiž opět natáhnout pomocné zednické provázky pro přesné zdění stavby.

Dodržujte během zdění správné překládání tvárnic přes spáry|obrázek 600. Spáry mezi tvárnicemi spodních řad by měly vycházet přibližně na střed dalších tvárnic v následujících horních řadách. Pokud zdíte tvárnicemi s postranními pery, vždy je v rozích stavby na vnější straně zbruste škrabákem na pórobeton.

 • Umíchejte tenkovrstvou zdící maltu
 • Navlhčete vodou tvárnice první řady v rozích stavby
 • Natáhněte hřebenovým hladítkem tenkovrstvou zdící maltu na roh stavby |obrázek 554.
 • Uložte tvárnici na tenkovrstvou zdící maltu do rohu stavby|obrázek 555.
 • Doklepte tvárnici gumovou palicí do roviny za stálého přeměřování vodováhou vertikálně a horizontálně
 • Odstraňte důkladně přebytečnou tenkovrstvou zdící maltu z obou stran tvárnic
 • Zatlučte do hran tvárnic ve všech rozích stavby hřebíky
 • Připevněte na všechny hřebíky v rozích stavby zednické provázky|obrázek 556.
 • Napněte pevně zednické provázky na všechny rohy stavby
Obrázek 554. Natažení tenkovrstvé zdící malty na tvárnice
Obrázek 555. Založení rohů stavby v patře
Obrázek 556. Natažení zednického provázku mezi tvárnicemi v rozích stavby

Zdění obvodového a nosného zdiva

Zděte tvárnice naprosto stejným způsobem jako doposud a stále s velkou pečlivostí a přesností. Správné uložení každé tvárnice kontrolujte nejprve hmatemoblasti spár. Mezi správně uloženými tvárnicemi musí být plynulý přechod bez sebemenších hran. Po uložení každé tvárnice zkontrolujte roviny vodováhou v horizontálním a vertikálním směru

Vytlačenou zdící maltu ze spár ihned odstraňte zednickou lžící. Pokud byste ji neodstranili a nechali ztvrdnout, museli byste před instalováním tepelné izolace a omítky veškeré vnější a vnitřní zdivo pracně přebrousit. Před instalováním jakéhokoli dalšího stavebního materiálu musí být zdivo čisté a hladké.

Ve vysokých letních teplotách tenkovrstvá zdící malta na tvárnicích rychle zasychá. Proto každou spodní řadu vyzděných tvárnic pravidelně těsně před dalším zděním vlhčete vodou pomocí smetáku.

 • Umíchejte tenkovrstvou zdící maltu
 • Navlhčete tvárnice vodou
 • Natáhněte hřebenovým hladítkem tenkovrstvou zdící maltu na tvárnice
 • Uložte tvárnici na tenkovrstvou zdící maltu 
 • Doklepte tvárnici gumovou palicí do roviny za stálého přeměřování vodováhou vertikálně a horizontálně
 • Kontrolujte pravé úhly v rozích stavby stavebním úhelníkem|obrázek 557.
 • Správně važte přes sebe jednotlivé spáry tvárnic v každé řadě|obrázek 558.
Obrázek 557. Zkontrolování pravých úhlů v rozích stavby stavebním úhelníkem

Zdění zkrácených tvárnic

Během zdění hrubé stavby se budete po celou dobu stále setkávat se zkracováním tvárnic a příčkovek. Při zaměřování veškerých rozměrů musíte počítat s dostatečným prostorem pro tenkovrstvou zdící maltu. Proto veškeré rozměry během zkracování vyznačujte na tvárnice o tři milimetry kratší. Postup zkracování a následného zdění pro připomenutí zopakuji:

 • Změřte prostor mezi tvárnicemi v řadě 
 • Vyznačte míru pomocí stavebního úhelníku na tvárnici přibližně o tři milimetry kratší
 • Přeřízněte tvárnici na požadovanou míru pilou na pórobeton s přiloženým Ytong úhelníkem
 • Přebruste případné nerovnosti na zkrácené straně tvárnice škrabákem na pórobeton
 • Natáhněte hřebenovým hladítkem tenkovrstvou zdící maltu na strop
 • Natáhněte hřebenovým hladítkem tenkovrstvou zdící maltu na spodní a boční (zkrácenou) stranu tvárnice 
 • Uložte zkrácenou tvárnici na své místo do zděné řady
 • Doklepte gumovou palicí na stejnou úroveň sousedních tvárnic a zednického provázku
 • Přeměřte přesné uložení tvárnice do roviny velkou a malou vodováhou
 • Odstraňte důkladně přebytečnou tenkovrstvou zdící maltu z obou stran tvárnic

Vyřezávání tvárnic pro vedení systémů

Během zdění obvodového a vnitřního nosného zdiva na stropě pokračujte ve vyřezávání prostorů ve tvárnicích pro vedení veškerých systémů z přízemí do patra a na střechu. Výřezy provádějte přesně na místech určených podle stavebního projektu. Výřezy vyznačte a vyřízněte ve tvárnici ještě před uložením do řady na zdící maltu. Systémy vedené z přízemí do patra a na střechu zpravidla bývají: Odkouření plynového kotle|obrázek 558 a odvětrání odpadního potrubí WC|obrázek 559.

Nevyřezávejte otvory větší, než jsou jednotlivé systémy, abyste zbytečně nezmenšili tloušťku zdiva více, než je potřeba. Vyřízněte otvory vždy větší maximálně o 10 mm. Po rozvedení veškerých systémů otvory následně vyplníte tenkovrstvou zdící maltou a montážní pěnou. 

 • Naměřte velikost výřezu svinovacím metrem 
 • Zakreslete výřez pomocí stavebního úhelníku na příslušnou tvárnici větší maximálně o 10 mm
 • Vyřízněte výřez ve tvárnici ruční pilou na pórobeton
 • Přebruste výřez škrabákem na pórobeton
 • Uložte tvárnici s výřezem na své místo do tenkovrstvé zdící malty
 • Odstraňte důkladně přebytečnou tenkovrstvou zdící maltu z obou stran tvárnic
Obrázek 558. Vyříznuté otvory ve tvárnicích pro vedení odkouření plynového kotle z přízemí
Obrázek 559. Odvětrání odpadního potrubí WC z patra

Vzájemné vázání jednotlivých tvárnic 

Během zdění dodržujte správné vázání tvárnic přes sebe. Spára spodních dvou tvárnic by měla vycházet přibližně na střed uložené tvárnice v další horní řadě|obrázek 600.

Obrázek 600. Správné vázání tvárnic v jednotlivých řadách

Vzájemné vázání obvodového a nosného zdiva

Během zdění obvodového a vnitřního nosného zdiva dodržujte vzájemné provázání - prostřídání jednotlivých řad tvárnic|obrázek 601. Prostřídání proveďte tak, že jednou vyzdíte řadu obvodového a podruhé nosného zdiva. Takto střídejte jednotlivé řady po celou dobu zdění podkroví nebo patra domu. 

Vzájemně se překrývající řady tvárnic také pečlivě kontrolujte vodováhou a případné nerovnosti přebruste škrabákem.

Obrázek 601. Vzájemné vázání obvodového a nosného zdiva
Obrázek 602. Zdění vnitřního nosného zdiva

Vynechání prostoru pro vnitřní dveře a francouzská okna

Během zdění vynechávejte prostory v obvodovém zdivu pro francouzská okna a ve vnitřním nosném zdivu pro vnitřní dveře|obrázek 603. Správné rozměry vynechaného prostoru kopírujte podle založené první řady tvárnic. 

Obrázek 603. Vynechání prostoru v nosném zdivu pro vnitřní dveře

Broušení tvárnic škrabákem

Na zabrušování nerovností, hran nebo celých ploch tvárnic použijte škrabák na pórobeton|obrázek 604. Škrabák se rychle opotřebovává, proto doporučuji brousit celé plochy tvárnic v krajních případech maximálně do 10 mm. Pokud budete muset odstranit silnější část tvárnice, použijte k tomu raději pilu na pórobeton.

Obrázek 604. Broušení tvárnic škrabákem na pórobeton

Vyrovnání tvárnic zdící maltou

Případné nerovnosti můžete vyrovnat ne pouze přebroušení jednotlivých tvárnic, ale také nanesením většího množství zdící malty až do tloušťky přibližně 50 mm.

Vkládání spojky zdiva mezi tvárnice

Přípravu pro ukotvení vnitřních nenosných příček k vnitřnímu nosnému a obvodovému zdivu provádějte opět pomocí spojky zdiva. Výrobce stavebního materiálu Ytong má k tomu určené své - spojky zdiva. Spojky zdiva se vkládají mezi tvárnice již během zdění obvodového a vnitřního nosného zdiva. Umístění vnitřních nenosních příček zaměřte a vyznačte podle výkresu z projektové dokumentace Půdorys 2. NP|obrázek 550

 • Naměřte a vyznačte na zdivo umístění vnitřních nenosných příček|obrázek 605.
 • Natáhněte hřebenovým hladítkem na tvárnici tenkovrstvou zdící maltu
 • Vmáčkněte do tenkovrstvé zdící malty poloviční část spojky zdiva|obrázek 606.
 • Uložte tvárnici na tenkovrstvou zdící maltu|obrázek 607.

Po založení každou spojku zdiva hned ohněte, abyste se nezranili o její ostré hrany|obrázek 608. Během zdění vnitřních nenosných příček spojky vrátíte do původní vodorovné polohy.

Postup vkládání spojky zdiva mezi tvárnice je stejný jako ve třetí etapě: Zdění obvodového a nosného zdiva.

Obrázek 605. Naměření a označení vnitřních nenosných příček
Obrázek 606. Vložení spojky zdiva do zdící malty
Obrázek 607. Vložená spojka zdiva mezi tvárnice
Obrázek 608. Ohnutí spojky zdiva
Obrázek 609. Vyzděné obvodové a nosné zdivo v patře

Kdy pokračovat ve zdění věncových tvárnic

V jaké fázi stavby budete pokračovat ve zdění bednících prvků: U - profilů záleží na tom, zda stavíte celé patro, nebo pouze vyvýšené podkroví. V obou případech, jak u červeného, tak také u žlutého domu jsem zdil pouze vyvýšené podkroví jeden metr nad strop. Tedy po třech řadách tvárnic jsem čtvrtou řadu vyzdil již z bednících prvků: U - profilů. Pokud budete zdít celé plnohodnotné patrovyzděte celé patro a bednící prvky vyzděte v poslední řadě nad překlady podle stavebního projektu.

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Zdění obvodového a nosného zdiva v patře provádějte za průběžné kontroly stavebního dozoru. Na závěr nechte zdivo ještě jednou zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenstv

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.