Etapy stavby

Založení rohů stavby

3. ETAPA - Komín a svislé nosné konstrukce v přízemí

1|Zaměřit nejvýše položený roh základů

Na přesném založení rohů z tvárnic závisí další veškeré stavební práce na celé hrubé stavbě. Protože díky bezchybnému zaměření a založení rohů dále přesně vyzdíte celou první řadu tvárnic, veškeré nosné a obvodové zdivo, správně uložíte nosné překlady a stropní konstrukci. Dále přesně vyzdíte podkroví nebo patro domu a také správně uložíte celou střešní konstrukci. 

Z těchto důvodů doporučuji stavbu zaměřit nivelačním přístrojem a ne pouze hadicovou vodováhou. Pokud budete stavět celý dům z pórobetonových tvárnic Ytong, tak můžete využít bezplatného založení rohů první řady tvárnic specialistou firmy Ytong.

Připravení nářadí, materiálu a domluvení termínu

Domluvte si se specialistou zaměření rohů pro jistotu s několika týdenním předstihem. V den zaměření si připravte veškeré nářadí a materiál. Rozmístěte na základové desce jednu tvárnici do každého rohuzbylé nechte k dispozici pro další použití. Umíchejte v míchačce maltu. Množství malty bude záležet na počtu založených tvárnic. Počítejte přibližně s jedním zednickým kolečkem. 

Pro bezchybné a přesné zaměření budete potřebovat z projektové dokumentace výkres - Půdorys 1. nadzemního podlaží|obrázek 213.

Obrázek 213. Založení rohů stavby - Půdorys 1. NP (Výkres M. Tošner - Tova)

Zaměření nejvýše položeného rohu základů

I když se budete maximálně snažit, tak se Vám pravděpodobně nepodaří vyzdít základy v naprosté rovině. Vždy bude nějaký roh základů převyšovat ostatní. V žádném případě ale není řeč o centimetrech, nýbrž pouze o milimetrech. Několika centimetrová tolerance není přípustná v žádné fázi stavby.

Pokud nejste dostatečně zruční, tak stavbu raději přenechte odborné stavební firmě a provádějte pouze pomocné a hrubé práce. Nebo jen vynechte stavební krok na který si netroufáte nebo z různých důvodů nezvládáte. Následek špatně, neodborně a nepřesně provedených stavebních prací může být mnohem dražší, než byste ušetřili stavbou domu zcela svépomocí

Nivelačním přístrojem změřte veškeré rohy a výklenky základů a označte nejvýše položený. Od nejvýše položeného rohu začnete zakládat tvárnice|obrázek 214.

Obrázek 214. Zaměření nejvýše položeného rohu základů

2|Založit rohy první řady tvárnic

Zaměření půdorysu obvodového zdiva

Nejprve je potřeba zaměřit a vyznačit půdorys obvodového zdiva, abyste měli záchytné body při následném zdění tvárnic.

 • Tvárnice uložte na sucho podle rozměrů půdorysu obvodového zdiva z výkresu projektové dokumentace - půdorys 1. NP 
 • Rozměry půdorysu měřte pásmem
 • Zkontrolujte pásmem půdorys také úhlopříčně|obrázek 215.
 • Zaměřené tvárnice v rozích základů opatrně vyznačte na hydroizolační pás ostrým předmětem (nožem, zednickou lžicí)|obrázek 216.
Obrázek 215. Zaměření půdorysu obvodového zdiva
Obrázek 216. Vyznačení zaměřených tvárnic v rozích základů

Založení rohů první řady tvárnic

Jako první založte tvárnici v nejvýše položeném rohu základů.

 • Naneste maltu ve větším množství než je přesná potřeba na roh základů v přibližném tvaru tvárnice
 • Tvárnici uložte na maltu podle vyznačených rysek na hydroizolaci
 • Za stálého měření nivelačním přístrojem sklepávejte tvárnici na požadovanou úroveň|obrázek 217.
 • Tvárnice uložte do vodorovné polohy pomocí vodováhy
 • Konečná výšky malty pod tvárnicí by měla být přibližně 20 mm|obrázek 218.
 • Stejným způsobem založte veškeré tvárnice do rohů základů
 • Přeměřte pásmem rozměry půdorysu podélně a úhlopříčně|obrázek 219.
 • Přeměřte vodováhou každou založenou tvárnici|obrázek 219.
 • Nepřesně založené nebo hnuté tvárnice opatrně doklepejte na přesné rozměry půdorysu

Během následujících stavebních prací musíte vždy počítat se zvednutím celé stavby o vrstvu malty pod první založenou řadou tvárnic. To bude platit zejména při zakládání prvního schodišťového stupně a vylévání finálních podlah v přízemí.

Obrázek 217. Založení rohů první řady tvárnic
Obrázek 218. Založení tvárnice na maltu v rohu základů
Obrázek 219. Přeměření pásmem rozměrů půdorysu podélně a úhlopříčně

Založení tvárnic mezi rohy a uvnitř základů

Dále je potřeba založit pomocné tvárnice přibližně v půlce mezi jednotlivými rohyuvnitř základů v místech nosného zdiva. Po natažení zednického provázku mezi rohy by nebylo možné docílit přesné míry, protože by se provázek kvůli vzdálenostem prověsil. A uprostřed základů by nebylo možné bez pomocných tvárnic založit první řadu tvárnic nosného zdiva.

 • Tvárnice uložte pouze na sucho bez podezdění maltou|obrázek 220.
 • Nivelačním přístrojem zaměřte na tvárnice přesnou výšku vyzděných tvárnic v rozích základů
 • Přesnou výšku první řady tvárnic označte hřebíkem|obrázek 220.
 • Stejným způsobem pokračujte po obvodě a uprostřed základů|obrázek 222.

Celkové založení tvárnicemi nechte na závěr překontrolovat stavebním dozorem!

Obrázek 220. Založení tvárnic mezi rohy základů
Obrázek 221. Založení tvárnic uvnitř základů
Obrázek 222. Založené rohy a pomocné tvárnice první řady