Etapy stavby

3. ETAPA - Komín a svislé nosné konstrukce v přízemí

Instalování hydroizolace na základovou desku

1|Odstranit nečistoty ze základové desky

Před zděním vnitřního nosného a obvodového zdiva se nejprve na základovou desku natírá asfaltový penetrační nátěr a taví hydroizolační asfaltový pás a pokud je potřeba tak s protiradonovou ochranou. Ale z důvodů vysoce pravděpodobného poškození hydroizolace během celé stavby se pásy prozatím taví pouze pod vnitřní nosné a obvodové zdivo a komín. Celková hydroizolace se na veškeré podlahové plochy instaluje až před zhotovením vnitřních systémů - vodovodu, odpadu, topení, elektroinstalace, centrálního vysavače jiných vnitřních systémů.

Odstranění nečistot ze základové desky

Pečlivě zkontrolujte celou plochu základové desky, zda v některých místech nevyčnívá kamenivo nebo hrbolek utvořený z betonové směsi během vylévání. Jakékoli ostré hrbolky odstraňte kladívkem. Před natíráním penetrace nesmí být na desce nečistoty ani prachNa závěr celou základovou desku pečlivě zameťte smetákem.

Připravení tvárnic pro založení rohů stavby

Po natavení asfaltového hydroizolačního pásu Vás čeká první zdění nosného a obvodového zdiva. Stejně jako v základech založíte nejprve veškeré rohy stavby a následně začnete zdít celou první řadu tvárnic. Proto je dobré již v této fázi dopravit a uložit na základy pouze tvárnice, kterými rohy stavby založíte. 

Až po založení rohů stavby teprve dopravíte veškeré tvárnice pro vyzdění celého přízemí. Stavební materiál totiž složíte rovnou na základy, abyste si ušetřili velkou námahu a čas s ručním přemísťováním stavebního materiálu po jeho dovozu a složením na stavební parcelu.

Založení stavby se musí provést zaměřením stavby pomocí nivelačního přístroje a základy musí být prázdné bez jakékoli překážky.

Obrázek 193. Připravení tvárnic pro založení rohů stavby

2|Vyznačit obvodové a nosné zdivo a komín na základovou desku

Jak široké pásy hydroizolace natavit

Jak širokou hydroizolaci natavit záleží na šířce vnitřního a obvodového zdiva a komínu. Ale také na samotné hydroizolaci, která je široká jeden metr. Po natavení a vyzdění tvárnic na pás musí totiž zbýt ještě dostatečný přesah alespoň 100 mm pro napojení dalšího hydroizolačního pásu.

Můžete rovnou natavit celý pás, ale pokud nebudete zdít tvárnicemi širokými více než 400 mm, tak byste zbytečně plýtvali materiálem. Protože přesahující pásy se během stavby na mnoha místech poškodí, a tudíž budete muset v závěru stavby i přes tyto přesahy opět natavit pásy nové. Takže pokud budete zdít tvárnicemi širokými maximálně 400 mm, bude plně dostačující natavit pásy poloviční. Rozříznutý pás na půl má rozměr 500 mm.

Celý hydroizolační pás natavte na desky v případě, že budete zdít s tvárnicemi širšími než 400 mm. Také pokud budete pás tavit přes hrany a na boční strany základů. V obou případech by nezbýval dostatečný přesah pro natavení dalšího pruhu hydroizolace v závěru stavby. 

Jak vyznačit zdivo a komín na základovou desku

Vyznačení zdiva a komínu se provádí kvůli správné orientaci během natírání desky asfaltovou penetrací. 

 • Označte na základovou desku zednickou tužkou umístění obvodového a nosného zdiva a také schodiště, pokud ho budete zdít|obrázek 194.
 • Vyznačení proveďte širší než máte asfaltový hydroizolační pás přibližně o 50 mm
 • Nemusíte veškeré vyznačení přesně rýsovat na desku, ale stačí pouze bodově na několika místech a především ve všech rozích, tak jako je znázorněné na obrázku 194.

K vyznačení budete potřebovat z projektové dokumentace výkres - Půdorys 1. NP|obrázek 193. Na stejném obrázku jsem vyznačil červenou barvou nosné a obvodové zdivo a komín.

Obrázek 194. Půdorys 1. NP|Vyznačení natavení asfaltové hydroizolace (Výkres M. Tošner - Tova)
Obrázek 195. Vyznačení na základovou desku obvodové a nosné zdivo

3|Natřít asfaltovým penetračním nátěrem vyznačená místa na základové desce

Před natavením asfaltového hydroizolačního pásu musíte nejprve vyznačená místa na základové desce natřít asfaltovým penetračním nátěrem, aby pás dokonale k desce přilnul.

Pořiďte a dopravte na stavební parcelu penetrační nátěr a kartáč na dehet nebo malířský válec. 

Natření vyznačených míst 

 • Základová deska před penetrováním musí být čistá a suchá
 • Po malých částech rozlévejte asfaltový penetrační nátěr na vyznačená místa
 • Rozlévaný nátěr roztírejte v jedné vrstvě kartáčem na dehet nebo malířským válcem 
 • Nátěr vtírejte na desku velmi důkladně
 • Natřete také spodní části chrániček a potrubí
 • Pokud nebudete tepelně izolovat boční části základů, tak je také opatřete nátěrem od horní hrany přibližně 150 mm.
Obrázek 196. Natírání základové desky asfaltovým penetračním nátěrem
Obrázek 197. Natření spodních částí chrániček a potrubí
Obrázek 198. Natřená základová deska asfaltovým penetračním nátěrem

3|Natavit asfaltový hydroizolační pás na natřená místa na základové desce

Jaké jsou nejlepší podmínky pro tavení hydroizolace

Během tavení hydroizolačního pásu musí být asfaltový penetrační nátěr již vyschlý a nesmí mrznout, pršet ani foukat silný vítr. Nejvhodnější je slunečné a bezvětrné počasí s teplotami alespoň nad deset stupňů celsia. Na mokrý povrch by hydroizolace velmi špatně nebo vůbec nepřilnula a silný vítr by znemožňoval dostatečně roztavit hydroizolační pás. 

Připravení asfaltového hydroizolačního pásu

 • Spočítejte a pořiďte si potřebné množství hydroizolace a dopravte ji na stavební parcelu
 • Připravte si také stavební izolatérský hořák a plynovou láhev s propan butanem 
 • Rozmotejte celý pás na základovou desku a přeřízněte ho nožem na půl, pokud budete zdít s tvárnicemi širokými maximálně 400 mm a bez přesahů přes základovou desku|obrázek 199.
 • V opačném případě použijte celý hydroizolační pás
 • Pokud budete pásy dělit na půl, tak je vraťte zpět do srolovaného tvaru, protože se většině případů lépe pracuje s pásy ve srolovaném tvaru
 • Během tavení vždy používejte ochranné rukavice
Obrázek 199. Rozpůlení asfaltového hydroizolačního pásu

Jakým způsobem ukládat hydroizolační pás na okraje základové desky

Při počátečním uložení pásu záleží, zda budete na závěr stavby tavit pás také na boční strany základů. V tom případě uložte pás na okraj základů s přesahem minimálně 50 mm, ale počítejte se zmenšením plochy pro zdění. Proto ve většině případů tavení pásů s přesahem používejte celou šíři role hydroizolace bez půlení. V opačném případě uložte pás na základy bez přesahů.

Obrázek 200. Počáteční ukládání hydroizolačního pásu na okraje základové desky

Počáteční tavení hydroizolačního pásu

 • Roli pásu na základové desce nejprve rozviňte přibližně jeden metr hladkou stranou dolu|obrázek 201.
 • Rozvinutý konec pásu přetočte naopak a dostatečně roztavte hořákem
 • Roztavení nesmíte přehnat do té míry, že byste pás naskrz propálili
 • Pás roztavte do mírně rozteklého povrchu, který výborně přilne k povrchu základové desky
 • Roztavený část pásu překlopte zpět a rukama po celé ploše pečlivě přitlačte na základovou desku|obrázek 202.
Obrázek 201. Počáteční tavení hydroizolačního pásu
Obrázek 202. Natavený počátek hydroizolačního pásu na základové desce

Tavení hydroizolačního pásu

Pokračujte v tavení způsobem, že hydroizolaci ponechanou ve srolovaném tvaru po malých částech nahřívejte a potom postupně rozmotávejte a tiskněte na základovou desku|obrázek 203.

Obrázek 203. Tavení hydroizolačního pásu

Napojování hydroizolačních pásů

Napojování veškerých částí hydroizolace musí být provedeno velmi precizně a s přesahy minimálně 100 mm. Provádí se při napojování nového pásu a nebo v rozích stavby. Pro uhlazení roztavených okrajů používejte zednickou lžíci.

 • Roztavte a pečlivě uhlaďte zednickou lžicí ukončení již nataveného pásu|obrázek 205.
 • Pás roztavte také na boční části v délce přesahu 100 mm|obrázek 205.
 • Natavte přes spodní další pás s přesahem 100 mm.
 • Okraje pásu roztavte a uhlaďte zednickou lžicí|obrázek 206.
Obrázek 204. Natavení ukončení hydroizolačního pásu
Obrázek 205. Uhlazené ukončení hydroizolačního pásu
Obrázek 206. Uhlazení spojů hydroizolačních pásů
Obrázek 207. Uhlazené spoje hdydroizolačních pásů

Tavení hydroizolačního pásu přes hrany základů

Pokud budete muset natavit také přesahy hydroizolačních pásů přes hrany a na boční části základů, tak je provedení zobrazeno na obrázku 208. Způsob natavení pásu a roztavení a uhlazení okrajů je stejný.

Obrázek 208. Natavení přesahů pásů přes hrany a na boční části základů

Tavení hydroizolačního pásu okolo chrániček a potrubí

Během tavení hydroizolačních pásů v blízkosti chrániček a potrubí musíte být velmi opatrní. Vůbec nepřibližujte hořák s plamenem k jakémukoli plastovému vývodu ze základové desky. Vývody by mohly od plamene chytnout, nebo se vlivem žáru zdeformovat. Proto s velkou opatrností při práci předejděte složité opravě chrániček a především potrubí.

V případě výměny potrubí byste museli pracně a s velkou opatrností rozbít základovou desku v místě vývodu. Nemusím snad ani zdůrazňovat, jak špatně by se Vám rozbíjel beton vyztužený kari sítěmi a ještě být opatrní, abyste nepoškodili také potrubí pod základovou deskou. 

Tavení hydroizolace v místech vývodů je složitější a pracnější, než na rovné a prázdné ploše základové desky a také může dojít k již zmíněným poškozením chrániček a potrubí. Proto hydroizolační pás přerušte těsně před vývody. V oblasti výskytu chrániček a potrubí natavte pás zkrácený na patřičnou míru. Pás by měl mít takové rozměry, aby přesahy od vývodů byly minimálně 100 mm. 

 • Změřte plochu okolo chrániček nebo potrubí a uřízněte z role potřebný kus pásu|obrázek 209.
 • Počítejte s minimálními přesahy 100 mm.
 • Na zkrácený pás přesně naměřte a vyřízněte otvory pro vývody
 • Celý pás roztavte, opatrně navlékněte na vývody a po celé ploše přimáčkněte k základové desce
 • V rychlosti ještě roztavený pás uhlaďte okolo chrániček a vývodů
 • Pokud roztavený pás rychle tuhne, tak nahřejte zednickou lžíci a dokončete uhlazení okrajů okolo chrániček a potrubí|obrázek 210.
 • V žádném případě již nenahřívejte pás okolo vývodů
 • Na zkráceném pásu roztavte a pečlivě uhlaďte přesahy a boční okraje|obrázek 211. 
Obrázek 209. Naměření a zkrácení hydroizolačního pásu
Obrázek 210. Uhlazení okrajů okolo potrubí zednickou lžicí
Obrázek 211. Natavený hydroizolační pás okolo chrániček, potrubí a hromosvodového drátu
Obrázek 212. Natavená hydroizolace na základové desce