Etapy stavby

1. ETAPA - Zaměřovací a výkopové práce 

Uložení uzemnění bleskosvodu

1|Uložit zemnící pásovinu do základových pásů

Nejprve je potřeba spočítat délku zemnící pásoviny a počet zemnících svorek. A veškerý materiál koupit a dopravit na stavbu.

Výpočet délky zemnící pásoviny a počet zemnících svorek

Podle výkresu: základy z projektové dokumentace si vypočítejte, kolik metrů budete potřebovat zinkované zemnící pásoviny a zemnících svorek. Uložení a napojenípásoviny jsem pro lepší názornost zvýraznil červeně v obrázku 38. Také jsem zvýraznil a popsal místa spojení pásoviny a napojení uzemnění bleskosvodu na zemnící pásovinu. Veškeré napojení zemnící pásoviny se vždy provádí dvěma svorkami.

Obrázek 38. Uložení uzemnění bleskosvodu do základů (výkres TOVA)

Popis obrázku

  1. Spojení zemnící pásoviny svorkami: Spojení dvou pásovin k sobě dvěma svorkami.
  2. Spojení zemnící pásoviny svorkami: Spojení dvou pásovin k sobě dvěma svorkami. (Může být provedeno spojení současně s hromosvodovým drátem).
  3. Uzemnění bleskosvodu: Spojení hromosvodového drátu a zemnící pásoviny dvěma svorkami.
  4. Spojení zemnící pásoviny svorkami: Spojení dvou pásovin k sobě dvěma svorkami. 
  5. Uzemnění bleskosvodu: Spojení hromosvodového drátu a zemnící pásoviny dvěma svorkami. (Může být provedeno současne se spojením dvou zemících pásovin).
  6. Uzemnění rozvaděče: Spojení hromosvodového drátu a zemnící pásoviny dvěma svorkami.

Koupě stavebního materiálu

  • Zemnící zinkovaná pásovina 3 x 30 mm
  • Svorky zemnící SR02
  • Gumoasfalt

Uložení zemnící pásoviny do základů

Pořiďte si a dopravte potřebný materiál na stavební pozemek. Podle projektové dokumentace uložte zemnící pásovinu do základových pásů. Doporučuji začít ukládat pásovinu od místa určeného k napojení zemnící smyčky nebo uzemnění rozvaděče a bleskosvodu. Ušetříte tím jedno spojení a dvě zemnící svorky. Podle obrázku 6.23 jsou to všechny vyznačené body 1. až 7. Postupným rozvijením tedy ukládejte pásovinu nejprve po obvodě základů a uprostřed základových pásů. A poténapojte smyčky, jak je vidět v obrázku 6.23. Smyčkou se rozumí odbočka například do základů garáže nebo smyčka vedoucí středem základů pro vnitřní nosné zdivo. Zemnící pásovinu po uložení zkraťte na potřebnou délku úhlovou bruskou s kotoučem na ocel.

Obrázek 39. Ukládání zemnící pásoviny do základových pásů

Spojování zemnící pásoviny a uzemnění rozvaděče a bleskosvodu

Zemnící pásovinu ukládejte v místech veškerých spojů s minimálními přesahy 500 mm. Protože zemnící svorky musí být vzdáleny od sebe minimálně 400mm. Toto pravidlo platí u spojování dvou zemnících pásovin a také u napojování uzemnění rozvaděče a bleskosvodu

Vše si předem dobře spočítejte

Zemnící pásovinu ukládejte v místech veškerých spojů s minimálními přesahy 500 mm. Protože zemnící svorky musí být vzdáleny od sebe minimálně 400mm. Toto pravidlo platí u spojování dvou zemnících pásovin a také u napojování uzemnění rozvaděče a bleskosvodu

Jsou dva způsoby napojení

Napojení uzemnění rozvaděče a bleskosvodu můžete provést dvěma způsoby. Můžetenapojit, nebo pokud je to možné, pokračovat s vyvedením zemnící pásoviny nad povrch základů pro uzemnění rozvaděče anebo bleskosvodu. V případě této varianty musíte počítat s horší manipulací se zemnící pásovinou. Je totiž velmi pevná a tudížnepoddajná. V druhém případě můžete provést napojení s hromosvodovým drátem Al Mg Si 8mm. Pozdější manipulace s drátem bude totiž o dost jednodušší. Já napojení provedl se zemnící pásovinou. Vzhledem k vedení základy mi připadalo pokračovat s pásovinou jistější. Ale možné jsou obě popsané varianty. Přesvědčit se můžete naobrázku 40. V levém dolním rohu je vyvedená pásovina pro uzemnění bleskosvodu a v levém horním rohu je pásovina pro uzemnění rozvaděče. Vyvedenou pásovinu nebo drát nad povrchem základů ohněte tak, aby nemohlo dojít k úrazu, jak je vidět na obrázku 41

Obrázek 40. Spojování zemnící pásoviny a uzemnění rozvaděče a bleskosvodu
Obrázek 41. Vyvedení zemnící pásoviny pro uzemnění rozvaděče a bleskosvodu

Spojování zemnící pásoviny a bleskosvodového drátu zemnícími svorkami SR 02

Jak jsem již několikrát zmínil, zemnící svorky umístěte od sebe přesně 400 mm. Navlékněte svorky na pásovinu a řádně utáhněte klíčem. Postupně připevněte veškeré zemnící svorky.

Obrázek 42. Spojení zemnící pásoviny svorkami SR 02

2|Natřít zemnící svorky SR 02 gumoasfaltem

Natřete dvěma vrstvami veškeré zemnící svorky pomocí malířského štětce gumoasfaltem. Dejte si záležet, aby gumoasfalt pokryl opravdu celou svorku, šrouby a matice. Nátěr můžete natřít ještě kousek na pásovinu. Zbylý gumoasfalt upotřebíte v další etapě při natírání základové desky.

Obrázek 43. Natření zemnících svorek SR 02 gumoasfaltem