Etapy stavby

1. ETAPA - Zaměřovací a výkopové práce 

Vyznačení výšky betonu v základových pásech

1|Vyznačit výšku betonu v základových pásech

Mně se nejlépe osvědčil způsob vyznačení výšky pomocí žebrové oceli a natažených provázků. Jestli se vám zamlouvá má varianta, tak si nejprve pořiďte žebrovou ocel, kterou dopravte z úsporných důvodů také pro první a druhou etapu stavby současně. Aby vám náhodou nějaký prut nescházel, můžete nechat přivézt pro jistotu o několik kusů více. Pruty stejně budete dále potřebovat také při stavbě základů a na věnec domu. Také nezapomeňte pořídit zednický a vázací provázek.

Obrázek 49. Výpočet umístění první řady tvárnic (výkres TOVA)

Materiál pro vyznačení výšky betonu

  • Ocel žebrová ∅ 12 mm
  • Provázek zednický
  • Provázek vázací

Spočítání přesného počtu žebrové oceli

Přesných rozměrů a kusů žebrové oceli se dopočítáte podle projektové dokumentace a výkresu základy. Ve výkresu je znázorněný jak půdorys, tak řez základů jako je na obrázku 49. Podle řezu základů si určete hloubku vylití betonu. Žebrovou ocel budete zatloukat do dna základových pásů, a proto k tomuto rozměru připočtěte minimálně 200 mm. Dále podle výkresu půdorysu základů spočítejte, kolik budete potřebovat jednotlivých kusů žebrové oceli. Pruty musejí být zatlučeny v každém rohu základů a také v každé spojnici. Vzdálenost mezi jednotlivými pruty by měla být přibližně tři metry, aby nedocházelo k prověšení provázku. Pro lepší názornost jsem jednotlivé pruty vyznačil červenými body a spojnicemi v obrázku 50.

Obrázek 50. Vyznačení roviny betonu v základech (výkres TOVA)

Zatlučení žebrové oceli do základů

Natáhněte zednický provázek pevně na všechny stavební lavičky. Nařežte žebrovou ocel na potřebné rozměry a správný počet úhlovou bruskou. Nezapomeňte nařezat pruty delší alespoň o 200 mm. Postupně zatlučte pruty pevně do dna základových pásů a na stanovená místa. Během zatloukání průběžně kontrolujte správnou vzdálenost mezi provázkem a horní částí prutů. Pruty musí být zatlučeny pevně, aby nedošlo k jejich uvolnění během vylévání základových pásů betonem. Může se stát, že nějaký prut nepůjde zatlouct, protože bude podloží základů velmi tvrdé. V tom případě zkraťte prut na úrovni zednického provázku. Samozřejmě za podmínky, že je prut již pevně zatlučený. Nebo prut umístěte na vhodnější místo.

Natažení provázku na žebrovou ocel

Spojte vázacím provázkem veškeré horní části žebrové oceli|obrázek 51. Provázek musí spojovat každý prut a musí být veden v každém základovém pásu. Nenapínejte ale příliš provázek během natahování na pruty, aby nedošlo k jejich ohnutí. Zkontrolujte po celých základech, zda všude souhlasí stejná vzdálenost mezi zednickým a vázacím provázkem. Pokud v nějakém místě bude rozpětí provázků větší, tak zkontrolujte řádné napnutí provázků, a nebo přidejte ocelové pruty do základových pásů. Bude pravděpodobné, že vzdálenost prutů bude velká a tím pádem provázky prověšené. Až si budete jisti perfektně připravenými pruty a napnutým vázacím provázkem ve stanovené výšce, můžete sundat veškerý zednický provázek ze stavebních laviček. Nyní máte připravené základové pásy k vylití betonem a tím také ukončenou první etapu stavby domu.

Obrázek 51. Vyznačení výšky betonu v základech