Etapy stavby

1. ETAPA - Zaměřovací a výkopové práce 

Bagrování základů

1|Vybagrovat základové pásy

Dohodněte si s firmou na zemní a výkopové práce termín bagrování základů. Po příjezdu bagristy si nejprve ujasněte v jakých místech má provádět výkopové práce a především jak má chápat vyznačení základů vápnem. Zda má bagrovat z vnitřní nebo vnější strany vyznačených základů. Vhodně zvolenou šíři lžíce určí zkušený bagrista. Je důležité, aby šíře výkopů byla s dostatečnými přesahy na každé straně minimálně 50 mm. Další stejně důležitou informaci, kterou bude potřebovat, je do jaké hloubky má výkopy bagrovat. Hlídat správnou hloubku výkopů v průběhu bagrování bude na vás – takže si připravte zednický provázek a svinovací metr. V každém případě mějte po ruce k nahlédnutí projektovou dokumentaci. A nakonec také ukažte bagristovi místo na stavební parcele pro ukládání zeminy z výkopů. Nyní můžete poprvé zabořit lžíci do země.

Obrázek 32. Bagrování základových pásů
Obrázek 33. Vybagrované základové pásy

Určení hloubky základových pásů

Na počátku nebudete mít možnost přesného změření hloubky výkopu, proto bagrista musí krátkou část výkopu nejprve provést odhadem. Po vyhloubení přibližně dvou metrů natáhněte zednický provázek na stavební lavičky a změřte přesnou hloubku výkopu. S největší pravděpodobností se bude zednický provázek během bagrování plést a proto ho vždy po kontrolním měření povolte a dejte stranou. Po dosažení přesné hloubky výkopů za stálého přeměřování můžete zednický provázek odstranit úplně. Nyní už bude stačit průběžně kontrolovat hloubku svinovacím metrem oproti výšce pozemku. Také můžete držet rovinu přikládáním vodováhy na dno výkopů. A samozřejmě nebude od věci občas natáhnout zednický provázek na lavičky a provést přesnou kontrolu hloubky výkopů. Vyhloubit mělčí výkop než vám určil stavební projektant v projektové dokumentaci by bylo nebezpečné. A hlubší výkop by zase zbytečně prodražil cenu základů.

Obrázek 34. Natažení provázku na stavební lavičky
Obrázek 35. Určení hloubky základových pásů

Vyčištění základových pásů

Během bagrování základů bude docházet ke zpětnému padání zeminy zpět do výkopů a také na horní okraje základů. V dalším případě budou také zůstávat viset různé hroudy tvrdé hlíny nebo drny na bocích výkopů. Vaším dalším úkolem tedy bude hráběmi nebo lopatou vracet zeminu zpět do výkopu, aby je bagrista opět lžící nabral a odstranil. Průběžné odklízení zeminy je každopádně dobré provádět ještě během bagrování. Je totiž mnohem lehčí a pohodlnější pouze shodit zeminu zpět do výkopu, aby je mohl bagr ihned znovu nabrat a odstranit. Čistit celé základy až po odjezdu bagristy, by vám vzalo zbytečně více času a sil. Na závěr zkontrolujte zda jsou vyčištěné veškeré základové pásy od zeminy a tím připravené pro vysypání kamenivem.

Obrázek 36. Čištění základových pásů

Koupě a dovoz stavebního materiálu

  • Kačírek 16/22 mm

2|Vyplnit dno základových pásů kačírkem

Je dobré vysypat dno základových pásů kačírkem, aby nebyl beton v přímém kontaktu se spodní vlhkou zeminou. Ušetříte opět mnoho sil a času, když požádáte bagristu, aby vám kačírek do základových pásů rozvezl bagrem a vy ho jen hráběmi nebo lopatou rozhrnuli do roviny. Část kačírku nechte bagristou podat lžící také do střední části základů, kam nemá možnost vjet a taktéž lopatou a hráběmi naházejte kačírek do základových pásů a rozhrňte do roviny. Během ukládání kačírku průběžně kontrolujte hloubku a rovinu základových pásů.

Obrázek 37. Vysypání základových pásů kačírkem