Etapy stavby

1. ETAPA - Zaměřovací a výkopové práce 

Uložení prostupů do základových pásů

1|Připravit prostupy do základových pásů

Systémy vedené prostupy v základových pásech

 • Kanalizační potrubí
 • Obecní vodovodní řád
 • Hlavní přívod elektřiny
 • Tepelné čerpadlo
 • Kabelová televize
 • Telefonní linka
 • Domovní zvonek 
 • Domovní audio/videotelefon
 • Elektrické otevírání branky
 • Osvětlení okolí domu
 • Osvětlení zahrady
 • Venkovní bazén
 • Studna nebo vrt
 • Závlahový systém okolí domu a zahrady
 • Zahradní sprcha

Jaké prostupy použít

Prostupy se dají zhotovit z několika materiálů. Nejběžněji se používá dřevěné bednění, polystyren, nebo plastové odpadní potrubí. Je však zbytečné vymýšlet a zhotovovat složité dřevěné bednění, nebo základové pásy vyplňovat polystyrenem. Stačí zajet do obchodu s instalatérskými potřebami a vše pořídit na jednom místě a celkem levněNejvhodnější variantou je tudíž plastové odpadní potrubí (oranžové) KG.

Prostupy a příslušenství

 • Fólie
 • Lepicí páska PVC
 • Provázek vázací
 • Plastové odpadní potrubí (oranžové) KG ∅110 x 1000 mm
 • Plastové odpadní potrubí (oranžové) KG ∅250 x 1000 mm
 • Ocel žebrová ∅12 mm

Délka prostupů

Nejprve je důležité určit vhodnou délku a průměr plastového odpadního potrubí KG a samozřejmě správný počet prostupů. Poté si pořiďte a dopravte veškerý materiál na stavbu.

Běžně se bagrují základové pásy pro rodinný dům o šířce do 500 mm. Počítejte však s tím, že lžíce bagru vždy vyhloubí základové pásy o několik centimetrů širší. Dále je také potřeba připočítat u každého prostupu přesah na každé straně pro zapuštění do boků základových pásů alespoň 100 mm. Vhodná délka každého prostupu bude tedy 1000 mm. Samozřejmě můžete každý prostup podle potřeby zkrátit na požadovanou délku.

Jakou velikost průměru prostupů

Vhodný průměr prostupu pro každý systém vedený základy je 110 mm. Je to dostačující velikost pro bezproblémové protáhnutí hadice obecního vodovodního řádu, studny nebo venkovního bazénu. A také pro vedení chráničky s několika elektrickými kabely současně. Pouze v jednom případě je nutné uložit prostup velkého průměru - a to pro kanalizační přípojku. Ta musí být větší, protože samotná kanalizační trubka má průměr 150 mm. Kanalizační trubka musí mít v prostupu možnost manipulace pro uložení pod sklonem 8°.

Uzavření prostupů

Před uložením prostupů do základových pásů je nejprve potřeba veškeré otvory uzavřít. Nesmí totiž dojít během vylévání základových pásů k vniknutí betonu do prostupů. Každý otvor tedy uzavřete překrytím několika vrstvami fólie a zafixujte lepenkou nebo provázkem|obrázek 44.

Obrázek 44. Uzavření prostupů

2|Uložit prostupy do základových pásů

V projektové dokumentaci je vyznačeno přesné umístění prostupů pro kabel hlavního přívodu elektřiny, kanalizační přípojky a vodovodního řádu. Dále ale musíte zjistit výkopem přesné umístění a hlavně hloubku kanalizační přípojky a vodovodního řádu.

Přípojka kanalizačního potrubí

Zajistěte si bagr a proveďte výkop za účelem nalezení kanalizační přípojky. Po nalezení změřte hloubku uložené přípojky a podle této míry se striktně řiďte při ukládání prostupu do základových pásů pro kanalizační přípojku. Kanalizační potrubí vedoucí z domu do obecní kanalizace musí mít minimální sklon . Jak již bylo řečeno, při ukládání prostupu pro kanalizační potrubí je potřeba také hlídat projektovou dokumentaci. Prostup umístěte výše než je přípojka obecní kanalizace. Průchody je potřeba zapustit do bočních stran základových pásů. Pomocí krumpáče a rýče vyhlubte v bocích dvě souběžné rýhy do určené hloubky a vsuňte příslušný průchod.

Přípojka vodovodního potrubí

Současně si také ověřte výkopem přesné umístění vodovodní přípojky. Uložení vodovodní přípojky musí být v nezámrzné hloubce. Nezámrzná hloubka je v každé lokalitě jiná a také záleží na podloží. Proto se udává hloubka v rozpětí mezi 800 až 1200mm. Uložte prostup do základových pásů a do správně určené nezámrzné hloubky. Do stejné hloubky uložte také průchod pro vedení vodovodní přípojky ze studny nebo vrtu, závlahového systému okolí domu a zahrady, zahradní sprchy a venkovního bazénu. Postup uložení průchodu je stejný. Každý průchod, kterým vede vodovodní potrubí musí být v nezámrzné hloubce.

Obrázek 45. Zjištění kanalizační a vodovodní přípojky

Přípojka hlavního přívodu elektřiny a ostatních kabelů

Veškeré ostatní vedení již není ničím podmíněno. Průchody pro elektrické kabely a ostatní uložte do základových pásů tak, aby byly zalité betonem. Postup uložení průchodů je taktéž stejný.

Obrázek 46. Uložení prostupů do základových pásů

Zajištění průchodů v základových pásech

Veškeré průchody bude nyní potřeba zajistit proti pohybu během vylévání základových pásů betonem. Nejlépe se mi osvědčilo průchody zajistit pomocí žebrové oceli (roxorů). Pokud také zvolíte tuhle možnost, pořiďte si a dopravte na stavbu několik prutů žebrové oceli ∅12 mm. Postupně změřte míru ode dna k horní části veškerých průchodů. Musíte počítat s ohnutím prutů a hlavně také přidat dvakrát minimálně 300 mm. Když totiž prut ohnete kolem průchodu, musíte počítat s dostatečnou rezervou pro zatlučení do dna základového pásu. Zkraťte žebrovou ocel úhlovou bruskou na potřebné rozměry. Pruty ohněte přesně v půlce okolo příslušného průchodu a řádně zatlučte do dna základových pásů. Mezi pruty a průchody by neměla být žádná vůle. Průchody musí být pevně zafixovány. Pokud si nebudete jisti, raději pojistěte zafixování průchodů více pruty, nebo ještě zatěžkejte kameny. Tak jako tak mějte dostatečný počet těžkých kamenů pro jistotu připravených pro rychlé zareagování v případě náhlého uvolnění některého z ocelových prutů.

Obrázek 47. Zajištění průchodů v základových pásech

Označení průchodů nad povrchem základů

Je pravděpodobné, že po vylití základových pásů betonem nepoznáte přesné umístění průchodů. Proto označte místa uložení průchodů zatlučením kolíků v jejich těsné blízkosti. Můžete použít dřevěné kolíky, kterými vám označila geodetická firma stavbu do terénu. Na kolíky dejte během vylévání základů pozor, aby nedošlo k jejich nechtěnému odstranění. Během stavby se vám naskytne více možností recyklace stavebního materiálu a proto hned vše nevyhazujte.

Obrázek 48. Označení průchodů nad povrchem základů