Etapy stavby

5. ETAPA - Komín a svislé nosné konstrukce v patře