Etapy stavby

9. ETAPA - Systém odpadu, vodovodu, topení, plynu a centrálního vysavače

Zhotovení systému odvětrání garáže a spíže

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro zhotovení systému odvětrání garáže a spíže. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně vypsané v záložce:

Pro přesné určení zhotovení odvětrání garáže a spíže budete potřebovat z projektové dokumentace výkres:

 • Půdorys 1. NP|obrázek 1118.
 • Půdorys 2. NP|obrázek 1119.
 • Svislý řez A-A|obrázek 1120.
Obrázek 1118. Půdorys 1. NP Zhotovení systému odvětrání garáže a spíže (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1119. Půdorys 2. NP Zhotovení systému odvětrání garáže a spíže (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1120. Svislý řez A-A Zhotovení systému odvětrání garáže a spíže (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Určení množství PVC potrubí 

Spočítejte a určete přesnou délku veškerého odvětrání garážespíže. Délku jednotlivého PVC potrubí určíte podle tloušťky patřičného zdiva. Připočtěte k rozměrům každého PVC potrubí tloušťku vnitřní a vnější omítky. Dále také připočtěte tloušťku případné tepelné izolace na vnějším zdivu garáže a domu. 

Montážní pěny budete potřebovat jen minimální množství. Popřípadě použijte zbylou z předchozích stavebních etap a kroků.

 • Množství PVC potrubí
 • Množství montážní pěny

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Pořiďte u vybraného prodejce a dopravte na stavbu potřebný stavební materiál pro zhotovení systému odvětrání garáže a spíže.

Veškerý stavební materiálpříslušenství najdete rozepsané v záložce a příslušném stavebním kroku:

STAVEBNÍ PLÁN - 9.ETAPA - Systém odpadu, vodovodu, topení, plynu, a centrálního vysavače - Stavební materiál.

4|Vyvrtat a vysekat otvory ve zdivu

Jak určit přesnou délku odpadního PVC potrubí

Nejprve si připravte veškeré odpadní PVC potrubí zkrácené na potřebné délky|obrázek 1121. Správnou délku každého odpadního PVC potrubí určíte sečtením tloušťky zdiva s případnou budoucí tepelnou izolací a také vnitřnívnější omítkou. Tloušťka tenkovrstvé omítky bývá přibližně 5 mm. Odpadní PVC potrubí následně nejpřesněji zkrátíte na pokosové ruční pile.

Obrázek 1121. Zkrácené odpadní PVC potrubí

Jak správně zaměřit a vyznačit na zdivo umístění otvoru pro odvětrání garáže a spíže

Podle projektové dokumentace zaměřte a vyznačte zednickou tužkou na zdivo umístění otvorů pro odvětrání garáže a spíže v hornídolní části zdiva. Odvětrání v garáži nebo spíži se zhotovuje vždy v horní a dolní části zdiva kvůli řádné cirkulaci vzduchu. V garáži musíte zhotovit odvětrávací otvory ještě navíc v protilehlém zdivu. Pokud odvětrání garáže a spíže nemáte v projektové dokumentaci zakreslené, tak se musíte během jejich zaměřování řídit podle několika kritérií.

Během zaměřování otvorů ve spodní části zdiva musíte počítat se všemi dalšími vrstvami stavebního materiálu v podlahách. Tedy při zaměřování umístění otvorů ve spíži připočítejte natavenou hydroizolaci, tepelnou izolacibetonový potěr a podlahovou krytinu. To samé platí v garáži ( kromě tepelné izolace). Pokud byste umístili odvětrání moc nízko nad základovou desku, mohlo by se vám stát, že během zhotovení finálních podlah zakryjete část nebo celé odvětrání spíže nebo garáže. Dále také musíte počítat s výškou obkladového soklu nebo podlahových lišt. Podle projektové dokumentace vyznačte výšku čisté podlahy a od této míry naměřte a vyznačte výšku umístění odvětrání garáže a spíže. Ve spodní části zdiva zhotovte odvětrání co nejníže je to možné. Mezi odvětráním a budoucím soklem nebo podlahovou lištou nechte mezeru minimálně 50 mm.

V horní části zdiva zaměřte odvětrávací otvor od stropu také minimálně 50 mm. V případě, že máte spíž nebo garáž v horní části zakončenou střechou, musíte také počítat s veškerým materiálem o který bude strop snížen. Počítejte tedy se snížením stropu o tepelnou izolacisádrokarton. V tomto případě nejprve vyznačte na zdivo podle projektové dokumentace přesné umístění stropu a od této míry vyznačte odvětrávací otvor také minimálně 50 mm.

Zaměřte a vyznačte na zdivo umístění otvoru pro odvětrání garáže a spíže

Zaměřtevyznačte podle projektové dokumentace nebo podle vlastních propočtů výšku umístění odvětrání garáže a spíže|obrázek 1122. Po zaměření a vyznačení přesného umístění otvorů pro odvětrání garáže a spíže přiložte na zdivo a obkreslete odpadní PVC potrubí|obrázek 1122 a 1124.

Jak vyřezat a vysekat otvory ve zdivu pro systém odvětrání garáže a spíže

Jaké použijete nářadí záleží na materiálu obvodového zdiva. Můžete použít: vrtačku s dlouhým vrtákem, kladivo se sekáčem nebo bourací kladivo. V případě pórobetonových tvárnic (Ytong), můžete také otvory ve zdivu vykroužit pomocí hliníkového unašeče s diamantovou korunkou (výkružníkem do betonu pro elektrické krabice)

Otvory ve zdivu zhotovte přibližně o deset milimetrů větší, než je průměr odpadního PVC potrubí. Taktéž jako v předchozích stavebních krocích nevysekávejte otvory větší, abyste zbytečně nezmenšovali tloušťku zdiva. A také kvůli menší spotřebě montážní pěny, kterou použijete na závěr pro vyplnění okolí odpadního PVC potrubí. Správný rozměr otvoru ve zdivu kontrolujte metrem nebo průběžným vkládáním odpadního PVC potrubí.

Pomocí vrtačky s dostatečně dlouhým vrtákem vrtejte otvory skrz zdivo podél celé obkreslené kružnice. Během vrtání otvorů musíte držet vrták přesně kolmo na zdivo, abyste nezhotovili otvor pro odvětrání ve zdivu nakřivo. Takto obvrtaný otvor pokud možno vyrašte palicí nebo kladivem. Následně pomocí sekáče a kladiva dočistěte celý otvor ve zdivu. Otvor se snažte vysekat pokud možno co nejpřesněji. Nevysekávejte otvor zbytečně větší než je potřeba. Během sekání pro kontrolu vkládejte odpadní PVC potrubí do vysekávaného otvoru.

Vysekané otvory ve zdivu očistěte smetákem od nečistot a prachu. Před instalováním odpadního PVC potrubí a vyplněním montážní pěnou musí být otvory suché a čisté

Vyvrtejte a vysekejte otvory ve zdivu pro odvětrání garáže a spíže

 • Zaměřte a vyznačte zednickou tužkou umístění odvětrání garáže a spíže|obrázek 1122.
 • Přiložte na zdivo a obkreslete zednickou tužkou odpadní PVC potrubí|obrázek 1123 a 1124.
 • Vyvrtejte otvory po celé obkreslené kružnici skrz zdivo|obrázek 1125.
 • Vyrašte obvrtaný otvor pro odvětrání palicí nebo kladivem|obrázek 1126.
 • Upravte otvor sekáčem pro vsunutí odpadního PVC potrubí|obrázek 1127.
 • Očistěte otvory ve zdivu smetákem od prachu a nečistot|obrázek 1128.
Obrázek 1122. Zaměření a vyznačení výškové umístění odvětrání garáže a spíže
Obrázek 1123. Obkreslení odpadního PVC potrubí na zdivo pro odvětrání garáže a spíže
Obrázek 1124. Vyznačený otvor na zdivu pro odvětrání garáže a spíže
Obrázek 1125. Vyvrtané otvory po celém obvodu kružnice skrz zeď
Obrázek 1126. Vyražení obvrtaného otvoru pro odvětrání palicí
Obrázek 1127. Upravení otvoru sekáčem pro vsunutí odpadního PVC potrubí
Obrázek 1128. Očištění otvoru ve zdivu smetákem od prachu a nečistot

5|Instalovat odpadní PVC potrubí do otvoru

Jak instalovat odpadní PVC potrubí do připravených otvorů ve zdivu

Připravené zkrácené odpadní potrubí vsuňte do otvoru ve zdivu. Ne však zároveň se zdivem, ale s přesahem pro omítku přibližně 5 mm.|obrázek 1129. Zkontrolujte přesné usazení do roviny vodováhou|obrázek 1130. Případnou nerovnost napravte pomocí klínků nebo menšími kousky tvárniccihel. Odpadní PVC potrubí musí být v otvoru pevně zafixované, aby při tvrdnutí montážní pěny nedošlo k jeho vychýlení neb posunutí.

Jakým způsobem zakončit odpadní PVC potrubí v garáži a spíži

Odvětrání garáže nebo spíže v závěru stavby zakryjete z vnitřní i vnější části větrací mřížkou. Prozatím ale odvětrání nechte odkryté, aby nedošlo během dalších stavebních prací k poškození křehkých větracích mřížek.

Instalování odpadního PVC potrubí do odvětrání garáže a spíže

 • Vsuňte odpadní PVC potrubí do otvoru ve zdivu|obrázek 1129.
 • Dodržte přesah pro omítku 5 mm.|obrázek 1129.
 • Zkontrolujte rovinu uložení odpadního PVC potrubí vodováhou|obrázek 1130.
 • Vypodložte a zafixujte odpadní PVC potrubí kousky tvárnic nebo cihel
Obrázek 1129. Vsunutí odpadního PVC potrubí do otvoru ve zdivu s přesahem 5 mm.
Obrázek 1130. Zkontrolování roviny uložení odpadního PVC potrubí vodováhou

6|Vyplnit prostor kolem odpadního PVC potrubí montážní pěnou

Vyplnění otvoru ve zdivu okolo PVC potrubí montážní pěnou

Po instalování a zafixování odpadního PVC potrubí do otvorů pro odvětrání garáže a spíže očistěte oba konce od prachu smetákem|obrázek 1131. Následně vyplňte volný prostor v otvorech kolem odpadního PVC potrubí montážní pěnou|obrázek 1132 a 1133. Po řádném vytvrdnutí odřízněte montážní pěnu zároveň se zdivem|obrázek 1134 a 1135. Na závěr očistěte případné znečištění odpadního PVC potrubí od montážní pěny|obrázek 1135.

Obrázek 1131. Očištění odpadního PVC potrubí od prachu smetákem
Obrázek 1132. Vyplnění prostoru kolem odpadního PVC potrubí montážní pěnou
Obrázek 1133. Vyplnění prostoru kolem odpadního PVC potrubí ve spíži montážní pěnou
Obrázek 1134. Odříznutí montážní pěny zároveň se zdivem
Obrázek 1135. Odříznutá montážní pěna zároveň se zdivem a očištěné odpadní PVC potrubí

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Na závěr nechte zhotovení systému odvětrání garáže a spíže zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenstv

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa v domě nebo do stavební buňky.