Stavební plán

2. ETAPA - Základy domu

Kroky

Betonování základových pásů

 • Spočítat přesné množství betonové směsi
 • Vylít základové pásy betonovou směsí

Zdění základů domu (první část)

 • Spočítat a objednat stavební materiál
 • Dovézt a rozmístit stavební materiál
 • Natáhnout provázky na stavební lavičky
 • Založit rohy základů a vyzdít první řadu tvárnic

Zhotovení vodovodního systému

 • Vybagrovat jámu a výkopy
 • Uložit vodoměrnou šachtu s potrubím a napojit na vodovodní řád
 • Zakrýt šachtu a potrubí tříděným pískem, výstražnou fólií a zeminou

Zhotovení kanalizačního systému

 • Vybagrovat výkop
 • Uložit revizní šachtu a potrubí a napojit na kanalizační přípojku
 • Zakrýt revizní šachtu a potrubí tříděným pískem, výstražnou fólií a zeminou

Zhotovení plynovodního systému

 • Vybagrovat výkop
 • Uložit potrubí do výkopu
 • Zakrýt potrubí tříděným pískem, výstražnou fólií a zeminou

Zhotovení hlavní přípojky elektroinstalačního systému, kabelové televize a telefonu

 • Vybagrovat výkopy
 • Uložit chráničky s kabely do výkopu
 • Zakryt chráničky tříděným pískem, výstražnou fólií a zeminou

Zhotovení elektroinstalačního systému pro zvonek, elektrické otevírání branky, domovní audio/videotelefon a elektrické otevírání brány

 • Vybagrovat výkopy
 • Uložit chráničky s kabely do výkopu
 • Zakryt chráničky tříděným pískem, výstražnou fólií a zeminou

                                                               

Zhotovení elektroinstalačního systému pro osvětlení okolí domu a zahrady

 • Vybagrovat výkop
 • Uložit chráničku s kabelem do výkopu
 • Zakryt chráničku tříděným pískem

Zhotovení vodovodního a elektroinstalačního systému pro studnu

 • Vybagrovat výkop
 • Uložit potrubí do výkopu
 • Uložit chráničku s kabely do výkopu
 • Zakrýt potrubí tříděným pískem, výstražnou fólií a zeminou
 • Zakryt chráničku tříděným pískem, výstražnou fólií a zeminou

Zhotovení vodovodního a elektroinstalačního systému pro závlahový systém okolí domu a zahrady

 • Vybagrovat výkop
 • Uložit potrubí do výkopu
 • Zakrýt potrubí tříděným pískem, výstražnou fólií a zeminou

Zhotovení vodovodního a elektroinstalačního systému venkovního bazénu

 • Vybagrovat výkop
 • Uložit potrubí do výkopu
 • Uložit korugovanou kabelovou chráničku s kabely do výkopu
 • Zakrýt potrubí tříděným pískem
 • Zakryt chráničku tříděným pískem

Zdění základů domu (druhá část)

 • Dokončit uzemnění rozvaděče a bleskosvodu
 • Vyztužit tvárnice žebrovou ocelí 
 • Vyskládat základy tvárnicemi
 • Zhotovit šalování základů
 • Protáhnout veškeré systémy tvárnicemi
 • Vylít tvárnice betonem
 • Zakrýt veškeré systémy tříděným pískem
 • Vyplnit obsah základů kamenivem

Betonování základové desky

 • Uložit kari sítě do základů
 • Vylít základovou desku betonovou směsí

Průběžné uklízení stavby

 • Uklidit stavební místo
 • Vytřídit odpad do pytlů na tříděný odpad
 • Odklidit stavební suť na místo určeném na stavební parcele