Stavební plán

2. ETAPA - Základy domu

Materiál

Stálý materiál

 • Voda

Krycí materiál

 • Kačírek 16/22mm

Základové pásy

 • Betonová směs do základových pásů tř. B15 (C12/15)
 • Fólie
 • Lepicí páska PVC
 • Provázek vázací
 • Plastové odpadní potrubí (oranžové) KG ∅110x1000mm
 • Plastové odpadní potrubí (oranžové) KG ∅250x1000mm
 • Ocel žebrová ∅12mm

Prostupy do základových pásů

Zaměření a označení roviny v základových pásech

 • Ocel žebrová ∅12mm
 • Provázek zednický
 • Provázek vázací

Zděné základy

 • Písek tříděný 
 • Cement
 • Tvárnice (Velké s výřezy pro žebrovou ocel)
 • Tvárnice (Malé)
 • Kačírek 16/22mm|štěrk 8/16 mm
 • Ocel žebrová ∅12mm
 • Drát vázací pozinkovaný 1,8mm
 • Montážní pěna

Vodovodní systém

 • Šachta vodoměrná kruhová 900/1200mm
 • Kohout kulový
 • Výstražná fólie POZOR VODA
 • Polyetylénové potrubí PEMD 32x3,0mm PN 12,5mm

Kanalizační systém

 • Plastové odpadní potrubí (oranžové) KG ∅150mm
 • Plastové odpadní koleno KG ∅150mm
 • Plastová odpadní odbočka KG ∅150x150x45o
 • Kanalizační zátka KG ∅150mm
 • Mazadlo pro HT/KG
 • Revizní šachta WAVIN ∅4150mm
 • Poklop litinový s teleskopem
 • Manžeta redukční

Plynový systém

 • Polyetylénové potrubí PEHD 32x3,0mm PN4 PN80
 • Červený zemní pásek
 • Stahovací elektrikářské pásky
 • Výstražná fólie POZOR PLYN

Elektroinstalační systém

 • Výstražná fólie POZOR ELEKTŘINA
 • Korugovaná kabelová chránička ∅50mm
 • Elektrické kabely 
 • Datové kabely 

Základy domu

 • Kačírek 60/120 mm
 • Kačírek 16/22 mm|štěrk 8/16 mm
 • Kari sítě 150x150x6 mm
 • Distančníky pod kari sítě tl. 70mm
 • Betonová směs do základové desky tř. B15 (C12/15)
 • Ocel žebrová ∅12mm