Stavební plán

1. ETAPA - Zaměřovací a výkopové práce 

Materiál

Vytyčení stavby

 • Stavební lavičky
 • Vruty do dřeva 6x80mm
 • Písek
 • Vápno

Podloží základových pásů

 • Kačírek 16/22mm

Uzemnění stavby

 • Gumoasfalt
 • Zemnící zinkovaná pásovina k uzemnění hromosvodu 3x30mm
 • Svorky zemnící SR02
 • Hromosvodový drát AlMg Si 8mm

Prostupy do základových pásů

 • Fólie
 • Lepicí páska PVC
 • Provázek vázací
 • Plastové odpadní potrubí (oranžové) KG ∅110x1000mm
 • Plastové odpadní potrubí (oranžové) KG ∅250x1000mm
 • Ocel žebrová ∅12mm

Zaměření a označení roviny v základových pásech

 • Ocel žebrová ∅12mm
 • Provázek zednický
 • Provázek vázací