Etapy stavby

12. ETAPA - Finální betonové podlahy v přízemí a patře

Instalování tepelné izolace a betonování finálních podlah v celém domě a garáži

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro instalování tepelné izolace a betonování finálních podlah. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně vypsané v záložce:

Pro přibližné určení potřebného stavebního materiálu pro instalování tepelné izolacebetonování finálních podlah budete potřebovat ze stavebního projektu výkresy:

 • Půdorys 1.NP |obrázek 1250.
 • Půdorys 2.NP |obrázek 1251.
 • Svislý řez A-A |obrázek 1252.
Obrázek 1250. Půdorys 1. NP Instalování tepelné izolace a betonování finálních podlah v celém domě a garáži (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1251. Půdorys 2. NP Instalování tepelné izolace a betonování finálních podlah v celém domě a garáži (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1252. Svislý řez A-A Instalování tepelné izolace a betonování finálních podlah v celém domě a garáži (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Spočítání tepelné izolace do podlah v celém domě

Pro instalování tepelné izolace na základovou desku budete potřebovat podlahový polystyren a do podlah v podkroví nebo patrech kročejovou minerální vatu. Na veškerou tepelnou izolaci v domě budete potřebovat PE fólii a do veškerých místností a garáže dilatační okrajový pás. Pod vchodovéterasové dveře je vhodné instalovat polystyren extrudovaný

 • Půdorys 1.NP |obrázek 1250.
 • Půdorys 2.NP |obrázek 1251.
 • Svislý řez A-A |obrázek 1252.

Veškerý stavební materiál a příslušenství najdete rozepsaný v záložce a příslušném stavebním kroku:

Spočítání betonové směsi do podlah v celém domě a garáži

Betonování finálních podlah můžete provést dvěma způsoby. Podlahy si můžete vybetonovat ručním způsobem svépomocí, nebo si nechat zhotovit lité betonové podlahy. Pokud si necháte vylít podlahy stavební firmou, tak si s dostatečným předstihem dohodněte přesný termín lití podlah. Také se dohodněte se stavební firmou, jakým přesně způsobem budete muset připravit izolaci pomocí PE fólie nad tepelnou izolací v podlahách. 

Pro betonování finálních podlah svépomocí budete potřebovat cementtříděný písekSpočítání potřebného množství stavebního materiálu proveďte také podle stavebního projektu a výkresů:

 • Půdorys 1.NP |obrázek 1250.
 • Půdorys 2.NP |obrázek 1251.
 • Svislý řez A-A |obrázek 1252.

Veškerý stavební materiál a příslušenství najdete rozepsaný v záložce a příslušném stavebním kroku:

Jak spočítat množství tepelné izolace a doplňků do veškerých podlah v domě

Potřebný počet metrů čtverečních podlahového polystyrenu propočítejte podle projektové dokumentace a výkresu: Půdorys 1.NP|obrázek 1250. Celkovou plochu prvního nadzemního podlaží máte také ale již spočítanou z předešlých etap a stavebních kroků. Podle výsledných metrů pořiďte správný počet balení tepelné izolace do všech nadzemních podlaží. Tloušťku tepelné izolace ale rozdělte na dvě stejné tloušťky podlahového polystyrenu. Tepelná izolace se totiž pokládá do podlah ve dvou vrstvách, aby byly spáry mezi jednotlivými spodními deskami překryté horní vrstvou dalších desek polystyrenu. 

Potřebný počet metrů čtverečních kročejové minerální vaty propočítejte podle projektové dokumentace a výkresu: Půdorys 2.NP|obrázek 1251. Také v tomto případě platí stejné pravidlo jako v prvním nadzemním podlaží. Tloušťku tepelné izolace tedy také rozdělte do dvou stejně silných vrstev. 

Jak spočítat množství PE fólie

Podle stejně určených metrů čtverečních také pořiďte potřebné množství PE fólie na celkové překrytí tepelné izolace v podlahách. Při zaměřování celkové plochy pro určení správného množství PE fólii, počítejte také se vzájemnými přesahy jednotlivých průhu fólie minimálně 100 mm

Jak spočítat množství dilatačního okrajového pásu

Potřebný počet běžných metrů dilatačního pásu propočítejte podle projektové dokumentace a výkresu: Půdorys 1.NP|obrázek 1250 a Půdorys 2.NP|obrázek 1251. Potřebný počet běžných metrů dilatačního pásu je jednoduše součet obvodů veškerých místností v domě a garáži

Jak spočítat množství betonové směsi do veškerých podlah v domě a garáži

Propočítejte také správné množství betonové směsi do finálních podlah v celém domě a garáži pdle projektové dokumentace a výkresůPůdorys 1.NP |obrázek 1250, Půdorys 2.NP |obrázek 1251, Svislý řez A-A |obrázek 1252.

Výpočet objemu betonové směsi v každé místnosti určíte pomocí jednoduchého vzorce: V = a.b.c. Vynásobte délku krát šířku krát hloubku a vyjde vám objem betonové směsi v metrech kubických. Tímto způsobem spočítejte potřebný objem betonové směsi do každé místnostigaráže a jednotlivé výsledky vám po sečtení dají celkový objem betonové směsi do celého domugaráže

Jak spočítat množství extrudovaného polystyrenu pod vchodové a terasové dveře

Potřebný počettloušťku extrudovaného polystyrenu propočítejte podle přesného měření každého prostoru pod vchodovými nebo terasovými dveřmi. Vložený extrudovaný polystyrenu v tomto případě může být jen v jedné vrstvě

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Pořiďte a dopravte na stavbu potřebný stavební materiál pro instalování tepelné izolace na základovou desku v celém domě a garáži. Dále stavební materiál pro betonování finálních podlah v celém domě a garáži. Po dovozu veškerý stavební materiál uložte do stavební buňky. Dům musí být před betonováním finálních podlah kompletně prázdný

 • Minerální izolace kročejová
 • Polystyren podlahový EPS100Z
 • Polystyren extrudovaný
 • Dilatační okrajový pás
 • PE Fólie

Jaké další příslušenství budete potřebovat

Připravte si předem dostatečné množství prken. Prkna budete používat po vybetonování každé místnosti, jako dočasnou hráz v prostoru vnitřních dveří, na schodišti a v prostoru garážových vrat.

4|Instalovat dilatační okrajový pás do celého domu a garáže

Instalovat dilatační okrajový pás po obvodu každé místnosti a garáže

Instalování dilatačního okrajového pásu po obvodě místností je velmi jednoduché. Dilatační okrajový pás jednoduše rozvinete po obvodě každé místnosti a garáže. Aby ale řádně držel, tak budete muset dilatační pás připevnit ke zdivu oboustrannou lepící páskou. Připevňujte dilatační pás ke zdivu oboustrannou lepící páskou přibližně po dvou metrech|obrázek 1253. Dilatační okrajový pás natáhněte také do prostoru každých vnitřních dveří. Během betonování tento volný prostor ve dveřích přehradíte prknem zkráceným na potřebný rozměr.

 • Natáhněte po obvodě každé místnosti dilatační okrajový pás|obrázek 1253.
 • Připevněte dilatační okrajový pás ke zdivu oboustrannou lepící páskou|obrázek 1253.
 • Natáhněte dilatační okrajový pás také do prostorů vnitřních dveří
Obrázek 1253. Natažení dilatačního okrajového pásu po obvodě místnosti

5|Instalovat tepelnou izolaci do celého domu

Jak instalovat tepelnou izolaci do podlah v celém domě

Položení veškeré tepelné izolace do podlah a zakrytí PE fólií v celém domě najednou se provádí v případě vylití finálních podlah firmou. V případě betonování finálních podlah ručně míchaným betonem není vhodné položit tepelnou izolaci do celého domu naráz. Během přivážení těžkých stavebních koleček s betonovou směsí byste totiž poničili poleženou tepelnou izolaci na chodbáchpřízemípatře. Proto v případě patrového nebo podkrovního domu položte tepelnou izolaci prozatím do kažého pokojechodbu nechte volnou. Taktéž položte tepelnou izolaci v přízemí pouze do každého pokojechodbu nechte volnou. Tak se budete moct pohybovat po chodbách v přízemípatřetěžkými stavebními kolečky bez toho, abyste poškodili položenou tepelnou izolaci.  

Instalování kročejové minerální vaty na podlahy v podkroví nebo patře

Před pokládáním tepelné izolace musí být veškeré podlahy čistésuché. Celý dům popřípadě ještě jednou řádně zameťte. Tepelnou izolaci začněte pokládat nejprve v podkrovípatrech domu. V každé místnosti postupujtepokládání tepelné izolace od protilehlého zdiva směrem ke dveřím. Tepelnou izolaci pokládejte ve dvou vrstvách, pokud ji máte silnější více než 40 mm. Kročejovou minerální vatu zkracujte na požadované rozměry odlamovacím nožem. Pro vyznačování rovinúhlů používejte velkou vodováhu a velký stavební úhelník.

Nejdříve položte první a přes ni druhou vrstvu izolačních desek. Horní druhou vrstvou pokládejte tak, abyste řádně překryli spáry spodních izolačních desek. Tepelnou izolaci pokládejte na podlahu těsně na sebe a zdivo bez sebemenších vzájemných spár|obrázek 1254. Během pokládání vyřezávejte tepelnou izolaci těsně kolem veškerých vnitřních systému vedených na podlaze|obrázek 1255. Pokládání desek zakončete zároveňvnitřními dveřmi|obrázek 1256.

Instalování kročejové minerální vaty na podlahy

 • Zameťte řádně veškeré podlahy v podkroví nebo patře
 • Položte první vrstvu desek kročejové minerální vaty
 • Položte druhou vrstvu desek kročejové minerální vaty
 • Položte druhou vrstvu tak, abyste řádně překryli spáry spodních desek kročejové minerální vaty
 • Položte desky kročejové minerální vaty na podlahu těsně na sebe a zdivo bez sebemenších vzájemných spár|obrázek 1254.
 • Vyřežte desky kročejové minerální vaty těsně kolem veškerých vnitřních systému vedených na podlaze|obrázek 1255.
 • Zakončete pokládání desek kročejové minerální vaty zároveň s vnitřními dveřmi|obrázek 1256.
Obrázek 1254. Pokládání kročejové minerální vaty na podlahu v podkroví
Obrázek 1255. Pokládání kročejové minerální vaty na podlahu v podkroví kolem vnitřních systémů vedených na podlaze
Obrázek 1256. Položení kročejové minerální vaty na podlahu zároveň s vnitřními dveřmi

Instalování PE fólie na položenou kročejovou minerální vatu