Etapy stavby

12. ETAPA - Finální betonové podlahy v přízemí a patře

Instalování hydroizolace na základovou desku a dokončení vnitřních systémů

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro natavení hydroizolačního asfaltového pásu na základovou deskupřízemí domu a garáži. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně vypsané v záložce:

Stavební izolatérský hořákplynovou láhev s propan butanem byste měli mít již z třetí etapy - Instalování hydroizolace na základovou desku a osmé etapy - Instalování hydroizolace na základovou desku v přízemí. V případě již prázdné láhve zajistěte její výměnu za plnou. Smeták pro roztírání asfaltového penetračního nátěru budete muset pořídit nový, protože ho po každém natírání znehodnotíte.

Pro přibližné určení potřebného stavebního materiálu pro natavení hydroizolačního asfaltového pásu a pro případné dokončení některého vnitřního systému budete potřebovat ze stavebního projektu výkresy:

 • Půdorys 1.NP |obrázek 1228.
 • Půdorys 2.NP |obrázek 1129.
 • Svislý řez A-A |obrázek 1130.
Obrázek 1228. Půdorys 1. NP Natavení hydroizolačního asfaltového pásu na základovou desku v přízemí domu a garáži (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1229. Půdorys 2. NP Natavení hydroizolačního asfaltového pásu na základovou desku v přízemí domu a garáži (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1230. Svislý řez A-A Natavení hydroizolačního asfaltového pásu na základovou desku v přízemí domu a garáži (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Spočítání stavebního materiálu pro instalování hydroizolace v celém domě a garáži

Pro instalování hydroizolace na základovou desku budete potřebovat asfaltový penetrační nátěrasfaltový hydroizolační pás. Spočítání potřebného množství stavebního materiálu proveďte podle výkresů ze stavebního projektu:

 • Půdorys 1.NP |obrázek 1228.
  Svislý řez A-A |obrázek 1230.

Veškerý stavební materiál a příslušenství najdete rozepsané v záložce a příslušném stavebním kroku:

Jak spočítat délku asfaltového hydroizolačního pásu

Potřebný počet metrů čtverečních hydroizolačního asfaltového pásu propočítejte podle projektové dokumentace a výkresu: Půdorys 1.NP|obrázek 1228. Celkovou plochu prvního nadzemního podlaží a garáže byste ale měli mít již v projektové dokumentaci spočítanou. Podle výsledných metrů pořiďte správný počet hydroizolačních pásů. Podle stejných propočítaných metrů čtverečních také pořiďte potřebné množství asfaltového penetračního nátěru. Správné množství penetračního nátěru a hydroizolačního pásu propočítejte podle udájů výrobce na stavebním materiálu

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Pořiďte a dopravte na stavbu potřebný stavební materiál pro instalování hydroizolace na základovou desku v celém domě a garáži. Po dovozu veškerý stavební materiál uložte do stavební buňky nebo domu či garáže. Pokud budete provádět instalování hydroizolce v chladném počasí kolem deseti stupňů celsia, tak prozatím uložte hydroizolační pásy na teplejší místo, než je hrubá stavba nebo stavební buňka. S pásy se totiž mnohem lépe pracuje ve vyšších teplotách a tím pádem i pokud jsou změklé

 • Asfaltový hydroizolační nátěr
 • Hydroizolační asfaltový pás

4|Odstranit nerovnosti a nečistoty na základové desce v celém domě a garáži

Odstranění nečistot ze základové desky

Sice jste kontrolu povrchu základové desky v průběhu stavby již prováděli, ale přesto doporučuji opět pečlivě zkontrolovat případné nerovnosti. Zkontrolujte, zda v některých místech nevyčnívá kamenivo nebo hrbolek utvořený z betonové směsi během vylévání základové desky. Jakékoli větší hrbolky odstraňte kladivem. Před natíráním asfaltovou penetrací nesmí být také na desce nečistoty ani prach.  Proto celé první nadzemní podlažígaráž velmi důkladně zameťte smetákem od nečistotprachu.

5|Opravit natavené hydroizolační pásy v celém domě a garáži

Opravení stávající natavené asfaltové hydroizolace

Během stavebních prací jste zcela jiste částečně poničili stávající asfaltové hydroizolační pásy pod vnitřními nenosnými příčkami a vnitřními systémy. Proto je nejprve nutné poničené části opravit. Pokud jsou některé části odlepené, tak je nadzvedněte a důkladně vymeťte nečistoty a prach. Prostor pod nimi natřete asfaltovým penetračním nátěrem, který nechte řádně zaschnout. Stejným způsobem opravte a natřete případné díry v asfaltových hydroizolačních pásech.

Po zaschnutí asfaltového penetračního nátěru odlepené části hydroizolačních pásů natavte zpět na základovou desku pomocí stavební izolatérského hořáku a rukama uhlaďte. Potom zvrchu velmi mírně roztavte praskliny hydroizolačního pásu a zednickou lžící je uhlaďte, aby se celá prasklina zacelila. 

Díry opravte pomocí záplaty z hydroizolačního asfaltového pásu. Veškeré vzájemné přesahy musí být minimálně 100 mm. Proto zkraťte potřebnou část hydrooizolačního pásu než je poničený otvor větší alespoň o 100mm. Záplatu ze spodní části roztavte a nalepte na potřebné poničené místo. Záplatu zezhora rukama uhlaďte. Mírně roztavte okraje záplaty a zednickou lžící je uhlaďte. Až po veškerých opravách přistupte k tavení hydroizolace na celou základovou desku v přízemí domu  agaráži. 

6|Natřít asfaltovým penetračním nátěrem základovou desku v celém domě a garáži

Před natavením asfaltových hydroizolačních pásů musíte nejprve celou základovou desku natřít asfaltovým penetračním nátěrem. Asfaltový pás tak k betonu lépe přilne. Vykliďte veškeré věci z přízemí domu a garáže. Celá základová deska musí být před natíráním penetrací čistásuchá

Jak natírat zákadovou desku asfaltovým penetračním nátěrem

Jednoduchý způsob jak natřít celou velkou plochu základové desky je rozlévat po malých částech asfaltovou penetracihned ji roztírat kartáčem na dehet nebo malířským válcem. Tímto jednoduchým a rychlým způsobem natřete celou základovou desku v přízemí domu a garáži|obrázek 1231. Penetrační nátěr také natřete přes okraje stávající natavené hydroizolace minimálně 100 mm|obrázek 1231. Protože nově tavené aflatové pásy budete muset vzájemně překrývat také přes již natavené pásy 100 mm.

Natírání základové desky asfaltovým penetračním nátěrem

 • Omeťte důkladně základovou desku smetákem od nečistot a prachu
 • Rozlejte po malých částech asfaltový penetrační nátěr na základovou desku
 • Rozetřete asfaltový penetrační nátěr kartáčem na dehet nebo malířským válcem|obrázek 1231.
Obrázek 1231. Natření asfaltového penetračního nátěru na základovou desku v celém domě a garáži

7|Natavit hydroizolační asfaltový pás na základovou desku v celém domě a garáži

Jaké jsou nejlepší podmínky pro tavení asfaltové hydroizolace

Při roztavování asfaltovýh pásů postupujte velmi opatrně, abyste pásy nepropálili. Během tavení hydroizolačních pásů musí být asfaltový penetrační nátěr na základové desce zcela zaschlý. Teplota by neměla být pod bodem mrazu. Nejvhodnější teplota pro tavení je alespoň nad deset stupňů celsia. Nevhodné teplotní podmínky by zhoršovaly celé tavení hydroizolace. 

Připravení asfaltového hydroizolačního pásu

Připravte si asfaltové hydroizolační pásy na základovou desku. Stavební izolatérský hořák, plynovou láhev s propan butanem a zapalovač. Během tavení postupně role pásů vyjímejte z ochranných obalůPoužívejte vždy při tavení pásů ochranné rukavice.

Jak tavit asfaltové hydroizolační pásy

Začněte tavit asfaltový hydroizolační pás vždy od obvodového nebo vnitřního nosného zdivapřesahem přes stávající natavené pásy. Během tavení dodržujte vzájemné přesahy pásů minimálně  100 mm. Pásy velmi pečlivě roztavujte po celé jejich ploše a řádně z povrchu uhlazujte rukama nebo kartáčem na základovou desku. Také dodržujte pečlivé roztavování veškerých okrajů pásů a jejich následné roztírání zednickou lžící. Také roztavujteuhlazujte okraje pásu, které následně překryjete dalším navazujícím hydroizolačním pásem. Pokračujte v tavení tak, že hydroizolaci ve srolovaném tvaru po malých částech roztavujte. Zároveň asfaltový pás rozbalujte a rukama nebo kartáčem řádně přitlačujte k základové desce. Tímto způsobem natavte asfaltové hydroizolační pásycelém domě a garáži|obrázek 1232.

Tavení asfaltového hydroizolačního pásu

 • Vyjměte asfaltový pás z ochranného obalu
 • Uložte roli pásu na určené místo na základové desce
 • Odmotejte přibližně jeden metr asfaltového pásu
 • Obraťte odmotanou část asfaltového pásu zpět přes roli hladkou tavící stranou nahoru
 • Roztavte důkladně odmotanou část pásu stavebním izolatérským hořákem
 • Vraťte zpět roztavenou část asfaltového pásu na základovou desku
 • Uhlaďte pečlivě pás rukama nebo kartáčem 
 • Roztavujte postupně roli asfaltového pásu a přitlačujte ji na základovou desku po celé|obrázek 1232. ploše
 • Roztavujte a uhlazujte důkladně veškeré okraje asfaltových pásů|obrázek 1233. 
Obrázek 1232. Natavené hydroizolační asfaltové pásy na základové desce v přízemí domu
Obrázek 1233. Natavené hydroizolační asfaltové pásy na základové desce v garáži

Napojování hydroizolačních asfaltovýh pásů

Napojování veškerých částí asfaltového hydroizolačního pásu musí být provedeno velmi precizně. Okraje asfaltových pásů v místech napojení musíte po jejich mírném roztavení nejprve řádně uhladit zednickou lžící|obrázek 1233. Důležité je jak jsem již psal dodržovat během tavení vzájemné přesahy minimálně 100 mm. 

 • Roztavte a uhlaďte zednickou lžící okraj ukončení již nataveného pásu
 • Roztavte pás také na boční části v délce přesahu minimálně 100 mm.
 • Natavte přes spodní další pás s minimálním přesahem 100 mm.
 • Roztavte a uhlaďte okraje vrchního asfaltového pásu|obrázek 1234. 

Na závěr tavení asfaltových hydroizolačních pásů také veškeré okraje dostatečně roztavte a precizně uhlaďte zednickou lžící|obrázek 1234. 

Obrázek 1234. Napojení, roztavení a uhlazení okrajů asfaltových hydroizolačních pásů

8|Dokončit vnitřní systémy v celém domě a garáži

Dokončení vnitřních systémů

V některých případech se může stát, že není možné dokončit veškeré vnitřní systémy v příslušné stavební etapě: 9. ETAPA - Systém odpadu, vodovodu, topení, plynu a centrálního vysavače.

Proto dokončete případné nedodělané vnitřní systémy. V mém případě jsem v tomto stavebním kroku dokončil rozvedení centrálního vysavače

Dokončení systému centrálního vysavače

Způsob rozvedení a slepení potrubí centrálního vysavače je naprosto stejný jako: 9. ETAPA - Instalování systému centrálního vysavače.

Příslušný stavební materiál pro dokončení centrálního vysavače byste měli mít připravený z výše zmíněné deváté etapy a stavebního kroku - Instalování systému centrálního vysavače.

Příslušenství centrálního vysavače

Příslušný stavební materiál pro dokončení centrálního vysavače byste měli mít připravený z výše zmíněné deváté etapy a stavebního kroku - Instalování systému centrálního vysavače.

 • Výfukové PVC potrubí - 1x (délka potrubí podle tloušťky zdiva), Krytka výfuku - 1x (pro ukončení na vnějším zdivu), Víčko na potrubí - 2x (pro prozatímní uzavření výfukového potrubí)
 • Sací agregát - 1x, Oblouk 90° F/F - 2x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 • Oblouk 90° F/F - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 • Oblouk 90° F/F - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby) 
 • Oblouk 90° F/F - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 • Oblouk 90° F/F - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 • Odbočka 90° jednosměrná - 1x, Oblouk 90° M/F - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 • Odbočka 90° krátká T - 1x (pro napojení vysavačové zásuvky a pokračování potrubního rozvodu do 1. nadzemního podlaží), Vysavačová zásuvka - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby), Víčko na potrubí - 1x (pro prozatímní uzavření PVC potrubí)
 • Oblouk 90° F/F - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 • Odbočka 90° jednosměrná - 1x, Víčko na potrubí - 1x (pro prozatímní uzavření PVC potrubí), podlahová nametací štěrbina - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 • Oblouk 90° F/F - 1x, Víčko na potrubí - 1x (pro prozatímní uzavření PVC potrubí), podlahová nametací štěrbina - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 • Ostré koleno 90° F/F - 1x, Vysavačová zásuvka - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)

Připravení nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro instalaci centrálního vysavače. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně vypsané v záložce:

Pro dokončení instalování potrubí centrálního vysavače budete potřebovat z projektové dokumentace výkres: Schématický rozvod centrálního vysavače (Výkres M.Tošner - Tova)|obrázek 1235. (Standartně nebývá součástí stavební dokumentace)

Obrázek 1235. Schématický rozvod centrálního vysavače (Výkres M.Tošner - Tova)

Proč dokončit systém centrálního vysavače v tomto stavebním kroku

Pokud byste provedli celé dokončení centrálního vysavače ještě před natavením hydroizolace, tak by mohl být velký problém protáhnoutnatavit hydroizolační pásy pod PVC potrubím. PVC potrubí totiž není dostatečně pružné, aby se dalo mírně ohnout a nadzvednout. 

Proč a jaké části centrálního vysavače dokončit v domě a garáži

V tomto stavebním kroku je potřeba napojení PVC potrubí instalované ve zdivu na PVC potrubí, které nyní právě rozvedete na natavené hydroizolaci. Nově instalované PVC potrubí budete muset rozvést do určených míst v přízemí pro napojení na nametací štěrbiny. A dále budete muset napojit  PVC potrubípřivést až k místu pro připevnění sacího agregátu v garáži nebo sklepě. V příslušné místnosti máte již ve zdivu připravené PVC potrubí pro jeho napojení. 

Jak zaměřit dokončení rozvedení PVC potrubí v celém domě a garáži

Postup rozvedení a lepení je naprosto stejný jako v deváté etapě - Instalování systému centrálního vysavače. PVC potrubí také zkracujte na pokosové ruční pile a lepte příslušným lepidlem od dodavatele centrálního vysavače. 

Dokončení centrálního vysavače se zhotovuje až v tomto stavebním kroku zpravidla kvůli případnému dlouhému vedení PVC potrubí po podlaze. Protože je PVC potrubí nepružné a tudíž byste ho nemohli dostatečně nadzvednout kvůli instalování hydroizolace na základovou desku. A dále také kvůli rozvedení PVC potrubí do příslušných místností pro nametací štěrbiny

Nejprve podle výkresu schématický rozvod centrálního vysavače naměřtevyznačte na podlahu  přesné dokončení rozvedení PVC potrubí pro propojení instalovaného PVC potrubí ve zdivu|obrázek 1235. A dále vyznačte vedení PVC potrubípřesné umístění nametacích štěrbin v příslušných místností|obrázek 1235.

Přesné zaměření provádějte vždy od příslušného vyústění PVC potrubí ze zdiva, které je přivedeno z patra do přízemí domu. Pokaždé počítejte se zasunutím PVC potubí do vnitřních částí spojek, oblouků, odboček nebo ostrých kolen. Proto přesné měření provádějte vždy z jejich vnitřních částíZměřte přesnou vzdálenost od vyústění PVC potrubí ze zdiva až k nametacím štěrbinám. Podle naměřené vzdálenosti připravte a popřípadě zkraťte potřebné PVC potrubí na potřebné rozměry. Jak jsem již psal výše při měření počítejte vždy s delším PVC potrubím kvůli jejich zapuštění do spojek, oblouků, odboček a ostrých kolen.

Dokončení napojení a rozvedení PVC potrubí v celém domě a garáži

Po naměření a připravení veškerých PVC potrubí a příslušenství přistupte k jejich lepení příslušným lepidlem od výrobce centrálního vysavače. Slepte první PVC potrubívyústění PVC potrubí ze zdiva přivedeného z patra domu|obrázek 1236. Lepidlo vždy nanášejte na čístý okraj PVC potrubí. Nikdy nenanášejte lepidlo do vnitřních částí spojek, oblouků, odboček nebo ostrých kolen. Dále PVC potrubí spojujte lepením příslušných spojek. V určených místech napojujte a lepte PVC potrubí na oblouky, odbočky nebo ostrá kolena. Tímto způsobem rozveďte PVC potrubí až k místu pro nametací štěrbinu. V určeném místě pro napojení PVC potrubí na nametací štěrbinu budete muset napojit odbočku v případě, že budete pokračovat v rozvodu PVC potrubí dále do dalších místností|obrázek 1237 a 1238. Nebo napojíte na PVC potrubí oblouk v případě již ukončenínepokračování rozvedení PVC potrubí do dalších místností.

V určených místech pro napojení PVC potrubí na nametací štěrbinu počítejte nejprve s dalším napojením a vyvedením PVC potrubí kolmo nahoru nad budoucí finální podlahy|obrázek 1239. Takže na odbočku musíte napojit dostatečně dlouhé PVC potrubí, aby ještě jeho vyústění nad povrchem finální podlahy mělo dostatečnou rezervu pro další napojení ostrého kolene. Přesné určení délky PVC potrubí vyvedeného nad povrch finální podlahy určíte podle projektové dokumentace a výkresu: Svislý řez A-A Natavení hydroizolačního asfaltového pásu na základovou desku v přízemí domu a garážií|obrázek 1230. Opět ale pro každý případ počítejte s rezervou, naměřte PVC potrubí delší alespoň o 200 mmNapojení PVC potrubí kolmo nahoru taktéž sleptevyústění uzavřete příslušným víčkem na PVC potrubí|obrázek 1242. Vyústěné PVC potrubí na závěr stavby během dokončovacích prací zkrátíte již na přesný rozměr a osadíte příslušným ostrým kolenemnametací štěrbinou. Dále popřípadě pokračujte s dalším napojením PVC potrubí na odbočku|obrázek 1240. Stejným způsobem rozveďte PVC potrubí až do posledního místa určeného také pro napojení na nametací štěrbinu a zakončení proveďte pomocí oblouku|obrázek 1241. Stejným způsobem pak vyveďte s dostatečnou rezervou PVC potrubí nad budoucí finální betonovou podlahu pro napojení na nametací štěrbinu a vyústění uzavřete víčkem|obrázek 1242. Napojte další PVC potrubí na odbočku a PVC potrubí vedeného z patra domu|obrázek 1243. A dále přiveďte PVC potrubí do místnosti pro umístění sacího agregátu|obrázek 1244. V příslušné místnosti a místě napojte PVC potrubí na již vyvedený oblouk ze zdiva|obrázek 1245.

Po zkompletování a slepení PVC potrubí musíte ještě pokračovat s rozvedením příslušného ovládacího kabelu centrálního vysavače. Ovládací kabel byste měli mít připravený smotaný u vyústění PVC potrubí přivedeného z patra domu. Ovládací kabel veďte vždy těsně podél PVC potrubí. V místě pro umístění nametací štěrbiny ovládací kabel zkraťte s dostatečnou rezervou nad povrch budoucí finální podlahy|obrázek 1246. V případě pokračování PVC potrubí do další místnosti veďte zpět i se stejnou rezervou a dále podél PVC potrubí do další místnosti. V místě umístění poslední nametací štěrbiny také vyveďte ovládací kabel s dostatečnou rezervou nad povrch finální betonové podlahy|obrázek 1246. Ovládací kabel smotejteobalte krycí fólií. Ovládací kabel musíte také od nejbližší odbočky pro napojení na nametací štěrbinu přivést do příslušné místnosti pro umístění sacího agregátu. V tom případě budete mít u příslušného vyústění pro nametací štěrbinu celkem třikrát vyvedený ovládací kabel|obrázek 1246. V určené místnosti pro napojení PVC potrubí na sací agregát protáhněte ovládací kabel skrz připravenou kabelovou korugovanou chráničku ve zdivu a smotejte. Ovládací kabel po celé délce vedení připevněte k PVC potrubí stahovacími elektrikářskými pásky přibližně po dvou metrech|obrázek 1249. Tím budete mít v tomto stavebním kroku dokončený systém centrálního vysavače. Během následujícího betonování finálních podlah buďte velmi opatrní, abyste neponičili instalované vnitřní systémy.

Obrázek 1236. Napojení PVC potrubí k vyústění PVC potrubí ze zdiva přivedeného z patra domu
Obrázek 1237. Lepení PVC potrubí a odbočky pro napojení na nametací štěrbinu
Obrázek 1238. Napojení a slepení odbočky s PVC potrubím pro vyvedení a napojení a nametací štěrbinu
Obrázek 1239. Napojení a slepení PVC potrubí na odbočku a vyvedení nad povrch finální betonové podlahy
Obrázek 1240. Vedení PVC potrubí do další místnosti pro napojení na nametací štěrbinu
Obrázek 1241. Přivedení PVC potrubí do další místnosti a ukončení obloukem a zkráceným PVC potrubím pro napojení na nametací štěrbinu
Obrázek 1242. Zakryté PVC potrubí víčkem
Obrázek 1243. Napojení PVC potrubí na odbočku a PVC potrubí vedené z patra domu
Obrázek 1244. Přivedení PVC potrubí do místnosti určené pro umístění sacího agregátu
Obrázek 1245. Napojeni PVC potrubí na vyvedený oblouk ze zdiva v příslušné místnosti pro umístění sacího agregátu
Obrázek 1246. Vedení ovládacího kabelu podél PVC potrubí k vyústění pro nametací štěrbinu
Obrázek 1247. Přivedení ovládacího kabelu k poslednímu vyústění pro napojení na nametací štěrbinu
Obrázek 1248. Protažení ovládacího kabelu skrz kabelovou korugovanou chráničku ve zdivu
Obrázek 1249. Stažení ovládacího kabelu k PVC potrubí elektrikářskými stahovacími páskami

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Na závěr nechte veškeré tavení asfaltových hydroizolačních pásů a dokončení vnitřních systémů v celém domě a garáži zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenství

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.