Etapy stavby

7. ETAPA - Výplně otvorů

Instalování výplní otvorů

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro natažení omítky na zdivo vjezdu garáže před instalováním garážových vrat. Pro přesné určení umístění výplní otvorů domu budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy:

 • Půdorys 1. NP|obrázek 746.
 • Půdorys 2. NP|obrázek 747.
 • Svislý řez|obrázek 748.
Obrázek 746. Půdorys 1. NP Instalování výplní otvorů (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 746. Půdorys 1. NP - Instalování výplní otvorů (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 748. Svislý řez - Instalování výplní otvorů (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Objednání a domluvení termínů pro zaměření a instalování oken, vchodových dveří a garážových vrat

Okna, vchodové nebo terasové dveře a garážová sekční vrata s elektrickým pohonem objednejte minimálně s dvouměsíčním předstihem. Čekací doba na výrobu a také instalování výplní otvorů může trvat i několik měsíců. Firmu na dodání a instalování vybírejte velmi důkladně a opět připomínám dát především na doporučení a dobré reference dané firmy. 

Zpravidla jsou firmy, které se zabývají dodáním a instalací pouze okny a dveřmi a některé zase jen garážovými vraty. Určité firmy ale jsou už schopny dodat veškeré výplně otvorů - okna s dveřmi a také garážová vrata. Pokud pořídíte okna s dveřmi od jiné firmy než garážová vrata, dohodněte s oběma firmami instalování výplní otvorů na stejný termín.  To je důležité především pokud máte propojenou garáž s domem. Uzavřete tak celou hrubou stavbu v tentýž den. 

Firma po dohodě přijede nejprve provést přesné zaměření rozměrů otvorů a výplně zadá do výroby. Pro přesné zaměření a umístění oken a dveří bude firma dále potřebovat znát nultou výšku v domě. Nultou nebo také čistou výšku byste měli mít určenou již od počátku stavby domu. V opačné případě ji budete muset firmě dodatečně znovu zaměřit a vyznačit. Dále dohodněte s firmou termín dodání a instalování veškerých výplní otvorů v domě.

Jaké výplně otvorů domu vybrat

Důkladně také zvažte výběr materiálu a barvy pro výrobu oken, dveří a vrat. Nechci se zde podrobně zabývat jaké jsou nejvhodnější a nejlepší výplně otvorů. Každý musí zvolit podle svého průzkumu, referencí a především finančních možností. Pouze podle vlastních zkušeností doporučuji zvolit výplně otvorů v jakémkoli barevném odstínů, jen ne v bílem. Bílé výplně totiž po pár letech už nebudou tak krásně čistě bílé, jako při jejich pořízení. Každá sebemenší nečistota a jisté škrábance, kterých se patrně během bydlení nikdo nevyhne, jsou na nich ihned vidět. V neposlední řadě vyžadují častější a pracnější údržbu.

Co vše bude firma potřebovat pro instalování garážových sekčních vrat

Dodavatel garážových vrat po dohodě přijede provést přesné zaměření otvoru a kontrolu připravení zdiva. Firma bude potřebovat pro instalování garážových vrat a zprovoznění elektrického pohonu zdroj elektrické energie. Mějte připravený dostatečně dlouhý prodlužovací kabel napojený na zdroj elektřiny, který dosáhne až do garáže. Pro přesné zaměření a umístění garážových vrat bude firma potřebovat také znát nultou výšku čisté podlahy v garáži. Nultou výšku byste měli mít vyznačenou v domě již od počátku stavby. Pokud tak nemáte, zaměřte a vyznačte v domě na zdivo podle stavebního projektu nultou výšku. Je to úroveň kompletně zhotovené finální podlahy i s její krytinou. 

Příprava zdiva před instalováním garážových sekčních vrat

V případě instalování garážových sekčních vrat budete muset ještě provést menší přípravy. Na malou část zdiva, na kterou se připevní garážová sekční vrata, natáhněte vnitřní omítku. Jsou to pouze malé plochy a také rohy na vnitřním zdivu po celém jeho obvodu vjezdu do garáže. Pokud byste tuto přípravu neprovedli ještě před instalováním garážových vrat, museli byste později komplet celá vrata demontovat a omítku dodatečně natáhnout. Potom garážová vrata opět připevnit zpět na své místo a znovu seřídit.

Nezapomeňte proto vnitřní omítku natáhnout v této fázi stavby, ještě před instalováním garážových vrat. Pro úpravu zdiva budete potřebovat jen minimální množství potřebného stavebního materiálu. Pořiďte si a dopravte na stavbu pouze jeden pytel vnitřní omítky, potřebné metry fasádní mřížky a hliníkové rohy s tkaninou. Podrobný popis stavebního materiálu jsem popsal ve stavebním plánu - stavební materiál. Natažení vnitřní omítky popíši následovně.

Spočítání stavebního materiálu pro omítnutí zdiva vjezdu do garáže

Garážová sekční vrata firma instaluje na vnitřní zdivo kolem otvoru vjezdu do garáže. Proto bude dostačující natáhnout vnitřní omítku prozatím pouze na malou část a přes roh vnitřního zdiva. Není třeba ve fázi hrubé stavby natahovat vnitřní omítku na větší části zdiva, než je nutné. Myslete na to, že vás ještě čeká instalování veškerých vnitřních systémů, které budou vyžadovat sekání a vrtání do zdiva. 

Aby po natažení vnitřní omítky a po jejím zaschnutí nebyly vidět jednotlivé spáry tvárnic, musíte omítky vyztužit na veškerých rovných plochách zdiva fasádní mřížkou (perlinkou). Pro vyztužení a zpevnění vnějších rohů použijte hliníkový roh s tkaninou (perlinkou).

Změřte si celkový rozměr obvodu otvoru vjezdu do garáže a podle něho si spočítejte kolik budete potřebovat hliníkových rohů s tkaninou a délku fasádní mřížky. Šíře fasádní mřížky okolo otvoru na vnitřní straně zdiva bude minimálně 200 mm. Jednotlivé rozměry okolo obvodu vjezdu do garáže jsem vyznačil šipkami na obrázku 749. Fasádní mřížku ve většině stavebninách prodávají také po jednotlivých metrech, takže nemusíte hned kupovat celé balení. Pokud budete muset pořídit celé jedno balení role fasádní mřížky, tak jej uschovejte do stavební buňky pro pozdější využití během omítání vnitřního zdiva celého domu. Pro malá vrata bude prozatím dostačující pořídit fasádní mřížku o přibližné délce 5 m². Pro velká vrata dvou garáže bude plně dostačující maximálně 10 m². Rozměry jsou orientační, takže si raději propočítejte přibližné rozměry podle velikosti otvoru vašich garážových vrat.

Obrázek 749. Spočítání stavebního materiálu pro úpravu zdiva vjezdu do garáže (Výkres M.Tošner - Tova)

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Pořiďte a dopravte na stavbu potřebný stavební materiál pro omítání zdiva:

 • Vnitřní omítka
 • Fasádní mřížka (perlinka)
 • Hliníkový roh s tkaninou (perlinkou)

Podrobný rozpis veškerého stavebního nářadí, materiálu a stavebních kroků najdete ve stavebním plánu sedmé etapy.

Výplně otvorů domu dopraví na stavbu dodavatel:

 • Okna
 • Vchodové dveře 
 • Terasové dveře
 • Garážová vrata 
 • Elektrický pohon

4|Natáhnout vnitřní omítku na zdivo vjezdu do garáže

Připravení vnitřní omítky

Příprava vnitřní omítky je téměř totožná se zpracováním tenkovrstvé zdící malty. Vnitřní omítku namíchejte pouze s vodou a podle doporučení výrobce. Omítku rozmíchejte elektrickým míchadlem s metlou v maltovníku. V letních měsících, kdy se teploty pohybují kolem třiceti stupňů Celsia, rozmíchejte vnitřní omítku spíše řidší, aby se vám dobře natahovala na zdivo. A také aby šla do omítky dobře vmáčknout a zahladit fasádní mřížka a hliníkový roh s tkaninou. Během nízkých teplot pod bodem mrazu výrobci nedoporučují používat vnitřní omítky pro jejich možné zhoršení pojivých vlastností.

Natažení vnitřní omítky

Zdivo musí být před natažením vnitřní omítky čisté a hladké. Případné nerovnosti na zdivu zbruste škrabákem na pórobeton. Zdivo těsně před natažením vnitřní omítky navlhčete vodou.

Natáhněte vnitřní omítku přes vnější rohy a na část zdiva hřebenovým hladítkem s velikostí zubů 10 mm. Nejprve do omítky vmáčkněte hliníkový roh s tkaninou. Až potom pokračujte s natažením fasádní mřížky na rovné plochy zdiva. Dodržujte během vzájemného napojování fasádních mřížek mezi sebou a hliníkových rohů minimální přesahy přes sebe 100 mm.

Nezapomeňte ponechat na opačných okrajích od vnitřních rohů také volnou fasádní mřížku pro napojení pokračování natahování vnitřní omítky 100 mm. To znamená, že okrajové části fasádní mřížky nebude zapuštěna do vnitřní omítky. Musí volně vystupovat z omítky a tím bude připravena na napojení během omítání celé garáže.

Na závěr po mírném zaschnutí je potřeba takzvaně zatočit vnitřní omítku vlhkým filcovým hladítkem do roviny. Navlhčete filcové hladítko do vody a pod jemným tlakem, krouživými pohyby a postupným posouváním po celé ploše uhlaďte vnitřní omítku do maximální roviny

 • Umíchejte vnitřní omítku 
 • Zkraťte fasádní mřížku na požadované rozměry|obrázek 750.
 • Zkraťte hliníkové rohy na požadované rozměry
 • Zbruste případné nerovnosti na rozích a zdivu vjezdu do garáže
 • Očistěte rohy a zdivo vjezdu do garáže od nečistot a prachu smetákem
 • Navlhčete rohy a zdivo vjezdu do garáže vodou|obrázek 751.
 • Natáhněte vnitřní omítku na rohy a části zdiva hřebenovým hladítkem|obrázek 752. 
 • Vmáčkněte hliníkový roh s tkaninou do omítky|obrázek 753.
 • Vyrovnejte hliníkový roh s tkaninou do roviny vodováhou|obrázek 754.
 • Stáhněte omítku hřebenovým hladítkem|obrázek 755.
 • Vmáčkněte fasádní mřížku do omítky s přesahem přes tkaninu hliníkového rohu 100 mm|obrázek 756.
 • Stáhněte omítku hřebenovým hladítkem|obrázek 757.
 • Natáhněte druhou vrstvu omítky na roh a zdivo rovnou stranou hladítka|obrázek 758.
 • Stáhněte omítku na rozích a zdivu do roviny
 • Nechte přesahovat fasádní mřížku na okrajích pro napojení pokračování omítání zdiva garáže 100 mm.|obrázek 759.
 • Zatočte (uhlaďte) omítku po mírném zaschnutí vlhkým filcovým hladítkem do roviny|obrázek 760.
Obrázek 750. Zkrácení fasádní mřížky na požadované rozměry
Obrázek 751. Navlhčení rohů a zdiva vodou
Obrázek 752. Natažení vnitřní omítky na roh a části zdiva hřebenovým hladítkem
Obrázek 753. Vmáčknutí hliníkového rohu s tkaninou do omítky
Obrázek 754. Vyrovnání hliníkového rohu s tkaninou do roviny vodováhou
Obrázek 755. Stažení omítky hřebenovým hladítkem
Obrázek 756. Vmáčknutí fasádní mřížky do omítky s přesahem přes tkaninu hliníkového rohu 100 mm.
Obrázek 757. Stažení omítky hřebenovým hladítkem
Obrázek 758. Natažení druhé vrstvy omítky na vnější roh a zdivo rovnou stranou hladítka
Obrázek 759. Přesah fasádní mřížky na okraji pro napojení pokračování natahování vnitřní omítky 100 mm.
Obrázek 760. Zatočení omítky po mírném zaschnutí vlhkým filcovým hladítkem do roviny
Obrázek 761. Natažená vnitřní omítka na zdivo vjezdu do garáže

5|Instalovat a připevnit okna, vchodové a terasové dveře

Před instalováním a připevněním oken, vchodových nebo terasových dveří nemusíte předem omítat rohy a zdivo vnitřní omítkou. Výplně otvorů firma připevní rovnou do otvorů na obnažené tvárnice. Vyplňte pouze předem případné kapsy pro uchopení tvárnic zdící maltou.

Během instalování a připevnění výplní otvorů domu buďte firmě po ruce pro případnou výpomoc a především pro kontrolu instalování. Zajistěte firmě především přístup k elektřině. Natáhněte dostatečně dlouhý prodlužovací kabel napojený k elektrickému zdroji.

Co kontrolovat během instalování a v závěru oken a dveří

V průběhu instalování výplní otvorů dohlédněte na správnou hloubku umístění ve zdivu podle stavebního projektu, nebo dodatečného určení. V tom případě nezapomeňte vzít v úvahu tloušťku případné tepelné izolace na obvodovém zdivu. Nezapomeňte na přesné připevnění do svislé polohy podle vodováhy,   aby se okna nebo dveře po jejich otevření samovolně nezavíraly. A samozřejmě na řádné a pevné připevnění do zdiva. U každého okna a dveří musí být dilatační mezera mezi rámem a zdivem vyplněna montážní pěnou. Také dohlédněte na okamžitém seřízení veškerých oken a dveří.

Před převzetím celého díla zkontrolujte bezchybnou funkčnost oken a dveří. Otevřete veškerá okna a dveře do nejkrajnější polohy a zase zpět do úplného zavření na kliku. Zkontrolujte u oken a dveří funkčnost otevření do ventilační polohy. Zkontrolujte u oken a dveří těsnost po jejich úplném zavření na kliku. Během uzavírání klik oken a dveří byste měli lehce cítit odpor - jak dochází k postupnému utahování. To znamená, že během uzavírání dochází ke správnému utěsnění oken a dveří. Zkontrolujte také bezchybnou funkčnost vchodových dveří. Hlavně bezchybnou funkčnost zámku na dva západy. Případné nesrovnalosti nechte ihned na místě odstranit firmou jejich opětovným seřízením.

Na závěr zkontrolujte, zda nedošlo během manipulace, připevňování a seřizování oken a dveří k jakémukoli poškození. Zkontrolujte ostřím zrakem rámy oken, skleněné výplně, kliky, panty a zámky. Případné poškození ihned reklamujte a dohodněte se na jejich nápravě - nezaplacení celého díla nebo jen součástí, kterého se poškození týká. Následně se dohodněte na co nejbližším termínu opravy nebo výměny. Přeberte také správný počet klíčů ke dveřím.

Rovnou také dohodněte přibližný termínu druhého povinného seřízení oken a dveří. Toto seřízení by měly firmy provádět nejdříve po šesti měsících od instalování výplní otvorů. Pokud vám ještě stavba bude trvat déle než určenou dobu, tak doporučuji posunout termín druhého seřízení oken až na závěr stavby

Zapuštění držáků oken a dveří do zdiva

Okna a dveře se připevňují několika způsoby. Jedním ze způsobů je, že řemeslník provrtá rámy oken a dveří a skrze ně našroubuje turbo šrouby do zdiva. Tím jednoduše připevní okna a dveře ke zdivu. 

Dalším způsobem se připevňují okna a dveře pomocí kovových držáků vedených z jejich rámů. Tato druhá varianta si v některých případech vyžaduje menší úpravy zdiva. Je to především v místnostech určených pro koupelny a toalety, respektive v místnostech s obklady na zdivu. Protože při následném obkládání zdiva v koupelnách a na toaletách by se vám držáky a hlavy turbo šroubů pletly. Tenká vrstva lepidla pro obklady by nestačila pro překrytí držáků ani hlav turbo šroubů. 

Proto připomeňte řemeslníkům, ve kterých místnostech musí nejprve vysekat nebo vyškrábat podle použitého stavebního materiálu dostatečně hluboké kapsy do zdiva. Zapuštěné držáky výplní otvorů a hlavy turbo šroubů ve zdivu můžete vidět na obrázku 762. Na závěr můžete vysekané kapsy ve zdivu s umístěnými držáky oken zamáznout tenkovrstvou zdící maltou|obrázek 763. Tenkovrstvou zdící maltu řádně stáhněte do roviny zároveň se zdivem|obrázek 764. Zamáznutí držáků můžete provést také až před samotným obkládání zdiva.

Obrázek 762. Zapuštění kovových držáků oken a dveří do zdiva a připevnění turbo šrouby
Obrázek 763. Vyplnění kapsy s držákem oken a dveří tenkovrstvou zdící maltou
Obrázek 764. Vyplněná kapsa s držákem oken a dveří tenkovrstvou zdící maltou

Jak a čím ochránit okna, vchodové a terasové dveře během pokračování stavby

Okna a dveře je nutné v dalším pokračování stavby maximálně chránit před možným poškozením a nečistotami. Pokud máte na rámech oken a dveří nalepenou ochrannou fólii od výrobce, tak ji v žádném případě neodlepujte. Skleněné výplně oken a dveří ochrannou fólií od výrobce většinou chráněny nejsou. Dodatečným zakrytím oken a dveří ochrannou fólií zmenšíte případné poškození ale především jejich znečištění. Ochrannou fólii sundejte až v úplném závěru stavby. Především až po natažení fasádní omítky, nebo jiného obkladového materiálu obvodového zdiva domu. 

Jak prozatím zakrýt mezery pod dveřmi a garážovými vraty

Po připevnění vchodových a terasových dveří zůstane pod jejich prahy volný prostor|obrázek 765. Mezera bude také pod zcela zavřenými garážovými vraty|obrázek 767. Vzniklý prostor je určen pro budoucí uložení podlahové tepelné izolace a vybetonování betonové desky nulté - čisté podlahy. Tyto mezery pod prahy dveří a pod garážovými vraty je dobré prozatím něčím vyplnit. Ať už z důvodů zbytečného větrání, pokud budete pokračovat ve stavbě ještě během zimního období. Nebo také hlavně kvůli nežádoucímu možnému vniknutí nevídaných hostů - zvířat nebo zlodějů.

Pro vyplnění volného prostoru můžete použít prakticky jakýkoli materiál. Nejrychlejší a nejlevnější variantou bude použít nějaký zbylý stavební materiál, například zbytky tvárnic nebo pokud máte v zásobě starší polystyrenové desky či prkna|obrázek 766. V tomto případě nezáleží na vzhledu ani přesnosti materiálu.

Materiál zkraťte na potřebné rozměry a připevněte mezi sebou podle použitého materiálu - tenkovrstvou zdící maltou nebo pomocí stavebních hřebíků. Výplň musí vyplnit celou mezeru na výšku. Šíře výplně může být pouze na šířku obvodového zdiva, ale i menší. Takto zhotovenou výplň vsuňte pod prahy dveří mezi vypodložení dveří, nebo pod zavřená garážová vrata. Výplň připevněte k bočnímu vypodložení dveří nebo k obvodovému zdivu tenkovrstvou zdící maltou nebo stavebními hřebíky - záleží na druhu použitého materiálu. Tím alespoň minimálně zajistíte, že provizorní výplň nepůjde jednoduše odstranit. Výplň odstraníte až těsně před instalováním podlahové tepelné izolace a dalších navazujících stavebních prací.

Obrázek 765. Mezera pod terasovými dveřmi
Obrázek 766. Vyplněná mezera pod terasovými dveřmi polystyrenem

6|Instalovat a připevnit garážová vrata a elektrický pohon

Po úplném ztvrdnutí vnitřní omítky na vnitřním zdivu vjezdu do garáže může firma instalovat a připevnit také garážová sekční vrata. Během instalování a připevnění garážových vrat buďte také firmě po ruce pro případnou výpomoc a především pro kontrolu instalace. Zajistěte firmě také přístup k elektřině, popřípadě zajistěte natažení dostatečně dlouhého prodlužovacího kabelu.

Během instalování a seřizování garážových vrat dohlédněte na přesném připevnění na vnitřní zdivo vjezdu do garáže. Také dohlédněte na okamžité a bezchybné seřízení vrat. 

Co zkontrolovat v závěru montáže garážových sekčních vrat

Na závěr také zkontrolujte plnoubezchybnou funkčnost garážových vratelektrického pohonu a jeho seřízení. Seřízení a naprogramování dálkových ovladačů. Zkontrolujte funkčnost a správné naprogramování otevření vrat pomocí dálkových ovladačů. Otevřete vrata do nejkrajnější polohy a zpět do úplného zavření. Funkčnost dálkových ovladačů a garážových vrat vyzkoušejte několikrát po sobě. Nechte si od firmy předvést ruční otevření a uzavření garážových vrat pro případ výpadku elektrického proudu nebo jakékoli poruchy.

Také pečlivě zkontrolujte zda nedošlo během instalování k poškození vrat, jejich součástí a elektrického pohonu. Zeptejte se také firmy na celkovou údržbu vrat. Čím a jakými čistícími prostředky vrata ošetřovat a jaký mazací prostředek používat na údržbu a promazání pantů popřípadě jiných součástí.

Jak a čím ochránit garážová vrata během pokračování stavby

Garážová vrata je také nutné v průběhu pokračování stavby maximálně chránit před poškozením a nečistotami. Proto pokud máte na vratech nalepenou ochrannou fólii od výrobce, tak ji v žádném případě neodlepujte. V opačném případě zakryjte garážová vrata fólií a zajistěte oblepením lepenkou. Ochrannou fólii sundejte až v úplném závěru stavby. Především až po natažení fasádní omítky, nebo jiného obkladového materiálu obvodového zdiva domu. 

Pod uzavřenými garážovými vraty také zůstane mezera pro další vybetonování čisté - nulté podlahy. Pokud budete pokračovat ve stavbě během zimního období nebo máte garáž propojenou s dome, tak mezeru vyplňte způsobem, jaký jsem popsal výše.

Obrázek 767. Instalované výplně otvorů a garážová sekční vrata
Obrázek 768. Instalované výplně otvorů

Pojištění rozestavěné stavby

Okna, vchodové a terasové dveře a garážová vrata s pohonem už jsou velkým lákadlem pro vandaly a zloděje. Proto opět připomínám, že je důležité v této fázi mít už uzavřené pojištění rozestavěné stavby. O důležitosti uzavření pojištění píši v přípravách před stavbou - pojištění rozestavěné stavby.

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Na závěr nechte montáž a funkčnost veškerých výplní otvorů domu zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenstv

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.