Přípravy

Přípravy obsahují několik základních a nejdůležitějších náležitostí nutných promyslet, připravit a zajistit ještě před zahájením samotné stavby domu.

Přípravy před stavbou