Přípravy

Přípravy obsahují několik základních a nejdůležitějších náležitostí nutných promyslet, připravit a zajistit ještě před zahájením samotné stavby domu.

Přípravy před stavbou
Stavební pozemek

Stavební pozemek

Přípravy
Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí

Přípravy
Územní plán

Územní plán

Přípravy
Vlastní projekt domu

Vlastní projekt domu

Přípravy
Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

Přípravy
Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Přípravy
Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy

Přípravy
Stavební dozor

Stavební dozor

Přípravy
Radonový průzkum

Radonový průzkum

Přípravy
Geodetická firma

Geodetická firma

Přípravy
Stanoviska vlastníků veřejné a technické infrastruktury

Stanoviska vlastníků veřejné a technické infrastruktury

Přípravy
Inženýrské sítě

Inženýrské sítě

Přípravy
Informování vlastníků sousedních nemovitostí

Informování vlastníků sousedních nemovitostí

Přípravy
Ohlášení stavby

Ohlášení stavby

Přípravy
Stavební plán

Stavební plán

Přípravy
Stavební deník

Stavební deník

Přípravy
Kancelářské potřeby

Kancelářské potřeby

Přípravy
Elektronická fotodokumentace

Elektronická fotodokumentace

Přípravy
Stavební firma

Stavební firma

Přípravy
Specializované firmy

Specializované firmy

Přípravy
Stavební nářadí a příslušenství

Stavební nářadí a příslušenství

Přípravy
Stavební materiál

Stavební materiál

Přípravy
Zajištění stavby

Zajištění stavby

Přípravy
Označení staveniště

Označení staveniště

Přípravy
Stavební buňka

Stavební buňka

Přípravy
Toaleta

Toaleta

Přípravy
Pojištění rozestavěné stavby

Pojištění rozestavěné stavby

Přípravy
Úrazové pojištění

Úrazové pojištění

Přípravy