Stavební deník

Vypracování stavebního plánu pro stavbu rodinného domu

Přihlaste se k odběru nejnovějších článků o stavbě domu svépomocí

Stavební deník musí být veden na každé stavbě vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Povinnost vést SD je stanoven § 157 zákona č.183/2006Sb.

K čemu slouží stavební deník

Souží k vedení záznamů a všech důležitých skutečností v průběhu celé stavby. U stavby prováděné svépomocí zápisy do SD provádí stavebníkStavební dozor je také oprávněný provádět záznamy a hlavně veškeré zápisy musí potvrdit razítkem a podpisem.

Co se do stavebního deníku zaznamenává

Každý pracovní den na stavbě se zapisují zejména údaje o počasí - minimální a maximální teplota. Počet pracovníků na staveništi a jejich jména a příjmení. Údaje o pracovní doběpočet odpracovaných hodin. Údaje o postupu stavebních prací. Údaje o spotřebovaném materiálu, jeho množství a název. Použití mechanizovaných techniků. Stavební deník musí být během výstavby k dispozici na stavbě. Po ukončení celé výstavby musí být po určenou dobu archivován. Pořiďte si tedy stavební deník a během stavby nezapomínejte zaznamenávat jeho průběh.

Stavební deník obsahuje

 • Datum zahájení stavby
 • Jméno a příjmení pověřené osoby k zápisům do SD
 • Podpis pověřené osoby k zápisům do SD
 • Název stavby
 • Místo stavby
 • Jméno a příjmení stavebníka
 • Adresa a telefon stavebníka
 • Jméno a příjmení autorizovaného projektanta
 • Adresa a telefon autorizovaného projektanta
 • Jméno a příjmení stavebního dozoru
 • Adresa a telefon stavebního dozoru
 • Jméno a příjmení dodavatele stavebního materiálu
 • Adresa a telefon dodavatele stavebního materiálu

Podobné články

V posledním stavebním kroku a etapy si ukážeme upravení stavebního pozemku do roviny pomocí vybagrované zeminy. Také…
Celý článek
V sedmnácté stavební etapě si ukážeme veškeré stavební práce v bezprostředním okolí domu. Ukážeme si vybudování trativodů…
Celý článek
V šestnácté stavební etapě dostane stavba také konečně svůj kabát. Začneme instalováním tepelné izolace na dům. Potom…
Celý článek

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.