7. ETAPA

Výplně otvorů

Stavební plán

Nářadí|Materiál|Kroky