Instalování tepelné izolace a betonování finálních podlah v celém domě a garáži

 

12. ETAPA 

Finální betonové podlahy v přízemí a patře

Etapy stavby

Přihlaste se k odběru nejnovějších článků o stavbě domu svépomocí

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) budeme (jaksipostavitdum.cz) zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů se zajímavým obsahem z oblasti stavby domu svépomocí v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Příprava nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro instalování tepelné izolace a betonování finálních podlah. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně vypsané v záložce:

Pro přibližné určení potřebného stavebního materiálu pro instalování tepelné izolacebetonování finálních podlah budete potřebovat ze stavebního projektu výkresy:

 • Půdorys 1.NP |obrázek 1250.
 • Půdorys 2.NP |obrázek 1251.
 • Svislý řez A-A |obrázek 1252.
Obrázek 1250. Půdorys 1. NP Instalování tepelné izolace a betonování finálních podlah v celém domě a garáži (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1251. Půdorys 2. NP Instalování tepelné izolace a betonování finálních podlah v celém domě a garáži (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1252. Svislý řez A-A Instalování tepelné izolace a betonování finálních podlah v celém domě a garáži (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Spočítání tepelné izolace do podlah v celém domě

Pro instalování tepelné izolace na základovou desku budete potřebovat podlahový polystyren a do podlah v podkroví nebo patrech kročejovou minerální vatu. Na veškerou tepelnou izolaci v domě budete potřebovat PE fólii a do veškerých místností a garáže dilatační okrajový pás. Pod vchodovéterasové dveře je vhodné instalovat polystyren extrudovaný

 • Půdorys 1.NP |obrázek 1250.
 • Půdorys 2.NP |obrázek 1251.
 • Svislý řez A-A |obrázek 1252.

Veškerý stavební materiál a příslušenství najdete rozepsaný v záložce a příslušném stavebním kroku:

Spočítání betonové směsi do podlah v celém domě a garáži

Betonování finálních podlah můžete provést dvěma způsoby. Podlahy si můžete vybetonovat ručním způsobem svépomocí, nebo si nechat zhotovit lité betonové podlahy. Pokud si necháte vylít podlahy stavební firmou, tak si s dostatečným předstihem dohodněte přesný termín lití podlah. Také se dohodněte se stavební firmou, jakým přesně způsobem budete muset připravit izolaci pomocí PE fólie nad tepelnou izolací v podlahách. 

Pro betonování finálních podlah svépomocí budete potřebovat cementtříděný písekSpočítání potřebného množství stavebního materiálu proveďte také podle stavebního projektu a výkresů:

 • Půdorys 1.NP |obrázek 1250.
 • Půdorys 2.NP |obrázek 1251.
 • Svislý řez A-A |obrázek 1252.

Veškerý stavební materiál a příslušenství najdete rozepsaný v záložce a příslušném stavebním kroku:

Jak spočítat množství tepelné izolace a doplňků do veškerých podlah v domě

Potřebný počet metrů čtverečních podlahového polystyrenu propočítejte podle projektové dokumentace a výkresu: Půdorys 1.NP|obrázek 1250. Celkovou plochu prvního nadzemního podlaží máte také ale již spočítanou z předešlých etap a stavebních kroků. Podle výsledných metrů pořiďte správný počet balení tepelné izolace do všech nadzemních podlaží. Tloušťku tepelné izolace ale rozdělte na dvě stejné tloušťky podlahového polystyrenu. Tepelná izolace se totiž pokládá do podlah ve dvou vrstvách, aby byly spáry mezi jednotlivými spodními deskami překryté horní vrstvou dalších desek polystyrenu. 

Potřebný počet metrů čtverečních kročejové minerální vaty propočítejte podle projektové dokumentace a výkresu: Půdorys 2.NP|obrázek 1251. Také v tomto případě platí stejné pravidlo jako v prvním nadzemním podlaží. Tloušťku tepelné izolace tedy také rozdělte do dvou stejně silných vrstev. 

Jak spočítat množství PE fólie

Podle stejně určených metrů čtverečních také pořiďte potřebné množství PE fólie na celkové překrytí tepelné izolace v podlahách. Při zaměřování celkové plochy pro určení správného množství PE fólii, počítejte také se vzájemnými přesahy jednotlivých průhu fólie minimálně 100 mm

Jak spočítat množství dilatačního okrajového pásu

Potřebný počet běžných metrů dilatačního pásu propočítejte podle projektové dokumentace a výkresu: Půdorys 1.NP|obrázek 1250 a Půdorys 2.NP|obrázek 1251. Potřebný počet běžných metrů dilatačního pásu je jednoduše součet obvodů veškerých místností v domě a garáži

Jak spočítat množství betonové směsi do veškerých podlah v domě a garáži

Propočítejte také správné množství betonové směsi do finálních podlah v celém domě a garáži pdle projektové dokumentace a výkresůPůdorys 1.NP |obrázek 1250, Půdorys 2.NP |obrázek 1251, Svislý řez A-A |obrázek 1252.

Výpočet objemu betonové směsi v každé místnosti určíte pomocí jednoduchého vzorce: V = a.b.c. Vynásobte délku krát šířku krát hloubku a vyjde vám objem betonové směsi v metrech kubických. Tímto způsobem spočítejte potřebný objem betonové směsi do každé místnostigaráže a jednotlivé výsledky vám po sečtení dají celkový objem betonové směsi do celého domugaráže

Jak spočítat množství extrudovaného polystyrenu pod vchodové a terasové dveře

Potřebný počettloušťku extrudovaného polystyrenu propočítejte podle přesného měření každého prostoru pod vchodovými nebo terasovými dveřmi. Vložený extrudovaný polystyrenu v tomto případě může být jen v jedné vrstvě

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Pořiďte a dopravte na stavbu potřebný stavební materiál pro instalování tepelné izolace na základovou desku v celém domě a garáži. Dále stavební materiál pro betonování finálních podlah v celém domě a garáži. Po dovozu veškerý stavební materiál uložte do stavební buňky. Dům musí být před betonováním finálních podlah kompletně prázdný

 • Minerální izolace kročejová
 • Polystyren podlahový EPS100Z
 • Polystyren extrudovaný
 • Dilatační okrajový pás
 • PE Fólie

Jaké další příslušenství budete potřebovat

Připravte si předem dostatečné množství prken. Prkna budete používat po vybetonování každé místnosti, jako dočasnou hráz v prostoru vnitřních dveří, na schodišti a v prostoru garážových vrat.

4|Instalovat dilatační okrajový pás do celého domu a garáže

Instalovat dilatační okrajový pás po obvodu každé místnosti a garáže

Instalování dilatačního okrajového pásu po obvodě místností je velmi jednoduché. Dilatační okrajový pás jednoduše rozvinete po obvodě každé místnosti a garáže. Aby ale řádně držel, tak budete muset dilatační pás připevnit ke zdivu oboustrannou lepící páskou. Připevňujte dilatační pás ke zdivu oboustrannou lepící páskou přibližně po dvou metrech|obrázek 1253. Dilatační okrajový pás natáhněte také do prostoru každých vnitřních dveří. Během betonování tento volný prostor ve dveřích přehradíte prknem zkráceným na potřebný rozměr.

 • Natáhněte po obvodě každé místnosti dilatační okrajový pás|obrázek 1253.
 • Připevněte dilatační okrajový pás ke zdivu oboustrannou lepící páskou|obrázek 1253.
 • Natáhněte dilatační okrajový pás také do prostorů vnitřních dveří
Obrázek 1253. Natažení dilatačního okrajového pásu po obvodě místnosti

5|Instalovat tepelnou izolaci do celého domu

Jak instalovat tepelnou izolaci do podlah v celém domě

Položení veškeré tepelné izolace do podlah a zakrytí PE fólií v celém domě najednou se provádí v případě vylití finálních podlah firmou. V případě betonování finálních podlah ručně míchaným betonem není vhodné položit tepelnou izolaci do celého domu naráz. Během přivážení těžkých stavebních koleček s betonovou směsí byste totiž poničili poleženou tepelnou izolaci na chodbáchpřízemípatře. Proto v případě patrového nebo podkrovního domu položte tepelnou izolaci prozatím do kažého pokojechodbu nechte volnou. Taktéž položte tepelnou izolaci v přízemí pouze do každého pokojechodbu nechte volnou. Tak se budete moct pohybovat po chodbách v přízemípatřetěžkými stavebními kolečky bez toho, abyste poškodili položenou tepelnou izolaci.  

Instalování kročejové minerální vaty na podlahy v podkroví nebo patře

Před pokládáním tepelné izolace musí být veškeré podlahy čistésuché. Celý dům popřípadě ještě jednou řádně zameťte. Tepelnou izolaci začněte pokládat nejprve v podkrovípatrech domu. V každé místnosti postupujtepokládání tepelné izolace od protilehlého zdiva směrem ke dveřím. Tepelnou izolaci pokládejte ve dvou vrstvách, pokud ji máte silnější více než 40 mm. Kročejovou minerální vatu zkracujte na požadované rozměry odlamovacím nožem. Pro vyznačování rovinúhlů používejte velkou vodováhu a velký stavební úhelník.

Nejdříve položte první a přes ni druhou vrstvu izolačních desek. Horní druhou vrstvou pokládejte tak, abyste řádně překryli spáry spodních izolačních desek. Tepelnou izolaci pokládejte na podlahu těsně na sebe a zdivo bez sebemenších vzájemných spár|obrázek 1254. Během pokládání vyřezávejte tepelnou izolaci těsně kolem veškerých vnitřních systému vedených na podlaze|obrázek 1255. Pokládání desek zakončete zároveňvnitřními dveřmi|obrázek 1256.

Instalování kročejové minerální vaty na podlahy

 • Zameťte řádně veškeré podlahy v podkroví nebo patře
 • Položte první vrstvu desek kročejové minerální vaty
 • Položte druhou vrstvu desek kročejové minerální vaty
 • Položte druhou vrstvu tak, abyste řádně překryli spáry spodních desek kročejové minerální vaty
 • Položte desky kročejové minerální vaty na podlahu těsně na sebe a zdivo bez sebemenších vzájemných spár|obrázek 1254.
 • Vyřežte desky kročejové minerální vaty těsně kolem veškerých vnitřních systému vedených na podlaze|obrázek 1255.
 • Zakončete pokládání desek kročejové minerální vaty zároveň s vnitřními dveřmi|obrázek 1256.
Obrázek 1254. Pokládání kročejové minerální vaty na podlahu v podkroví
Obrázek 1255. Pokládání kročejové minerální vaty na podlahu v podkroví kolem vnitřních systémů vedených na podlaze
Obrázek 1256. Položení kročejové minerální vaty na podlahu zároveň s vnitřními dveřmi

Instalování PE fólie na položenou kročejovou minerální vatu v podkroví nebo patře

Po položení veškeré kročejové minerální vaty na podlahy v podkroví nebo patře přistupte k instalování PE fólie. Začněte pokládat jednotlivé pruhy PE fólie se vzájemnými přesahy minimálne 100 mm|obrázek 1257. Natáhněte řádně PE fólii vždy po celé ploše podlah a od jednoho zdiva směrem k protilehlému. Zkracujte PE fólii pomocí odlamovacího nože nebo krejčovských nůžek.

Instalování PE fólie na položenou kročejovou minerální vatu

 • Položte jednotlivé pruhy PE fólie na kročejovou minerální vatu po celé místnosti.
 • Položte jednotlivé pruhy PE fólie na podahu se vzájemnými přesahy minimálne 100 mm|obrázek 1257.
 • Položte řádně PE fólii vždy po celé ploše podlah a od jednoho zdiva směrem k protilehlému.
 • Zkraťte PE fólii pomocí odlamovacího nože nebo krejčovských nůžek.
Obrázek 1257. Instalování PE fólie na kročejovou minerální vatu v podkroví

Instalování podlahového polystyrenu na podlahy v přízemí

Pokládání podlahového polystyrenu na podlahypřízemí je naprosto stejné, jako pokládání kročejové minerální vatypatrech domu. Dodržujte tedy veškerá pravidla během pokládání:

 • Zameťte řádně veškeré podlahy v přízemí a garáži
 • Natáhněte po obvodě každé místnosti a garáže dilatační okrajový pás
 • Připevněte dilatační okrajový pás ke zdivu oboustrannou lepící páskou
 • Natáhněte dilatační okrajový pás také do prostorů vnitřních dveří
 • Položte první vrstvu desek podlahového polystyrenu
 • Položte druhou vrstvu desek podlahového polystyrenu|obrázek 1258.
 • Položte druhou vrstvu tak, abyste řádně překryli spáry spodních desek podlahového polystyrenu
 • Položte desky podlahového polystyrenu na podlahu těsně na sebe a zdivo bez sebemenších vzájemných spár
 • Vyřežte desky podlahového polystyrenu těsně kolem veškerých vnitřních systémů vedených na podlaze|obrázek 1259. 
 • Zakončete pokládání desek podlahového polystyrenu zároveň s vnitřními dveřmi
 • Vložte extrudovaný polystyren pod rám vchodových a terasových dveří|obrázek 1260.
 • Položte jednotlivé pruhy PE fólie na podlahový polystyren po celé místnosti
 • Položte jednotlivé pruhy PE fólie na podahu se vzájemnými přesahy minimálne 100 mm.
 • Položte řádně PE fólii vždy po celé ploše podlah a od jednoho zdiva směrem k protilehlému.
 • Zkraťte PE fólii pomocí odlamovacího nože nebo krejčovských nůžek.
Obrázek 1258. Položení podlahového polystyrenu na podlahy v přízemí domu
Obrázek 1259. Vyřezání podlahového polystyrenu kolem vyústění centrálního vysavače z podlahy
Obrázek 1260. Vložení extrudovaného polystyrenu pod rám vchodových dveří

6|Vybetonovat podlahy v celém domě

Zaměření přesné výšky finální podlahy v podkroví nebo patře

Před samotným betonováním nejprve zaměřtevyznačte přesnou výšku finální podlahy v podkroví nebo patře. Přesnou výšku finální podlahy určíte podle výšky posledního schodu, který je vlastě zároveň součástí stropu v patře. Takže přesná výška pro finální betonování podlah musí být stejně vysoká, jako jsou výšky jednotlivých schodišťových stupňů v interiéru 175 mm

Naměřenívyznačení přesné výšky finální podlahy určíte pomocí laserového měřiče. Nastavte laserový měřič na stropě u schodiště do stanovené výšky 175 mm. Podle světelného paprsku vyznačte na zdivo zednickou tužkou přesnou finální výšku podlah v podkroví nebo patře|obrázek 1261. Dále podle naměřené výšky a pomocí laserového měřiče postupně převádějtenaměřujte v každé místnosti přesnou finální výšku podlah|obrázek 1262. V každé místnosti naměřenou výšku finální podlahy také vyznačte zednickou tužkou a po celou dobu betonování se naměřenou výškou řiďte. 

Obrázek 1261. Naměření a vyznačení přesné výšky finální podlahy v podkroví pomocí laserového měřiče
Obrázek 1262. Převedení a vyznačení přesné výšky finální podlahy v pokoji pomocí laserového měřiče

Připravení profilů pro betonování podlah

Pro přesné betonování finálních podlah si nejprve připravte ocelové rovnostranné profily ve tvaru U. Pomocí těchto ocelových profilů budete stahovat betonový potěr do naprosté roviny. Proto si předem obstarejte dostatečný početdélky ocelových profilů. Správný počet a délky určete podle velikostí místností. Jednotlivé ocelové profily se umístují na podlahu od sebe ve vzdálenosti 2000 mm. Sežeňte takový počet a délky ocelových profilů, aby vždy stačily pro použití alespoň do jedné místnosti v domě. V opačném případě byste museli ocelové profily v každé místnosti během betonování průběžně posouvat.

Jak připravit ocelové profily pro betonování podlah

V první betonované místnosti nejprve nastavte paprsek laserového meřiče do požadované výšky finální podlahy. Následně do vyznačené výšky paprsku laserového měřiče umístěte a vypodložením ocelové profily U|obrázek 1263. Ocelové profily umístěte na podlahu do vzájemné vzdálenosti od sebe přibližně 2000 mm|obrázek 1263. Přesnou rovinu uložení ocelových profilů také zkontrolujte velkou vodováhou|obrázek 1264. Stejným způsobem postupujte během betonování finálních podlah v celém doměgaráži.

Uložení ocelových profilů U pro betonování finálních podlah

 • Uložte do vyznačené výšky paprsku laserového měřiče ocelové profily U|obrázek 1263.
 • Umístěte ocelové profily na podlahu do vzájemné vzdálenosti od sebe přibližně 2000 mm|obrázek 1264.
 • Zkontrolujte přesnou rovinu uložení ocelových profilů velkou vodováhou|obrázek 1264
 • Postupujte stejným způsobem v celém domě a garáži
Obrázek 1263. Uložení a vypodložení ocelových profilů U do výšky finálních podlah
Obrázek 1264. Zkontrolování uložení ocelových profilů U do roviny velkou vodováhou

Připravení betonové směsi

Betonová směs do finálních podlah se míchá z tříděného písku, cementuvody. Postupně během betonování podlah míchejte kvalitní betonovou směs v míchačce v poměru 3:1. Na tři lopaty tříděného písku jednu lopatu cementu. Betonovou směs umíchejte do správné konzistence. V tomto případě nesmí být betonová směs ani moc řídká ani hustá

Zaměření přesné výšky finální podlahy v přízemí

Taktéž jako v podkroví nebo patře domu zaměřte laserovým měřičem přesnou výšku finálních podlahpřízemí domu a popřípadě také v garáži. Přesná výška finální podlahy v přízemí domu musí také korespondovat s následnou výškou prvního schodu vysokého 175 mm. Zároveň musí souhlasit výška finální betonové podlahyvchodovýmiterasovými dveřmi. Během zaměřování správné výšky finální podlahy ale také počítejte s podlahovou krytinou vysokou zpravidla 10 mm. Výška finální podlahy musí tedy vyjít pod rámy dveří ješte s rezervou pro podlahovou krytinu 10 mm. V celém přízemí musí být tedy vylité finální podlahy s rezervou pod rámy veškerých venkovních dveří 10 mm

Betonování finálních podlah v celém domě

Dopravujte vždy betonovou směs stavebním kolečkem co nejblíže k vnitřnímu schodišti. Dále do horních pater budete už muset vynášet betonovou směs ve vědrech. Betonovou směs v každé místnosti nanášejte na podlahu od protilehlého zdiva směrem k vnitřním dveřím.

Nanášejte betonovou směs na podlahu vždy po menších částech přibližně jednoho až dvou metrů čtverečních. Betonovou směs rovnoměrně nanášejte do vyhrazeného prostoru mezi ocelovými profily|obrázek 1265. Nanešený beton řádně stahujte šoupavými pohyby stahovací latě do stran a zároven směrem k sobě a tudíž také směrem k vnitřním dveřím|obrázek 1266. Staženou část betonové směsy následně točivými pohyby uhlaďte plastovým nebo dřevěným hladítkem|obrázek 1267 a 1268.

Stejným způsobem nanášení a stahování betonu postupujtecelé místnosti. Naposledy naneste, stahněte a uhlaďte betonovou směs v prostoru vedoucímvnitřním dveřím|obrázek 1268. A na závěr přistupte k odstranění ocelových profilů a jejich podpěr

Velmi opatrně a pomalu vyjměte veškeré ocelové profily a jejich podpěry|obrázek 1271. Po celou domu vyjímání se opatrně pohybujtemezerách, které vznikly po jejich vyjímání. Následně vyplňte vzniklé mezery pomocí zednické lžíce betonovou směsí. Opět postupujte od protilehlého zdiva směrem k vnitřním dveřím. Průběžně noste betonovou směs ve vědrech a zednickou lžící vyplňujte vzniklé mezery. Zároveň také průběžně po částech nanešený beton v mezerách hlaďte hladítkem do naproste roviny|obrázek 1272. Na závěr přepažte prostor vnitřních dveří dočasnou hrází z prkna. Po mírném zaschnutí betonu a před betonováním sousedících prostor prkno vyjměte. A natáhněte dilatační pás přes prostor vnitřních dveří před pokračováním betonování sousedící místnosti|obrázek 1275. V úplném závěru betonování finálních podlah v patře nebo podkroví přepažte poslední schod prknem|obrázek 1276. Prkno řádně zatežkejte nebo přitlučte stavebními hřebíky do schodišťového stupně. Betonujte finální podlahy velmi opatrně kolem veškerých vyústění  vnitřních systémů z podlah na povrch|obrázek 1277 a 1278. Také kolem odpadního potrubí v koupelnách|obrázek 1279. A to samé platí případně kolem uloženého konvektoru v podlaze. Konvektror zabetonujte zároveňrovinou finální podlahy|obrázek 1280. Vybetonujte a uhlaďte finální podlahy pod rámem venkovních dveřírezervou pro podlahovou krytinu 10 mm|obrázek 1281. Z venkovní strany přepažte prostor pod rámem venkovníchterasových dveří prknem|obrázek 1282. Po vytvrdnutí finálního btonu prkno odstraňte.

Naprosto stejným způsobem vybetonujte a uhlaďte podlahy v celém domě|obrázek 1283. Na závěr po řádném vytvrdnutí finálního betonu v podlhách odřízněte dilatační pás odlamovacím nožem zároveň s podlahou v celém domě|obrázek 1286 a 1287.

Betonování finálních podlah v garáži

V případě betonování finálních podlahgaráži samozřejmě odpadá instalování tepelné izolace. Opět při zaměřování laserovýnm měřidlem přesné výšky počítejte s rezervou pro podlahovou krytinu 10 mm. Taktéž v garáži přepažte prostor prknem mezi případnými vchodovými dveřmigarážovými vraty|obrázek 1282. A následně vybetonujte finální podlahy v celé garáži|obrázek 1284. Po řádném vytvrdnutí finální betonové podlahy prkna opatrně odstraňte|obrázek 1285. Na závěr taktéž po řádném vytvrdnutí finálního betonu v podlhách odřízněte dilatační pás zároveň s podlahou v garáži|obrázek 1286 a 1287.

 • Míchejte průběžně betonovou směs v míchačce
 • Nanášejte betonovou směs rovnoměrně na podlahu do vyhrazeného prostoru mezi ocelové profily|obrázek 1265.
 • Řádně stahujte betonovou směs šoupavými pohyby stahovací latě do stran a zároven směrem k sobě
 • Stahujte betonovou směs šoupavými pohyby zároveň také směrem k vnitřním dveřím|obrázek 1266.
 • Uhlaďte staženou část betonové směsi točivými pohyby plastovým hladítkem|obrázek 1267 a 1268.
 • Postupujte stejným způsobem v nanášení a stahování betonu v celé místnosti
 • Naneste, stahněte a uhlaďte betonovou směs v prostoru vedoucí k vnitřním dveřím jako poslední|obrázek 1269 a 1270.
 • Vyjměte velmi opatrně a pomalu veškeré ocelové profily a jejich podpěry|obrázek 1271.
 • Opatrně se pohybujte v mezerách po celou dobu vyjímání ocelových profilů
 • Doplňujte průběžně betonovou směs pomocí věder a zednickou lžící vyplňujte vzniklé mezery
 • Postupujte při vyplňování a hlazení betonové směsi od protilehlého zdiva směrem k vnitřním dveřím
 • Zároveň také průběžně po částech nanešený beton v mezerách hlaďte hladítkem do naproste roviny|obrázek 1272.
 • Přepažte prostor vnitřních dveří prknem a zatěžkejte ho těžkým předmětem|obrázek 1273.
 • Odstraňte prkno po mírném zaschnutí finálního betonu|obrázek 1274.
 • Natáhněte dilatační pás přes prostor vnitřních dveří během pokračování betonování sousedící místnosti|obrázek 1275.
 • Přepažte na uplném závěru betonování finálních podlah v patře poslední schod prknem|obrázek 1276.
 • Betonujte finální podlahy opatrně kolem vyústění vnitřních systému vyvedených z podlah|obrázek 1277 a 1278.
 • Betonujte finální podlahy opatrně kolem konvektoru v podlaze|obrázek 1280.
 • Vybetonujte a uhlaďte finální podlahy pod rámem venkovních dveří s rezervou pro podlahovou krytinu 10 mm|obrázek 1281.
 • Z venkovní strany přepažte prostor za rámem venkovních a terasových dveří prknem|obrázek 1282. 
 • Vybetonujte a uhlaďte finální podlahy stejným způsobem v celém domě|obrázek 1283.
 • Vybetonujte a uhlaďte finální podlahy stejným způsobem v garáži|obrázek 1284.
 • Přepažte na uplným závěru betonování finálních podlah v garáži prostor mezi vchodovými  dveřmi a garážovými vraty prknem
 • Odstraňte po vytvrdnutí finálního betonu prkno z prostoru garážových vrat|obrázek 1285.
 • Odřízněte dilatační pás zároveň s finální podlahou v celém domě a garáži|obrázek 1286 a 1287.
Obrázek 1265. Nanesení betonové směsi na podlahu v podkroví
Obrázek 1266. Stažení betonové směsi do roviny stahovací hliníkovou latí
Obrázek 1267. Uhlazení finální podlahy plastovým hladítkem
Obrázek 1268. Uhlazení betonové směsi do roviny hladítkem
Obrázek 1269. Vybetonované boční strany finálních podlah v místnosti
Obrázek 1270. Betonování středové části finální podlahy v místnosti
Obrázek 1271. Vyjmuté ocelové profily z vybetonované finální podlahy
Obrázek 1272. Vybetonovaná a uhlazená finální podlaha v místnosti
Obrázek 1273. Přepažení prostoru vnitřních dveří prknem
Obrázek 1274. Odstranění prkna z prostoru vnitřních dveří
Obrázek 1275. Natažení dilatačního pásu do prostoru vnitřních dveří
Obrázek 1276. Napojení betonování finálních podlah se sousedící místností
Obrázek 1277. Přepažení posledního schodu v podkroví prknem
Obrázek 1278. Betonování a uhlazení finálních podlah kolem vyústění PVC potrubí centrálního vysavače
Obrázek 1279. Betonování a uhlazení finálních podlah kolem vyústění odpadního potrubí pro napojení sprchové vaničky v koupelně
Obrázek 1280. Betonování a uhlazení finálních podlah kolem konvektoru v obývacím pokoji
Obrázek 1281. Vybetonování a uhlazení finální podlahy pod rám venkovních dveří s rezervou pro podlahovou krytinu
Obrázek 1282. Přepažení prostoru pod rámem venkovních dveří prknem
Obrázek 1283. Vybetonované a uhlazené finální podlahy v celém domě
Obrázek 1284. Vybetonované a uhlazené finální podlahy v garáži
Obrázek 1285. Odstranění prkna z venkovního prostoru garážových vrat
Obrázek 1286. Odříznutí dilatačního pásu v celém domě a garáži
Obrázek 1287. Odříznutý dilatační pás zároveň se zdivem v celém domě a garáži

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Na závěr nechte veškeré instalování tepelné izolace do podlah a betonování finálních podlah v celém domě a garáži zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenství

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.


Podobné články

V posledním stavebním kroku a etapy si ukážeme upravení stavebního pozemku do roviny pomocí vybagrované zeminy. Také…
celý článek
V sedmnácté stavební etapě si ukážeme veškeré stavební práce v bezprostředním okolí domu. Ukážeme si vybudování trativodů…
celý článek
V šestnácté stavební etapě dostane stavba také konečně svůj kabát. Začneme instalováním tepelné izolace na dům. Potom…
celý článek

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.