Stavební plán

13. ETAPA - Vodorovné nenosné konstrukce v patře

Kroky

Instalování půdního pochozího systému a tepelné izolace pozednic v podkroví

 • Připravit plány, nářadí a příslušenství
 • Spočítat a objednat stavební materiál
 • Dovézt a uložit stavební materiál
 • Instalovat půdní pochozí systém
 • Instalovat tepelnou izolac pozednic

Instalování systému podkonstrukce v podkroví

 • Připravit plány, nářadí a příslušenství
 • Spočítat a objednat stavební materiál
 • Dovézt a uložit stavební materiál
 • Připevnit UD profil na zdivo
 • Připevnit půdní schody 
 • Připevnit CD profily do UD profilů
 • Připevnit CD a UD profily v ostění střešních oken

Instalování tepelné izolace střechy domu a garáže

 • Připravit plány, nářadí a příslušenství
 • Spočítat a objednat stavební materiál
 • Dovézt a uložit stavební materiál
 • Instalovat tepelnou izolaci na komín v půdním prostoru
 • Instalovat tepelnou izolaci do šikmé střechy
 • Instalovat tepelnou izolaci na vodorovný strop
 • Instalovat tepelnou izolaci do ostění střešních oken
 • Instalovat parotěsnou fólii na stropy a šikminy

Instalování systému opláštění

 • Připravit plány, nářadí a příslušenství
 • Spočítat a objednat stavební materiál
 • Dovézt a uložit stavební materiál
 • Připevnit sádrokartonové desky na vodorovné a šikmé plochy
 • Připevnit sádrokartonové desky v ostění střešních oken
 • Odříznout parotěsnou fólii 

Tmelení a vyztužení systému opláštění

 • Připravit plány, nářadí a příslušenství
 • Spočítat a objednat stavební materiál
 • Dovézt a uložit stavební materiál
 • Zatmelit a vyztužit systém opláštění v první a druhé fázi
 • Vyztužit a zatmelit ostění střešních oken rohovými hliníkovými lištami v první a druhé fázi
 • Zatmelit systém opláštění ve třetí fázi

Průběžné uklízení stavby

 • Uklidit stavební místo
 • Vytřídit odpad do pytlů na tříděný odpad
 • Odklidit stavební suť na místo určeném na stavební parcele