Stavební plán

5. ETAPA - Komín a svislé nosné konstrukce v patře

Kroky

Založení rohů stavby na stropě

 • Připravit plány, nářadí a příslušenství
 • Spočítat a objednat stavební materiál
 • Dovézt a uložit stavební materiál
 • Zprůchodnit otvory ve stropním věnci 
 • Odstarnit nečistoty ze stropu
 • Zaměřit nejvýše položený roh stropu
 • Založit rohy první řady tvárnic

Založení první řady obvodového a nosného zdiva na stropě

 • Připravit plány, nářadí a příslušenstvíl 
 • Spočítat a objednat stavební materiál
 • Dovézt a rozmístit stavební materiál
 • Připravit stavební materiál 
 • Vyzdít první řadu tvárnic obvodového a nosného zdiva

Zdění obvodového a nosného zdiva v patře

 • Připravit plány, nářadí a příslušenství
 • Spočítat a objednat stavební materiál
 • Dovézt a rozmístit stavební materiál
 • Vyzdít obvodové a nosné zdivo

Zdění železobetonového věnce v patře

 • Připravit plány, nářadí a stavební materiál 
 • Spočítat a objednat stavební materiál
 • Dovézt a uložit stavební materiál
 • Vyzdít bednící prvky pro železobetonový věnec 
 • Nalepit tepelnou izolaci do bednícíh prvků
 • Zhotovit výztužný koš ve věnci
 • Uzavřít výřezy ve věnci
 • Zabetonovat kotvící systém pozednic do věnce
 • Vylít věnec betonovou směsí

Zdění štítů, stavebních nosných překladů a komínového systému v patře

 • Připravit plány, nářadí a stavební materiál 
 • Spočítat a objednat stavební materiál
 • Dovézt a uložit stavební materiál
 • Vyzdít štíty tvárnicemi
 • Vyzdít stavební nosné překlady
 • Vyzdít komínový systém

Průběžné uklízení stavby

 • Uklidit stavební místo
 • Vytřídit odpad do pytlů na tříděný odpad
 • Odklidit stavební suť na místo určeném na stavební parcele