Stavební plán

4. ETAPA - Vodorovné nosné konstrukce

Kroky

Zkompletování stropního systému

 • Připravit plány, nářadí a stavební materiál 
 • Uložit a rozmístit železobetonové stropní nosníky na zdivo
 • Podepřít železobetonové stropní nosníky 
 • Vypracovat projekt centrálního vysavače
 • Vyřezat otvory pro vedení systémů 
 • Uložit stropní vložky do železobetonových stropních nosníků
 • Zhotovit dilataci komína

Armování věnce stropního systému

 • Připravit plány, nářadí a stavební materiál 
 • Spočítat a objednat stavební materiál
 • Dovézt a uložit stavební materiál
 • Zhotovit třmínky výztužného koše
 • Zhotovit výztužný koš ve stropním systému
 • Podložit výztužný koš distančníky

Obezdění věnce a uložení kari sítí

 • Připravit plány, nářadí a stavební materiál 
 • Spočítat a objednat stavební materiál
 • Dovézt a uložit stavební materiál
 • Obezdít tvárnicemi (příčkovkami) stropní věnec 
 • Nalepit tepelnou izolaci do stropního věnce
 • Zhotovit dřevěné bednění schodiště
 • Uzavřít výřezy ve stropním věnci
 • Uložit kari sítě na stropní systém 
 • Zhotovit systém pro stahování betonové směsy

Betonování věnce a stropního systému

 • Připravit nářadí a příslušenství
 • Spočítat a objednat stavební materiál a technické zařízení
 • Vylít věnec a stropní systém betonovou směsí
 • Očistit zdivo od betonové směsi

Průběžné uklízení stavby

 • Uklidit stavební místo
 • Vytřídit odpad do pytlů na tříděný odpad
 • Odklidit stavební suť na místo určeném na stavební parcele